Υπολογιστής κλίσης Μετατροπή από βαθμούς σε ποσοστά

Οι πλαγιές στέγης. Για να απομακρυνθεί γρήγορα το νερό από την οροφή, στις πλαγιές του δίνεται μια κλίση, η οποία συνήθως εκφράζεται σε μοίρες ή ποσοστά και μετράται χρησιμοποιώντας γεωδαιτικά όργανα. Η κλίση υποδηλώνει τη γωνία κλίσης της κλίσης προς τον ορίζοντα (Πίνακας 1). Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία, τόσο πιο απότομη είναι η οροφή. Τα σύγχρονα κτίρια έχουν στέγες που είναι συνήθως επίπεδες.

Πίνακας 1. Πλευρές οροφής

Πτυχίο
Ποσοστό
Πτυχίο
Ποσοστό
Πτυχίο
Ποσοστό

Ανάλογα με την κλίση της στέγης, χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο υλικό στέγης και ικανοποιείται ο αριθμός των στρωμάτων που απαιτούνται για αυτή την κλίση (Εικ. 2). Τα υλικά στέγης για τεχνικές και οικονομικές και φυσικές ιδιότητες συνδυάζονται στις ομάδες 1-11, οι οποίες υποδεικνύονται στο γράφημα με τοξοειδή βέλη. Οι κεκλιμένες γραμμές υποδεικνύουν την κλίση της κλίσης. Η παχιά λοξή γραμμή στο γράφημα δείχνει την αναλογία του ύψους της κορυφογραμμής h στο μισό της έναρξής της 1/2. Η αναλογία 1: 2 (που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της γραμμής κλίσης) δείχνει ότι το κατακόρυφο τμήμα h εφαρμόζει στο οριζόντιο τμήμα 1/2 δύο φορές. Σε ημικυκλική κλίμακα, αυτή η κεκλιμένη γραμμή δείχνει την κλίση της οροφής σε μοίρες και στην κάθετο - ως ποσοστό. Ομοίως, το πρόγραμμα μπορεί να καθορίσει τη μικρότερη κλίση για μια συγκεκριμένη ομάδα προτεινόμενων υλικών στέγης:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 ή 5: 12.

Για να εκφραστεί η μεροληψία ως ποσοστό, αυτή η αναλογία πολλαπλασιάζεται με 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Εκτιμώμενη κλίση 41,67%, ενώ σέβεται τις δομικές διαστάσεις της οροφής, εξασφαλίζει την κανονική εκκένωση των ομβρίων υδάτων.

Ρολλά στέγες διαφορετικοί τύποι με κλίσεις οροφής έως 2,5% είναι διατεταγμένες σε τέσσερις στρώσεις επάνω στην κολλώδη μαστίχα ασφάλτου. Υδροϊσοί GI-G, GI-K, ρουμπιστοειδή γυαλί C-PM, RBER-RBM-350B, κλπ. Χρησιμοποιούνται ως έλαστρα. Ένα προστατευτικό στρώμα από χαλίκι πάχους 20 mm στην αντισηπτική μαστίχα χύνεται πάνω από το χαλί οροφής.

Εικόνα 2. Γράφημα για την επιλογή του υλικού κατασκευής σκεπής, ανάλογα με την κλίση της στέγης: 1 - μάρκες, τσιπς, έρπητα ζωστήρα, 2 - κεραμίδια, φύλλα αμιάντου τσιμέντου, 3 - υλικά κυλίνδρου από οροφές τεσσάρων στρωμάτων με προστατευτικό στρώμα από χαλίκι ενσωματωμένο σε θερμή μαστίχα, καθώς και δίσκους με ενδοσβέστες από τις ίδιες στέγες. 4 - υλικά έλασης από οροφές τριών στρωμάτων με προστατευτικό στρώμα από χαλίκι ενσωματωμένο σε ζεστό μαστίχα. 5 - υλικά έλασης από στέγες τριών στρωμάτων χωρίς προστατευτικό στρώμα. 6 - επικαλυμμένα υλικά επικολλημένα σε θερμές και ψυχρές μαστίχες από οροφές διπλού στρώματος. 7 - φύλλα από κυματοειδές αμιαντοτσιμέντο ενιαίου προφίλ. 8 - κεραμίδια. 9 - φύλλα από ενισχυμένο προφίλ από αμιαντοτσιμέντο. Χάλυβας 10 φύλλων. 11 - φύλλα αμιάντου τσιμέντου συνήθους μορφής. h - το ύψος της κορυφογραμμής. l - αρχή, 12 - οριζόντια απόσταση (προβολή) από την κορυφογραμμή έως τις μαρκίζες

Με κλίσεις στέγης, το 10-25% της οροφής είναι επίσης διατεταγμένο σε τρία στρώματα, με δύο κάτω στρώματα από γυαλί-ruberoid C-PM, υαλοπίνακα C-RK, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) ή να κατασκευάσετε δύο χαμηλότερα στρώματα του εναποτιθέμενου υλικού στέγης RM-420-1 και ενός άνω στρώματος του εναποτιθέμενου υλικού στέγης RC-500-2 ή RC-420-1. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα στρώμα χαλικιού είναι διατεταγμένο μόνο σε κοιλάδες σε όλο το πλάτος της ενίσχυσης του τάπητα στεγών.

Οροφές από τα δομημένα έλασης υλικά Τακτοποιήστε σε δύο ή τρία στρώματα ως εξής. Με κλίσεις 0-10% τοποθετημένες σε τρία στρώματα - τα κάτω δύο και το ένα πάνω (στο έργο).

Όταν οι πλαγιές της στέγης, το 1,5-10% της οροφής είναι διατεταγμένες σε δύο ή τρία στρώματα - δύο κάτω, ένα πάνω (σύμφωνα με το έργο).

Τα υλικά κατασκευής ρολών με κλίση μέχρι 2,5% τοποθετούνται σε δύο στρώσεις: το κάτω στρώμα υλικών με σκόνδυλο, το επάνω μέρος - από υλικά με κοκκώδη επίδεσμο.

Με κλίση 2,5-10 και 10-25%, επιτρέπεται η τοποθέτηση μονοστρωματικών οροφών με χονδρόκοκκο επίδεσμο. Εάν δεν υπάρχει επικάλυψη, η επιφάνεια της οροφής είναι βαμμένη με βαφή BT-177.

Μαστίγια στέγες με κλίσεις έως 2,5% πρέπει να αποτελούνται από δύο έως τέσσερα στρώματα ασφάλτου ή μαστίχας ασφάλτου-πολυμερούς, τα οποία τοποθετούνται με παρεμβύσματα οπλισμού κατασκευασμένα από ίνες γυαλιού BB-G, BB-K ή γυάλινο πλέγμα ССС, СС-1.

Με κλίση 2,5-10%, οι μαστιχένιες στέγες κατασκευάζονται σε τρία στρώματα ασφάλτου ή ασφάλτου-πολυμερούς μαστίχας με τρία ενισχυτικά μαξιλάρια κατασκευασμένα από BB-G, υαλοβάμβακα ΒΒ-Κ ή γυάλινο πλέγμα ССС, СС-1. Ταυτόχρονα, σαν προστατευτικό στρώμα χρησιμοποιείται χαλίκι με ασβέστη ή με μαστίχα από άσφαλτο.

Με κλίση 10-25%, δύο κάτω στρώματα ασφάλτου ή μαστίχας ασφάλτου-πολυμερούς, ενισχυμένα με δύο παρεμβύσματα από υαλοβάμβακα BB-G, BB-K ή USSR, SS-1, και ένα ανώτερο στρώμα υλικού στέγης με ψεκασμό άσφαλτου ή μαστίχα ασφάλτου-πολυμερούς. Αντί για ένα στρώμα υλικού στέγης, μπορείτε να βάψετε τη στέγη με βαφή BT-177.

Οροφές από κυματοειδές φύλλο αμιάντου συνηθισμένα, μεσαία, ενισχυμένα και ενοποιημένα προφίλ είναι διατεταγμένα σε σοφίτες στέγης που έχουν μεγάλες (έως και 28%) πλαγιές, απλή διαμόρφωση, χωρίς εσωτερική αποστράγγιση.

Πλακάκια στέγης κοστούμι στο κιβώτιο, κατασκευασμένο από ξύλινα δοκάρια. Η ελάχιστη επιτρεπτή κλίση της στέγης είναι 33%.

Μεταλλικές στέγες με κλίσεις έως και 29% χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως για μεγάλες επισκευές, καθώς και σε κτίρια με μεγάλη διαρροή θερμότητας, όταν οι στέγες δεν μπορούν να κατασκευαστούν από έλασης ή μαστίχες. Μεταλλικά φύλλα χρησιμοποιούνται επίσης για την εγκατάσταση συνδέσεων και μερών στέγης.

Πίνακας βαθμού και ποσοστού

Υπολογιστής κλίσης

Η αριθμομηχανή κλίσης θα σας βοηθήσει στο σωστό χρόνο για να υπολογίσετε την κλίση, την υπέρβαση ή την απόσταση χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η αριθμομηχανή μπορεί να υπολογίσει την κλίση της στέγης. κλίση του αγωγού. κλίση των σκαλοπατιών. κλίση του δρόμου και ούτω καθεξής. Είναι επίσης δυνατό να υπολογίσουμε την περίσσεια μεταξύ σημείων ή την απόσταση από σημείο σε σημείο (χρήσιμη στη γεωδαισία).

Παραγγελία εργασίας:
1. Επιλέξτε την τιμή που πρέπει να υπολογίσετε
2. Επιλέξτε σε ποια μονάδα μέτρησης θέλετε να ορίσετε / υπολογίσετε την κλίση (επιλογή 3 τύπων: μοίρες, ppm, ποσοστό)
3. Ορίστε το πρώτο άγνωστο
4. Ορίστε 2ο άγνωστο
5. Πατήστε το κουμπί «Υπολογισμός»

Για αναφορά:
- η κλίση σε μοίρες υπολογίζεται μέσω της εφαπτομένης της γωνίας: tgx = h / L
- η προκατάληψη βήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: x = 1000 * h / L
- Η κλίση σε ποσοστό υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: x = 100 * h / L

Ο υπολογιστής κλίσης δημιουργήθηκε ως προσθήκη στους κύριους ηλεκτρονικούς υπολογισμούς του ιστότοπου και, αν σας αρέσει, μην ξεχάσετε να το πείτε στους φίλους και τους συναδέλφους σας.

Πάτωμα στέγης για την οροφή του σπιτιού σας

Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι η επιλογή του υλικού στέγης επηρεάζει τη γωνία κλίσης της οροφής. Η προκατάληψη της στέγης - πώς να μετράνε, αυτό το θέμα είναι μόνο αφιερωμένο στο άρθρο μας. Ελπίζουμε ότι θα βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.

Προκειμένου το νερό να ρέει πιο γρήγορα από τις στέγες, οι κλίσεις του είναι εγκατεστημένες υπό γωνία. Εκφράστε την κλίση της στέγης ως ποσοστό (κλίσεις με μικρή κλίση) ή μοίρες.

Όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι τιμές, τόσο πιο απότομη είναι η οροφή. Μπορείτε να τα μετρήσετε με τη βοήθεια ενός γεωδαιτικού οργάνου (κλίνονometer). Και ποια είναι η κλίση της στέγης; Αυτή είναι η γωνία κλίσης της κλίσης της οροφής προς τον ορίζοντα.

Συνήθως υπάρχουν 4 τύποι δομών στέγης:

Φυσικά, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επίπεδες στέγες, διαφορετικά το νερό σταματούν συνεχώς πάνω τους. Η γωνία κλίσης της οροφής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 0.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μέγεθος της κλίσης μπορεί να μετρηθεί σε μοίρες και ποσοστά. Παρακάτω δίνουμε έναν πίνακα των αναλογιών αυτών των ποσοτήτων.

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της επίδρασης της γωνίας κλίσης της οροφής στην επιλογή της στέγης, προτείνουμε να μάθετε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την τιμή.

Τι επηρεάζει τη γωνία της οροφής;

Από την επιλογή της σωστής κλίσης των κλίσεων εξαρτάται από τη στεγανότητα, την αξιοπιστία και την αντοχή της οροφής. Αλλά αυτή η τιμή δεν λαμβάνεται "από το ανώτατο όριο".

Πρώτον, δώστε προσοχή στους ακόλουθους παράγοντες:

 • Αέρας Όσο υψηλότερη είναι η γωνία κλίσης, τόσο μεγαλύτερη αντοχή έχει η σκεπή. Αλλά αν η γωνία κλίσης είναι μικρή, ο άνεμος μπορεί να σχίσει τη στέγη. Δηλαδή, είναι επικίνδυνο να κάνετε πολύ απότομες στέγες, αλλά και εντελώς χωρίς κλίση είναι επίσης κακό. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί συστήνουν: για τις περιοχές με ήπιο άνεμο, η γωνία κλίσης της οροφής πρέπει να είναι από 35 έως 40 μοίρες, για περιοχές με ισχυρές ριπές ανέμου από 15 έως 25 μοίρες.
 • Ατμοσφαιρική βροχόπτωση. Ακόμη και ένας μη ειδικός κατανοεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση, τόσο πιο γρήγορα το νερό και το χιόνι φεύγουν από την οροφή, χωρίς να ρέουν κάτω από τις αρθρώσεις του καλύμματος. Δηλαδή, η οροφή είναι πιο σφιχτή. Αυτό θα πρέπει επίσης να εξεταστεί.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες στο εργοτάξιο της στέγης επηρεάζουν σημαντικά τη γωνία κλίσης.

Η επιλογή κάλυψης, ανάλογα με την κλίση της οροφής

Η επιλογή των υλικών, ανάλογα με την κλίση της οροφής

Όταν επιλέγετε κάλυψη στέγης. πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γωνία της οροφής. Όχι μόνο η επιλογή του υλικού, αλλά και ο αριθμός των στρωμάτων που θα πρέπει να τοποθετηθούν (έλασης υλικά) θα εξαρτηθεί από αυτή την τιμή.

Στο σχήμα 2, μπορείτε να δείτε την ελάχιστη και τη μέγιστη γωνία κλίσης στην οποία χρησιμοποιείται ένας ή άλλος τύπος στέγης.

Η κατακόρυφη κλίμακα δείχνει την κλίση της οροφής σε ποσοστό και το ημικυκλικό (στο κέντρο του σχεδίου) σε μοίρες. Κοιτάζοντας στο τραπέζι, διαπιστώνουμε ότι:

 • Τα επικαλυμμένα υλικά κυλίνδρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στέγες με κλίση από 0 έως 25%. Με κλίση 0-10% τοποθετείται σε τρία στρώματα. Αν αυτή η τιμή είναι 10-25%, μπορεί να στοιβάζεται σε ένα στρώμα (υλικό με επικάλυψη).
 • Τα φύλλα κυματοειδούς αμιαντοτσιμέντου (σχιστόλιθος), χρησιμοποιούνται σε οροφές με κλίση μέχρι 28%.
 • Τα κεραμίδια χρησιμοποιούνται για στέγες με κλίση τουλάχιστον 33%.
 • Η επικάλυψη χάλυβα χρησιμοποιείται σε γωνία κλίσης μέχρι 29%.

Για τις πληροφορίες σας! Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της οροφής, τόσο περισσότερο υλικό θα πρέπει να δαπανήσει για την κάλυψή της. Κατά συνέπεια, μια συσκευή επίπεδης οροφής θα κοστίσει λιγότερο από μια διάταξη οροφής με κλίση 45 μοιρών.

Γνωρίζοντας το ύψος της κλίσης της οροφής, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε πόσα υλικά χρειάζεστε και ποιο θα είναι το ύψος της στέγης.

Υπολογισμός του ύψους της κορυφογραμμής

Ο λόγος κλίσης / ποσοστιαίας κλίσης στέγης

Αφού αποφασίσαμε την κατασκευή της οροφής, αποφασίσαμε ποιο υλικό θα χρησιμοποιήσαμε, λάβαμε υπόψη όλες τις κλιματικές συνθήκες και αποφασίσαμε στην πλαγιά της στέγης, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς να υπολογίσουμε το ύψος της κορυφογραμμής.

Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια τετραγωνικού ή μαθηματικού τρόπου. Για τη δεύτερη επιλογή, το πλάτος εύρους του σπιτιού (h) διαιρείται με 2. Ο αριθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τη σχετική τιμή.

Για να το βρείτε, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα (Εικ. 4). Όπως μπορείτε να δείτε, οι τιμές γράφονται για κάθε γωνία κλίσης. Για να γίνει σαφέστερο, δώστε ένα παράδειγμα. Το πλάτος του κτιρίου είναι 6 μέτρα, η κλίση της οροφής είναι 20 μοίρες. Παίρνουμε:

Το ύψος της κορυφογραμμής είναι 1,08 μέτρα. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο, μπορείτε να βρείτε την κλίση της οροφής (αυτό είναι απαραίτητο κατά την επισκευή μιας ήδη ολοκληρωμένης οροφής). Πώς να μετράτε; Με την αντίστροφη σειρά.

Η γωνία της κλίσης της οροφής είναι ο λόγος μεταξύ του ύψους της ράχης της οροφής και του μισού βάθους.

Αυτό που παίρνουμε: 1.08: 3 = 0.36 πολλαπλασιάστε αυτήν την τιμή κατά 100 και πάρτε την κλίση της στέγης ως ποσοστό: 0.36x100 = 36%, κοιτάξτε τον πίνακα και δείτε: 36% = 20 μοίρες, όπως απαιτείται.

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία κλίσης της οροφής που διαπιστώθηκε και πώς να καθορίσετε αυτήν την τιμή με τη βοήθεια του κλίνοντρου, τι είναι αυτό το εργαλείο;

Αυτή είναι μια τσουγκράνα με ένα πλαίσιο συνδεδεμένο με αυτό. Μεταξύ των πτερυγίων είναι ο άξονας στον οποίο είναι προσαρτημένο το εκκρεμές (δύο δακτύλιοι, μια πλάκα, ένα βάρος και ένας δείκτης).

Μέσα στην εντομή είναι μια κλίμακα με βαθμολογήσεις. Όταν η σιδηροτροχιά βρίσκεται σε οριζόντια θέση, ο δείκτης συμπίπτει με το μηδέν στην κλίμακα.

Για να καθορίσετε τη γωνία κλίσης της οροφής. Η σιδηροτροχιά κλίνοντρου διατηρείται κάθετα στην κορυφογραμμή (σε γωνία 90 μοιρών). Ο δείκτης του εκκρεμούς θα δείξει την επιθυμητή τιμή σε μοίρες. Για μετατροπή σε ποσοστά, χρησιμοποιήστε τον παραπάνω πίνακα για χύτευση (Εικ. 3).

Πολύ συχνά, στην κατασκευή των οροφών, μπορείτε να ακούσετε τη φράση "στέγη razuklonka." Τι είναι αυτό;

Rasulkonka

Πίνακας εύρεσης της σχετικής τιμής

Η οροφή Razulukka είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που εκτελούνται για να δημιουργήσουν μια πλαγιά μιας επίπεδης οροφής, δημιουργώντας πατίνια και κοιλάδες σε αυτό. Αυτό το συμβάν βοηθά στην επίλυση του προβλήματος με τη στασιμότητα του νερού.

Για τις επίπεδες στέγες, η ελάχιστη επιτρεπτή κλίση είναι 1,5 μοίρες (είναι επιθυμητό να γίνει περισσότερη) και θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε το νερό από τη στέγη να ρέει σε ειδικές χοάνες εισαγωγής νερού. Γι 'αυτό, συνήθως χρησιμοποιούνται τσιμεντοκονίες ή διογκωμένος πηλός.

Αν μιλάμε για στύψιμο σκεπής κατά τη διάρκεια της επισκευής, και όχι για την κατασκευή, τότε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε άλλα υλικά (αφρώδες σκυρόδεμα, αφρό πολυουρεθάνης, υλικά πλάκας), καθώς η επίστρωση θα αυξήσει σημαντικά το φορτίο στην οροφή. Και αυτό είναι γεμάτο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε κατά την επιλογή της γωνίας της οροφής:

 • Η κλίση στην κοιλάδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1%.
 • Όταν η γωνία κλίσης της οροφής είναι μικρότερη από 10%, εάν χρησιμοποιούνται ελασματοποιημένα ασφαλτικά υλικά, το ανώτερο στρώμα πρέπει να προστατεύεται με χαλίκι (10-15 mm) ή με πέτρινη σκόνη (3-5 mm).
 • Όταν χρησιμοποιείται ως υλικό στέγης σχιστόλιθος ή κυματοειδές χαρτόνι, βεβαιωθείτε ότι σφραγίζετε τις αρθρώσεις μεταξύ τους.
 • Από την επιλογή της γωνίας κλίσης της οροφής θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο αποστράγγισης της βροχής και του νερού τήξης.

Όπως έχετε ήδη καταλάβει, πολλά εξαρτώνται από την επιλογή της γωνίας της κλίσης της στέγης. Οι ειδικοί λένε ότι η βέλτιστη κλίση της οροφής υπολογίζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες: οι κλιματολογικές συνθήκες, η δομή του κτιρίου, το υλικό στέγης που θα χρησιμοποιηθεί, κλπ. Έτσι δεν υπάρχει καθολική απάντηση.

Πώς να μετατρέψετε την κλίση της στέγης σε μοίρες σε ποσοστά (πίνακας) και ως εκ τούτου την επιλογή των υλικών

Ανάλογα με την κλίση της στέγης, χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο υλικό στέγης και ικανοποιείται ο αριθμός των στρωμάτων που απαιτούνται για αυτή την κλίση (Εικ. 2). Τα υλικά στέγης για τεχνικές και οικονομικές και φυσικές ιδιότητες συνδυάζονται στις ομάδες 1-11, οι οποίες υποδεικνύονται στο γράφημα με τοξοειδή βέλη. Οι κεκλιμένες γραμμές υποδεικνύουν την κλίση της κλίσης. Η παχιά λοξή γραμμή στο γράφημα δείχνει την αναλογία του ύψους της κορυφογραμμής h στο μισό της έναρξής της 1/2. Η αναλογία 1: 2 (που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της γραμμής κλίσης) δείχνει ότι το κατακόρυφο τμήμα h εφαρμόζει στο οριζόντιο τμήμα 1/2 δύο φορές. Σε ημικυκλική κλίμακα, αυτή η κεκλιμένη γραμμή δείχνει την κλίση της οροφής σε μοίρες και στην κάθετο - ως ποσοστό. Ομοίως, το πρόγραμμα μπορεί να καθορίσει τη μικρότερη κλίση για μια συγκεκριμένη ομάδα προτεινόμενων υλικών στέγης:

i = h. (1/2) = 2,5. (12/2) = 5/12 ή 5. 12.

Για να εκφραστεί η μεροληψία ως ποσοστό, αυτή η αναλογία πολλαπλασιάζεται με 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Εκτιμώμενη κλίση 41,67%, ενώ σέβεται τις δομικές διαστάσεις της οροφής, εξασφαλίζει την κανονική εκκένωση των ομβρίων υδάτων.

Ρολλά στέγες διαφορετικοί τύποι με κλίσεις οροφής έως 2,5% είναι διατεταγμένες σε τέσσερις στρώσεις επάνω στην κολλώδη μαστίχα ασφάλτου. Υδροϊσοί GI-G, GI-K, ρουμπιστοειδή γυαλί C-PM, RBER-RBM-350B, κλπ. Χρησιμοποιούνται ως έλαστρα. Ένα προστατευτικό στρώμα από χαλίκι πάχους 20 mm στην αντισηπτική μαστίχα χύνεται πάνω από το χαλί οροφής.

Εικόνα 2. Γράφημα για την επιλογή του υλικού κατασκευής σκεπής, ανάλογα με την κλίση της στέγης: 1 - μάρκες, τσιπς, έρπητα ζωστήρα, 2 - κεραμίδια, φύλλα αμιάντου τσιμέντου, 3 - υλικά κυλίνδρου από οροφές τεσσάρων στρωμάτων με προστατευτικό στρώμα από χαλίκι ενσωματωμένο σε θερμή μαστίχα, καθώς και δίσκους με ενδοσβέστες από τις ίδιες στέγες. 4 - υλικά έλασης από οροφές τριών στρωμάτων με προστατευτικό στρώμα από χαλίκι ενσωματωμένο σε ζεστό μαστίχα. 5 - υλικά έλασης από στέγες τριών στρωμάτων χωρίς προστατευτικό στρώμα. 6 - επικαλυμμένα υλικά επικολλημένα σε θερμές και ψυχρές μαστίχες από οροφές διπλού στρώματος. 7 - φύλλα από κυματοειδές αμιαντοτσιμέντο ενιαίου προφίλ. 8 - κεραμίδια. 9 - φύλλα από ενισχυμένο προφίλ από αμιαντοτσιμέντο. Χάλυβας 10 φύλλων. 11 - φύλλα αμιάντου τσιμέντου συνήθους μορφής. h - το ύψος της κορυφογραμμής. l - αρχή, 12 - οριζόντια απόσταση (προβολή) από την κορυφογραμμή έως τις μαρκίζες

Με κλίσεις στέγης, το 10-25% της οροφής είναι επίσης διατεταγμένο σε τρία στρώματα, με δύο κάτω στρώματα από γυαλί-ruberoid C-PM, υαλοπίνακα C-RK, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) ή να κατασκευάσετε δύο χαμηλότερα στρώματα του εναποτιθέμενου υλικού στέγης RM-420-1 και ενός άνω στρώματος του εναποτιθέμενου υλικού στέγης RC-500-2 ή RC-420-1. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα στρώμα χαλικιού είναι διατεταγμένο μόνο σε κοιλάδες σε όλο το πλάτος της ενίσχυσης του τάπητα στεγών.

Οροφές από τα δομημένα έλασης υλικά Τακτοποιήστε σε δύο ή τρία στρώματα ως εξής. Με κλίσεις 0-10% τοποθετημένες σε τρία στρώματα - τα κάτω δύο και το ένα πάνω (στο έργο).

Όταν οι πλαγιές της στέγης, το 1,5-10% της οροφής είναι διατεταγμένες σε δύο ή τρία στρώματα - δύο κάτω, ένα πάνω (σύμφωνα με το έργο).

Τα υλικά κατασκευής ρολών με κλίση μέχρι 2,5% τοποθετούνται σε δύο στρώσεις: το κάτω στρώμα υλικών με σκόνδυλο, το επάνω μέρος - από υλικά με κοκκώδη επίδεσμο.

Με κλίση 2,5-10 και 10-25%, επιτρέπεται η τοποθέτηση μονοστρωματικών οροφών με χονδρόκοκκο επίδεσμο. Εάν δεν υπάρχει επικάλυψη, η επιφάνεια της οροφής είναι βαμμένη με βαφή BT-177.

Μαστίγια στέγες με κλίσεις έως 2,5% πρέπει να αποτελούνται από δύο έως τέσσερα στρώματα ασφάλτου ή μαστίχας ασφάλτου-πολυμερούς, τα οποία τοποθετούνται με παρεμβύσματα οπλισμού κατασκευασμένα από ίνες γυαλιού BB-G, BB-K ή γυάλινο πλέγμα ССС, СС-1.

Με κλίση 2,5-10%, οι μαστιχένιες στέγες κατασκευάζονται σε τρία στρώματα ασφάλτου ή ασφάλτου-πολυμερούς μαστίχας με τρία ενισχυτικά μαξιλάρια κατασκευασμένα από BB-G, υαλοβάμβακα ΒΒ-Κ ή γυάλινο πλέγμα ССС, СС-1. Ταυτόχρονα, σαν προστατευτικό στρώμα χρησιμοποιείται χαλίκι με ασβέστη ή με μαστίχα από άσφαλτο.

Με κλίση 10-25%, δύο κάτω στρώματα ασφάλτου ή μαστίχας ασφάλτου-πολυμερούς, ενισχυμένα με δύο παρεμβύσματα από υαλοβάμβακα BB-G, BB-K ή USSR, SS-1, και ένα ανώτερο στρώμα υλικού στέγης με ψεκασμό άσφαλτου ή μαστίχα ασφάλτου-πολυμερούς. Αντί για ένα στρώμα υλικού στέγης, μπορείτε να βάψετε τη στέγη με βαφή BT-177.

Οροφές από κυματοειδές φύλλο αμιάντου συνηθισμένα, μεσαία, ενισχυμένα και ενοποιημένα προφίλ είναι διατεταγμένα σε σοφίτες στέγης που έχουν μεγάλες (έως και 28%) πλαγιές, απλή διαμόρφωση, χωρίς εσωτερική αποστράγγιση.

Πλακάκια στέγης κοστούμι στο κιβώτιο, κατασκευασμένο από ξύλινα δοκάρια. Η ελάχιστη επιτρεπτή κλίση της στέγης είναι 33%.

Μεταλλικές στέγες με κλίσεις έως και 29% χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως για μεγάλες επισκευές, καθώς και σε κτίρια με μεγάλη διαρροή θερμότητας, όταν οι στέγες δεν μπορούν να κατασκευαστούν από έλασης ή μαστίχες. Μεταλλικά φύλλα χρησιμοποιούνται επίσης για την εγκατάσταση συνδέσεων και μερών στέγης.

Η κλίση της στέγης σε μοίρες και εκατοστά

Σε άρθρα σχετικά με την κατασκευή στέγης, μερικές φορές υπάρχουν δύο έννοιες που χαρακτηρίζουν την κλίση της οροφής. Μέχρι τώρα, ορισμένοι προγραμματιστές δεν κατανοούν τις αξίες, τις διαφορές και την ανάγκη χρήσης τους. Για εκατοντάδες χρόνια, οι κατασκευαστές μέτρησαν τις πλαγιές των πλαγιών σε μοίρες και η δομή τους εξακολουθεί να υπάρχει. Ποιος ήταν ο λόγος για την εισαγωγή μιας άλλης μεθόδου μέτρησης κλίσης, ποια είναι τα πραγματικά οφέλη από αυτό; Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό και σε άλλες ερωτήσεις σε αυτό το άρθρο.

Η κλίση της στέγης σε μοίρες και εκατοστά

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε την κλίση της οροφής

Χωρίς την ακριβή κατανόηση αυτού του ζητήματος, είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουμε τις πλαγιές σε μοίρες και ποσοστά. Τι επηρεάζει την κλίση των πλαγιών;

Τύπος υλικού στέγης

Αέρας και χιόνι

Όπως φαίνεται από το τραπέζι, η γωνία κλίσης των πλαγιών στέγης είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνικές παραμέτρους του συστήματος οροφής στο σπίτι. Την δίνουν προσοχή από την αρχή του κατασκευαστικού έργου.

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε τη γωνία κλίσης

Η τεκμηρίωση των κτιρίων του έργου λαμβάνει υπόψη έναν τεράστιο αριθμό επιμέρους παραγόντων, ενώ οι ειδικοί προσπαθούν να λάβουν υπόψη τον μέγιστο αριθμό απαιτήσεων των πελατών. Αλλά μόνο κάτω από μια προϋπόθεση - οι επιθυμίες τους δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη δύναμη και την αξιοπιστία των δομών και πληρούν τις υπάρχουσες κανονιστικές απαιτήσεις των κρατικών προτύπων.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία οποιουδήποτε κτιρίου ή κατασκευής είναι η στέγη · κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του, η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα, όχι σχεδιασμός, έρχονται στην πρώτη θέση. Στα σύγχρονα κτίρια, η οροφή όχι μόνο την προστατεύει από τις βροχοπτώσεις, αλλά και αποτρέπει την απώλεια θερμότητας.

Υπολογιστής Γωνίας Πόρτας

Σε ποιες τιμές μετράται η γωνία κλίσης

Με την πρώτη ματιά, μια πολύ περίεργη ερώτηση. Για εκατοντάδες χρόνια, όλοι οι επιστήμονες του κόσμου μετρούν τη γωνία κλίσης σε μοίρες ή σε ppm. Και οι κατασκευαστές έχουν πρόσφατα καταλήξει σε κάποια άλλη μέτρηση της μέτρησης της γωνίας κλίσης των κλίσεων στέγης - ποσοστά. Γιατί αυτό είναι άγνωστο σε εμάς, καθώς είναι επίσης άγνωστο ποιο ενδιαφέρον διευκολύνει, ποιοι υπολογισμοί είναι ευκολότερο να γίνουν μαζί τους, πώς μπορούν να αντικαταστήσουν οπτικά τους βαθμούς. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης γνωρίζει ότι η γωνία κλίσης των πλαγιών είναι 45 °, τότε αντιπροσωπεύει τη γωνία με την οποία έχει μια στέγη. Και αν του είπαν ότι η γωνία κλίσης είναι 50%, τι είδους στέγη πρέπει να φανταστεί;

Γιατί χρειάζεστε τη γωνία κλίσης της οροφής

Ανάλογα με τον τύπο της στέγης και την κλιματική ζώνη της θέσης του κτιρίου, οι σχεδιαστές επιλέγουν τη βέλτιστη γωνία κλίσης. Στο μέλλον, αυτή η τιμή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια διαφόρων υπολογισμών του συστήματος δοκών. Τι επηρεάζει η κλίση;

 1. Οι γραμμικές διαστάσεις των σκελετών ανάρτησης. Λαμβάνοντας υπόψη τη γωνία κλίσης, το μέγεθος των κάθετων και των οριζόντιων δυνάμεων αλλάζει. Χωρίς τη γωνία κλίσης, ακόμη και η επιστήμη της ενίσχυσης δεν συμβάλλει στον υπολογισμό των πραγματικών τιμών των φορτίων και με βάση αυτά τα δεδομένα προσδιορίζεται το πλάτος και το πάχος του ξυλείας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σκελών.
 2. Σκαλοπάτι βημάτων. Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το χώρο του σπιτιού για κατοικίες, τότε τα βήματα κλίσης πρότυπο σε απόσταση 60 cm. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα σοφίτα δωμάτια οι στέγες θερμαίνονται, δηλαδή, το πλάτος της μόνωσης. Δεν έχει σημασία αν είναι συμπιεσμένο ή κυλινδρικό ορυκτό μαλλί, αφρός πολυστερίνης, αφρός πολυστερίνης ή άλλα πολυμερικά μονωτικά. Για τις κρύες στέγες, η απόσταση από το μέλι με τα πόδια δεν είναι ρυθμισμένη και εξαρτάται μόνο από το μέγεθος των σανίδων και τη γωνία κλίσης των πλαγιών.

Βήμα μεταξύ των δοκών

Επιλογή της διατομής και του μήκους του πέλματος

Μεμονωμένος Υπολογιστής μήκους στέγης

Παραδείγματα χρήσης της γωνίας κλίσης της οροφής σε μοίρες

Για παράδειγμα, πάρτε το μέγεθος του σπιτιού 8 × 10 m, η στέγη θα πρέπει να ρίξει. Το μήκος των πλαγιών είναι 10 μέτρα, η γωνία κλίσης είναι 20 °. Υπολογίστε όλες τις άλλες διαστάσεις του συστήματος δοκών. Για υπολογισμούς, σχεδιάστε το δεξί τρίγωνο με τις κορυφές Α, Β, Γ και αντίστοιχα τις πλευρές a, b και c.

 • a είναι το ύψος του συστήματος φράγματος (σοφίτα).
 • β - το ήμισυ του πλάτους του σπιτιού, μια γνωστή τιμή, στην περίπτωσή μας 4 μ.
 • c - το μήκος της οροφής χωρίς την προεξοχή της μαρκίζας.

Η γωνία Α είναι η γωνία κλίσης των πλαγιών, μια γνωστή τιμή, στην περίπτωσή μας 20 °.

Πρέπει να γνωρίζουμε το μήκος του ποδιού χωρίς το μέγεθος της προεξοχής (γ) και το ύψος του συστήματος ανάρτησης (a). Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, γνωρίζοντας τη γωνία κλίσης. Λάβετε υπόψη σας όχι το ποσοστό της κλίσης, αλλά τη γωνία κλίσης των πλαγιών.

Το μήκος του ποδιού του δοκού καθορίζεται από τον τύπο (βλέπε σχήμα παρακάτω).

Έχουμε b = 4 m και τη γωνία κλίσης A = 20 °. Τώρα με τη βοήθεια μιας απλής αριθμομηχανής ορίζουμε = 0.939. Αντικαθιστώντας τις γνωστές τιμές στον τύπο c = 4: 0.939 = 4.25 m. Αυτό είναι το μήκος του δοκού.

Τώρα πρέπει να γνωρίζετε το ύψος του συστήματος φερμουάρ. Ορίζουμε με τύπους (δείτε το παρακάτω σχήμα).

Δεν υπάρχουν προβλήματα με τους πρώτους δύο τύπους, γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα. Για να χρησιμοποιήσετε τον τρίτο τύπο, πρέπει να γνωρίζετε τη γωνία Β. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Το άθροισμα όλων των εσωτερικών γωνιών ενός τριγώνου είναι πάντα 180 °. Γνωρίζουμε τη σωστή γωνία 90 ° και τη γωνία κλίσης των κλίσεων των 20 °. Το άθροισμα αυτών των δύο γωνιών είναι 90 + 20 = 110 °. Επομένως, η γωνία Β ισούται με 180-110 = 70 °.

Καθορίστε το ύψος του συστήματος δοκών και για τους τρεις τύπους:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg Α = 4 χ 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Όπως μπορείτε να δείτε, σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Στην περίπτωσή μας, το ύψος του συστήματος δοκών είναι 1,14 μ. Έτσι μάθαμε όλες τις διαστάσεις ενδιαφέροντος με τη βοήθεια της γωνίας κλίσης και των στοιχειωδών τριγωνομετρικών λειτουργιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των οικοδομικών υλικών κ.λπ.

Είναι σημαντικό. Πρέπει να θυμόμαστε έναν ακόμη σημαντικότατο παράγοντα. Όλα τα εργαλεία κατασκευής και συσκευές δείχνουν τις γωνίες κλίσης μόνο σε μοίρες, δεν υπάρχει κλίμακα με ποσοστά.

Αν δυσκολεύεστε να υπολογίσετε, τότε υπάρχουν ειδικοί πίνακες ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αντικαταστήστε τα δεδομένα προέλευσης και αναγνωρίστε αμέσως τις ελλείπουσες διαστάσεις. Όλα είναι απλά και αξιόπιστα. Τώρα είναι απαραίτητο να δοθεί περισσότερη λεπτομέρεια στον προσδιορισμό της κλίσης της στέγης σε ποσοστό.

Ποιο είναι το ποσοστό της μεροληψίας

Αξίζει να μιλήσουμε για τη γωνία κλίσης των πατίνων σε ποσοστό. Η έννοια της "γωνίας κλίσης ως ποσοστό" είναι τεχνικά αναλφάβητη και χρησιμοποιείται μόνο από εκείνους που δεν κατασκευάζουν τίποτα.

Είναι σημαντικό. Όλοι οι σκελετοί των σκαλοπατιών δίδονται σε μοίρες, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης του συστήματος επικάλυψης κανείς δεν χρησιμοποιεί ποσοστό. Ειδικά επειδή δεν υπάρχουν εργαλεία μέτρησης που μετρούν τις γωνίες σε ποσοστό. Υπάρχουν ειδικοί πίνακες για τη μετατροπή ενδιαφέροντος σε γωνίες, αλλά περισσότερο για αυτό αργότερα.

Εξετάστε αυτούς τους ορισμούς στην πράξη. Ας υποθέσουμε ότι η κλίση των πλαγιών είναι 30%. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι η κορυφογραμμή της στέγης είναι 30% το μισό του πλάτους του κτιρίου. Για τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο τρίγωνο.

Το ποσοστό κλίσης υπολογίζεται από τον τύπο (βλέπε εικόνα παρακάτω).

 • a είναι το ύψος της κορυφογραμμής.
 • β - το ήμισυ του πλάτους του κτιρίου.

Ποιο είναι το 30% και πώς είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια στέγη με τέτοιο ποσοστό αναλογίας. Για να μετατρέψετε αυτή την τιμή σε μοίρες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό πίνακα. Με τη βοήθειά του, μαθαίνουμε ότι το 30% σημαίνει ότι η γωνία κλίσης της κλίσης της στέγης είναι περίπου 16,5 °. Το γεγονός είναι ότι για 16 ° το ποσοστό είναι 28,7%, και για 17 ° αυτή η παράμετρος είναι 30,5%. Εάν ο πλοίαρχος γνωρίζει ότι η κλίση της κλίσης είναι περίπου 16,5 °, τότε μπορεί εύκολα να φανταστεί την εμφάνιση και τη γεωμετρία της οροφής, να υπολογίσει τις γραμμικές διαστάσεις των σκαλοπατιών, τα κατακόρυφα στηρίγματα της οροφής, τις διαστάσεις της πλάκας ισχύος. Πώς γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί σε περίπτωση κλίσης;

Παραδείγματα χρήσης της γωνίας κλίσης σε εκατοστιαία ποσοστά

Ο υπολογισμός των παραμέτρων του συστήματος στερέωσης χρησιμοποιώντας την ποσοστιαία αναλογία του ύψους της κορυφογραμμής και του μισού πλάτους του κτιρίου γίνεται με τη χρήση αριθμομηχανής.

Έχοντας έναν αρχικό τύπο, πραγματοποιούνται περαιτέρω υπολογισμοί χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις αριθμητικές εξισώσεις. Πρώτα πρέπει να μετατρέψετε μια μικρή φόρμουλα.

Σε αυτή την περίπτωση, το X είναι το ποσοστό της κλίσης της στέγης, όπως συμφωνήσαμε, για παράδειγμα, πάρτε το 30%. Αυτή η τιμή είναι γνωστή και οριστεί κατά τη διάρκεια των υπολογισμών.

Για προκαταρκτικούς υπολογισμούς, είναι απαραίτητο να μετατρέψουμε ελαφρά τον τύπο σε αυτή τη μορφή (δείτε το παρακάτω σχήμα).

Τώρα ορίζουμε χωριστά τις τιμές των a και b.

 • a είναι το ύψος του συστήματος δοκών,
 • b - το ήμισυ του πλάτους του κτιρίου, και
 • X είναι η εκατοστιαία κλίση της κλίσης.

Το ποσοστό είναι γνωστό σε εμάς, για περαιτέρω υπολογισμούς, θα πρέπει να μετρήσουμε είτε το ύψος του συστήματος δοκών είτε το ήμισυ του πλάτους του κτιρίου. Λόγω του ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε τη δεύτερη τιμή, θα το μετρήσουμε.

Για παράδειγμα. Το πλάτος του κτιρίου είναι 8 μέτρα, αντίστοιχα, το μισό ισούται με 4 μέτρα (b = 4 m).

Αναγνωρίζουμε το ύψος του συστήματος δοκών (βλέπε σχήμα παρακάτω).

Μάθετε το ύψος του συστήματος συστοιχιών

Το ύψος του συστήματος στερέωσης 1,2 μέτρων, η γωνία κλίσης που μάθαμε από το τραπέζι, είναι περίπου 16,5 °.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογίσουμε το μήκος του ποδιού χωρίς τη στεφάνη. Υπάρχουν δύο τρόποι να πάτε.

Το πρώτο. Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Πυθαγορείου, όπου c είναι το μήκος της δοκού.

Συνεπώς, η τιμή του c μπορεί να αναπαρασταθεί από τον τύπο στην παρακάτω εικόνα.

Φόρμουλα μήκους ύπωσης

Ένα παράδειγμα υπολογισμού (βλέπε εικόνα παρακάτω).

Το δεύτερο. Χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικές λειτουργίες. Όπως υποδείξαμε παραπάνω, ο υπολογισμός του μήκους του σκελετού μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο.

Ο υπολογισμός του μήκους της δοκού

Όλα τα δεδομένα που έχουμε, η γωνία κλίσης είναι 16,5 °, το μισό πλάτος του κτιρίου είναι 4 m.

Παράδειγμα υπολογισμού

Υπάρχουν μικρές διαφορές κατά μήκος της δοκού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γωνία κλίσης επιλέχθηκε περίπου.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι ορισμοί που πρέπει να αντιμετωπίσετε;

Το ερώτημα μπορεί να θεωρηθεί ρητορικό. Από το σχολείο όλοι γνωρίζουν ότι η γωνία πρέπει να μετράται σε μοίρες και να αντιπροσωπεύει εύκολα την πραγματική αξία της. Η γωνία κλίσης της οροφής - η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της οριζόντιας γραμμής και της κλίσης, στα σχέδια έχει διαφορετικές ονομασίες γραμμάτων, δεν έχει σημασία. Η κλίση των πλαγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 90 °, και συχνότερα βρίσκεται μέσα στους 10 ° -40 °. Οι κατώτερες σειρές δοκών μιας σπασμένης σοφίτας στέγης μπορεί να είναι αρκετά απότομες, λόγω μιας τέτοιας κατασκευής, η αποτελεσματική περιοχή των σοφίτων χώρων αυξάνεται.

Σπασμένο σύστημα οροφής

Εάν όλα είναι ξεκάθαρα και εξοικειωμένα με αυτές τις έννοιες, τότε γιατί χρησιμοποιούνται τα κλάσματα; Για να είμαι ειλικρινής, κανείς δεν μπορεί να δώσει μια κατανοητή και εντελώς αναμφισβήτητη απάντηση. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, για να μετατρέψετε το ενδιαφέρον σε βαθμούς, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε πίνακες, χωρίς βαθμούς κατά τη διάρκεια της κατασκευής του συστήματος truss δεν είναι αρκετό.

Μερικές φορές προσπαθούν να παρουσιάσουν την κλίση με ένα κλάσμα, στο άνω μέρος του κλάσματος το ύψος του συστήματος φερμουάρ υποδεικνύεται, στο κάτω μέρος το μήκος της προβολής του δοκού σε οριζόντια επιφάνεια. Απλά, αυτή η προβολή ονομάζεται μισό πλάτος του σπιτιού. Σε ορισμένα άρθρα μπορείτε να βρείτε την κλίση ονομασίας 1: 4 ή 2,5: 6. Εάν αυτές οι τιμές διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται με 100, τότε λαμβάνουμε τον ορισμό σε ποσοστό.

Τα τραπέζια καταρτίζονται με βάση το πόσους βαθμούς έχει το ένα τοις εκατό του λόγου του ύψους της οροφής στο μισό του πλάτους. Ένας βαθμός ισούται περίπου με 1,8 - 1,9%. Τώρα μπορείτε να διαιρέσετε τα ποσοστά με αυτήν την τιμή και να πάρετε τη γωνία κλίσης σε μοίρες. Για παράδειγμα, το ποσοστό κλίσης της οροφής είναι 30%. Για να μετατραπεί σε μοίρες, αυτή η τιμή πρέπει να διαιρείται με 1,9.

Βαθμός και ποσοστό

Αλλά οι τιμές είναι ανακριβείς, η εξάρτηση είναι πολύ πιο περίπλοκη και μη ευθύγραμμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μετάφραση για λόγους σαφήνειας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που επιτυγχάνεται με αυτή τη μέθοδο υπό γωνία κλίσης της κλίσης σε μοίρες για περαιτέρω υπολογισμούς απαγορεύεται, πολύ μεγάλο σφάλμα. Για λόγους σαφήνειας, οι σχεδιαστές έχουν αναπτύξει ένα ειδικό σχέδιο της σχέσης των μονάδων μέτρησης της γωνίας κλίσης της οροφής.

Τα ακριβή δεδομένα μπορούν να ληφθούν από έναν ειδικό πίνακα, εάν δεν υπάρχει, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική αριθμομηχανή για τη μετατροπή των τιμών για τον προσδιορισμό της κλίσης των πλαγιών στέγης.

Πώς η γωνία για το μέγεθος της σοφίτας

Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος διαβίωσης της σοφίτας - τόσο πιο άνετα είναι να ζεις σε αυτό, τόσο πιο αξιοσημείωτο είναι το κτίριο. Οι προγραμματιστές κατά προτίμηση προ-προσανατολισμό ανάλογα με αυτά τα χαρακτηριστικά απόδοσης της μορφής της οροφής, η γνώση θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο λύση σύστημα trussing. Μπορεί να γίνει άνετο και φθηνό, κατάλληλο για τη χρήση διαφόρων υλικών στέγης.

Η εξάρτηση της σοφίτας χρήσιμη περιοχή από τη γωνία της οροφής

Το διάγραμμα δείχνει με σαφήνεια πώς αλλάζει η επιφάνεια ενός δωματίου με αλλαγή στη γωνία κλίσης των πλαγιών. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους της σοφίτας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κατασκευή του ύψους του δωματίου λιγότερο από δύο μέτρα είναι ανέφικτη, τα δωμάτια αυτά έχουν καταθλιπτική επίδραση στους κατοίκους.

Αλλά υπάρχουν αρνητικοί παράγοντες που προκύπτουν όταν αυξάνεται η γωνία κλίσης.

 1. Ο αριθμός των δομικών υλικών θα αυξηθεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κλίσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το μήκος των σκελών. Εξετάστε ένα παράδειγμα. Η κλίση των πλαγιών είναι 45 °, το πλάτος του σπιτιού είναι 8 m.

Με τέτοια δεδομένα το μήκος ενός δοκού

Το μήκος των δύο σκαλοπατιών, αντίστοιχα, είναι 5.66 + 5.66 = 11.32 μ. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το πλάτος του κτιρίου είναι μόνο 8 μ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για μια τέτοια στέγη θα πρέπει να αγοράσετε 8: 11,32 × 100 = 70 % περισσότερο ξυλεία και στέγες από μια άπαχη σε επίπεδη οροφή.

 • Το εκτιμώμενο κόστος της στέγης αυξάνεται. Όχι μόνο λόγω της αύξησης της ποσότητας των απαραίτητων υλικών, αλλά και λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητας των εργασιών στέγης. Αυτά τα καθήκοντα μπορούν να εκτελούνται μόνο από ειδικούς υψηλής ειδίκευσης και οι υπηρεσίες τους είναι πολύ ακριβές.
 • Αυξήστε τα φορτία ανέμου στην οροφή. Οι προσπάθειες ανατρέπονται, απαιτούνται επιπρόσθετα ειδικά κατασκευαστικά μέτρα για να αυξηθεί η αξιοπιστία της στερέωσης του mauerlat στα τοιχώματα της πρόσοψης και στα πόδια των δοκών στο mauerlati.
 • Οδηγίες βήμα προς βήμα για τον καθορισμό του μεγέθους του συστήματος δοκών

  Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις διαστάσεις των στοιχείων του συστήματος δοκών, αν είναι γνωστό το πλάτος του κτιρίου και η γωνία κλίσης των ράμπων. Οροφή κανονική duo-πίσσα. Το πλάτος του σπιτιού B = 8 m, η γωνία κλίσης 35 °.

  Βήμα 1. Υπολογίστε το ύψος των κατακόρυφων στηριγμάτων του συστήματος στέγης. Εγκαθίστανται κάτω από τη δοκοί και λαμβάνουν το κατακόρυφο φορτίο. Για να γνωρίζετε το ύψος της οροφής πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο.

  Τύπος για τον υπολογισμό του ύψους της οροφής

  Βήμα 2. Υπολογίστε το πόδι του φλοιού χωρίς προεξοχή.

  Μήκος του ποδιού χωρίς ξυλόφυλλο

  Βήμα 3. Ελέγξτε την ορθότητα των υπολογισμών. Γι 'αυτό συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το θεώρημα του Pythagorean.

  Xatki.by

  blog κατασκευής

  Πίνακας κλίσης οροφής

  Η κλίση της οροφής - ένας δείκτης της απότομης κλίσης της κλίσης της στέγης. Υπολογίζεται ως ο λόγος του ύψους της κορυφογραμμής (H) προς την οριζόντια προβολή (θεμελίωση) (l). Με άλλα λόγια, η κλίση είναι ίση με την εφαπτομένη της γωνίας μεταξύ της επιφάνειας της κλίσης και της οριζόντιας προβολής της.

  Η κλίση μπορεί να εκφράζεται σε μοίρες, ποσοστά, ως λόγο των πλευρών, ως απόλυτη προκατάληψη και ως συντελεστής προκατάληψης.
  Ο προτεινόμενος πίνακας θα σας βοηθήσει να μεταφέρετε γρήγορα τις αξίες από το ένα μέτρο στο άλλο.

  Πώς να υπολογίσετε τη γωνία της οροφής

  Τα έργα που ανεγέρθηκαν σε εξοχικές κατοικίες μπορούν να λάβουν υπόψη τις πολλές απαιτήσεις, επιθυμίες και ακόμη και ιδιορρυθμίες ή "ιδιοτροπίες" του ιδιοκτήτη τους. Αλλά συνδέονται πάντα με ένα κοινό χαρακτηριστικό - κανένα από τα κτίριά τους δεν μπορεί να κάνει χωρίς μια αξιόπιστη οροφή. Και σε αυτό το θέμα, όχι τόσο οι αρχιτεκτονικές απολαύσεις του πελάτη, αλλά οι ειδικές απαιτήσεις για αυτό το στοιχείο της δομής πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Αυτή είναι η αξιοπιστία και η σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος φρακτών και της στέγης, η πλήρης εφαρμογή της οροφής για τον επιδιωκόμενο σκοπό της - προστασία από διείσδυση υγρασίας (και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιπλέον, θερμική και ηχομόνωση), εάν είναι απαραίτητο - η λειτουργικότητα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οροφή των χώρων.

  Πώς να υπολογίσετε τη γωνία της οροφής

  Ο σχεδιασμός της δομής της οροφής είναι εξαιρετικά υπεύθυνος και αρκετά δύσκολος, ειδικά με τις πολύπλοκες διαμορφώσεις του. Θα ήταν πιο λογικό να εμπιστευθεί την επιχείρηση αυτή σε επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη μεθοδολογία για τη διεξαγωγή των απαραίτητων υπολογισμών και το αντίστοιχο λογισμικό για αυτό. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μπορεί επίσης να ενδιαφέρεται για ορισμένα θεωρητικά σημεία. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο υπολογισμού της γωνίας κλίσης της οροφής, τουλάχιστον κατά προσέγγιση - για ένα ξεκίνημα.

  Αυτό θα δώσει την ευκαιρία να εκτιμηθεί αμέσως η δυνατότητα εφαρμογής των δικών τους "εκτιμήσεων του συγγραφέα" - σύμφωνα με την αντίληψη των πραγματικών συνθηκών της περιοχής, σύμφωνα με την "αρχιτεκτονική" της ίδιας της στέγης, σύμφωνα με το σχεδιαζόμενο υλικό στέγης, στη χρήση ενός σοφίτας. Σε κάποιο βαθμό, η υπολογιζόμενη γωνία της κλίσης της οροφής θα βοηθήσει στην προκαταρκτική μέτρηση των παραμέτρων και της ποσότητας πριστής ξυλείας για το σύστημα δοκών, της συνολικής επιφάνειας της επικάλυψης στέγης.

  Ποιος είναι ο πιο βολικός τρόπος μέτρησης της γωνίας της οροφής;

  Φαίνεται - μια εντελώς περιττή ερώτηση, αφού όλοι από το σχολείο γνωρίζουν ότι η γωνία μετράται σε βαθμούς. Ωστόσο, χρειάζεται να υπάρχει σαφήνεια εδώ, επειδή στην τεχνική βιβλιογραφία και τα τραπέζια αναφοράς και στη συνηθισμένη χρήση μερικών έμπειρων τεχνιτών συναντώνται συχνά άλλες μονάδες μέτρησης - ποσοστά ή σχετικοί λόγοι πλευρών.

  Και μια ακόμη αναγκαία διευκρίνιση - τι γίνεται για τη γωνία κλίσης της οροφής;

  Τι σημαίνει η γωνία της οροφής;

  Η γωνία κλίσης είναι η γωνία που σχηματίζεται από τη διατομή δύο επιπέδων: την οριζόντια και το επίπεδο της κλίσης της οροφής. Στην εικόνα φαίνεται από το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου α.

  Οι οξείες γωνίες που μας ενδιαφέρουν (οι αμβλύ γωνίες δεν μπορούν να είναι απλά εξ ορισμού), κυμαίνονται από 0 έως 90 °. Ράμπες πιο απότομες από 50 ÷ 60 ° σε "καθαρή" μορφή είναι εξαιρετικά σπάνιες και, κατά κανόνα, για διακοσμητική διακόσμηση των οροφών - στην κατασκευή μυτερά πύργων στο γοτθικό στιλ. Ωστόσο, υπάρχει μια εξαίρεση - οι πλαγιές των κάτω δοκών οροφής τύπου σοφίτας μπορεί να είναι τόσο απότομες.

  Τα χαμηλότερα κεκλιμένα δοκάρια μπορούν να τοποθετηθούν σε πολύ μεγάλη γωνία

  Και όμως συχνά πρέπει να ασχοληθείτε με στίγματα που κυμαίνονται από 0 έως 45 °

  Με τους βαθμούς είναι σαφές - όλα, πιθανότατα, αντιπροσωπεύουν έναν μοιρογνωμόνα με τα τμήματα του. Και πώς να είναι με άλλες μονάδες;

  Επίσης τίποτα περίπλοκο.

  Η σχετική αναλογία διαστάσεων είναι το πιο απλουστευμένο κλάσμα, που δείχνει την αναλογία του ύψους της ανύψωσης της κλίσης (στο παραπάνω σχήμα υποδεικνύεται από το λατινικό H) στην προβολή της κλίσης της οροφής στο οριζόντιο επίπεδο (στο διάγραμμα - L).

  L - μπορεί να είναι, ανάλογα με την κατασκευή της στέγης, το ήμισυ του διαστήματος (με συμμετρική οριζόντια στέγη), πλήρες άνοιγμα (εάν η οροφή είναι μονόχωρη) ή, για σύνθετες οροφές, ένα πραγματικά γραμμικό τμήμα που καθορίζεται από την προβολή προς το οριζόντιο επίπεδο. Για παράδειγμα, στο διάγραμμα οροφής mansard, ένα τέτοιο τμήμα είναι καλά εμφανιζόμενο - κατά μήκος μιας οριζόντιας δέσμης από την ίδια τη γωνία σε μια κάθετη στήλη που εκτείνεται από την κορυφή του κατώτερου δοκού.

  Η γωνία κλίσης καταγράφεται ως κλάσμα, για παράδειγμα, "1: 3".

  Εν τούτοις, στην πράξη είναι συχνά το γεγονός ότι θα ήταν εξαιρετικά άβολο η χρήση της τιμής της γωνίας κλίσης σε μια τέτοια αναπαράσταση, αν, για παράδειγμα, οι αριθμοί σε ένα κλάσμα είναι μη κυκλικοί και μη συστολέοι. Για παράδειγμα, μια αναλογία 3: 11 θα πει λίγα σε έναν άπειρο οικοδόμο. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο μέτρο της μέτρησης της κλίσης της στέγης - τοις εκατό.

  Αυτή η τιμή είναι εξαιρετικά απλή - απλά πρέπει να βρείτε το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ήδη αναφερθέντος κλάσματος και στη συνέχεια να το πολλαπλασιάσετε κατά 100. Για παράδειγμα, στο παραπάνω παράδειγμα, 3: 11

  3: 11 = 0,2727 χ 100 = 27,27%

  Έτσι, η ληφθείσα κλίση της κλίσης της στέγης, εκφρασμένη ως ποσοστό.

  Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να μεταβείτε από βαθμούς σε ποσοστό ή αντίστροφα;

  Μπορείτε να θυμηθείτε αυτό το λόγο. Το 100% είναι μια γωνία 45 μοιρών όταν τα πόδια ενός ορθογώνιου τριγώνου είναι ίσα μεταξύ τους, δηλαδή στην περίπτωσή μας το ύψος της κλίσης είναι ίσο με το μήκος της οριζόντιας προβολής.

  Στην περίπτωση αυτή, 45 ° / 100 = 0,45 ° = 27 '. Ένα τοις εκατό της κλίσης είναι 27 γωνιακά λεπτά.

  Εάν πλησιάζουμε από την άλλη πλευρά, τότε 100/45 ° = 2,22%. Δηλαδή, αποκτάται ότι ένας βαθμός είναι 2, 22% της κλίσης.

  Για ευκολία μεταφοράς αξιών από το ένα στο άλλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα:

  Υπολογισμός της γωνίας της οροφής

  Η οροφή του σπιτιού πρέπει να είναι αξιόπιστη και όμορφη και είναι δυνατόν με σωστό προσδιορισμό της γωνίας κλίσης αυτού του τύπου υλικού στέγης. Πώς να υπολογίσετε τη γωνία της οροφής - στο αντικείμενο.

  Σκοπός του χώρου υποστυλωμάτων

  Πριν υπολογίσετε τη γωνία κλίσης της οροφής, είναι απαραίτητο να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης του σοφίτας. Αν σχεδιάζετε να το κάνετε οικιστικό, η γωνία κλίσης θα πρέπει να γίνει μεγάλη - έτσι ώστε το δωμάτιο να είναι πιο ευρύχωρο και τα ανώτατα όρια να είναι υψηλότερα. Ο δεύτερος τρόπος είναι να φτιάξετε μια σπασμένη οροφή. Τις περισσότερες φορές, αυτή η οροφή είναι κατασκευασμένη από dvuhskatnoy, αλλά μπορεί να έχει τέσσερις πλαγιές. Είναι απλώς ότι στη δεύτερη έκδοση, το σύστημα truss είναι πολύ περίπλοκο και απλά δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς έμπειρο σχεδιαστή και προτιμούν να κάνουν τα πάντα με δικά τους χέρια.

  Όσο υψηλότερη είναι η κορυφογραμμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματική επιφάνεια του χώρου στεγών. Αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το χώρο της οροφής

  Όταν αυξάνεται η γωνία της κλίσης της στέγης αξίζει να θυμηθούμε μερικά πράγματα:

  • Σημαντικά αυξημένο κόστος για υλικά στέγης - αυξάνει την περιοχή των πατίνων.
  • Οι άνεμοι είναι βαρύτεροι στα μεγάλα πατίνια. Εάν συγκρίνουμε το φορτίο στο ίδιο σπίτι με γωνία 11 ° και 45 °, στη δεύτερη περίπτωση θα είναι σχεδόν 5 φορές περισσότερο. Για να μπορεί η οροφή να αντέξει τέτοια φορτία, το σύστημα δοκών γίνεται ενισχυμένο - οι δοκοί και τα δοκάρια ενός μεγαλύτερου τμήματος εγκαθίστανται με μικρότερο βήμα. Και αυτό είναι μια αύξηση της αξίας του.
  • Εάν η κλίση της κλίσης είναι μεγαλύτερη από 60 °, τα φορτία χιονιού δεν λαμβάνονται υπόψη - η βροχόπτωση μειώνεται και δεν παραμένει. Αλλά κατά την κατασκευή μιας σπασμένης στέγης mansard, τα φορτία χιονιού λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του άνω μέρους της - τα επίπεδα εκεί έχουν κλίση μικρότερη από 60 °.
  • Όχι όλα τα υλικά κατασκευής στέγης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απότομες πλαγιές, επομένως προσέξτε προσεκτικά τη μέγιστη γωνία κλίσης με την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι στέγες.

  Η γωνία κλίσης εμφανίζεται με την αναλογία του ύψους της κορυφογραμμής και του μισού πλάτους του κτιρίου

  Αυτό δεν σημαίνει ότι μια στέγη με μια μικρή κλίση είναι καλύτερη. Είναι φθηνότερα όσον αφορά τα υλικά - λιγότερη επιφάνεια στέγης, αλλά έχουν τις δικές τους αποχρώσεις:

  • Απαιτήστε μέτρα κράτησης χιονιού για να αποτρέψετε μια χιονοστιβάδα χιονιού.
  • Αντί για κάτοπτους χιονιού, είναι δυνατή η θέρμανση της οροφής και του συστήματος αποστράγγισης - για τη σταδιακή τήξη του χιονιού και την έγκαιρη εκτροπή του νερού.
  • Με μικρή μεροληψία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ρέει υγρασία στις αρθρώσεις. Αυτό συνεπάγεται ενισχυμένα μέτρα στεγανοποίησης.

  Έτσι, μια στέγη με μια μικρή πλαγιά δεν είναι επίσης δώρο. Συμπέρασμα: Είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η γωνία κλίσης της οροφής έτσι ώστε να βρεθεί ένας συμβιβασμός μεταξύ του αισθητικού συστατικού (το σπίτι θα πρέπει να φαίνεται αρμονικό), πρακτικό (για οικιακό υπο-στέγαστρο) και το υλικό (το κόστος θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί).

  Γωνία κλίσης ανάλογα με το υλικό στεγών

  Η οροφή στο σπίτι μπορεί να έχει σχεδόν οποιαδήποτε εμφάνιση - μπορεί να έχει χαμηλές κλίσεις, μπορεί - σχεδόν καθαρή. Είναι σημαντικό να υπολογίσετε σωστά τις παραμέτρους του - τη διατομή των σκελετών δοκών και το βήμα της εγκατάστασής τους. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα συγκεκριμένο υλικό στέγης στη στέγη, πρέπει να λάβετε υπόψη δείκτες όπως η μέγιστη και η ελάχιστη γωνία κλίσης για αυτό το υλικό.

  Κλίση και κωνικότητα

  Μερικές φορές, σε εργασίες περιγραφικής γεωμετρίας ή γραφικών μηχανικής, ή όταν εκτελείτε άλλα σχέδια, απαιτείται η κατασκευή κλίσης και κώνου. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε τι είναι η κλίση και η κωνικότητα, πώς να τα χτίσετε, πώς να τα σημαδέψετε σωστά στο σχέδιο.

  Ποια είναι η προκατάληψη; Πώς να προσδιορίσετε την προκατάληψη; Πώς να οικοδομήσουμε μια πλαγιά; Ο προσδιορισμός της κλίσης στα σχέδια σύμφωνα με την GOST.

  Προστασία Η κλίση είναι η απόκλιση μιας ευθείας γραμμής από κάθετη ή οριζόντια θέση.
  Ορισμός κλίσης. Η κλίση ορίζεται ως η αναλογία του αντίθετου σκέλους της γωνίας ενός δεξιού τριγώνου με το παρακείμενο σκέλος, δηλαδή, εκφράζεται από την εφαπτομένη της γωνίας α. Η κλίση μπορεί να υπολογιστεί με τον τύπο i = AC / AB = tga.

  Κατασκευή της πλαγιάς. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα (σχήμα), η κατασκευή της κλίσης αποδεικνύεται σαφώς. Για να χτίσετε μια κλίση 1: 1, για παράδειγμα, πρέπει να αναβάλλετε αυθαίρετα αλλά ίσα τμήματα στις πλευρές μιας ορθής γωνίας. Μια τέτοια απόκλιση θα αντιστοιχεί σε γωνία 45 μοιρών. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια κλίση 1: 2, είναι απαραίτητο να αναβληθεί οριζόντια ένα τμήμα ίσο σε αξία σε δύο τμήματα αναβαλλόμενα κατακόρυφα. Όπως μπορεί να φανεί από το σχέδιο, η κλίση είναι η αναλογία του ποδιού αντίθετα προς το γειτονικό πόδι, δηλ. Εκφράζεται από την εφαπτομένη της γωνίας α.

  Ο προσδιορισμός της κλίσης στα σχέδια. Ο χαρακτηρισμός των πλαγιών στο σχέδιο είναι σύμφωνος με το GOST 2.307-68. Στο σχέδιο υποδεικνύεται το ύψος της κλίσης με τη χρήση των γραμμών. Στη γραμμή ράφι-callouts βάλτε ένα σημάδι και το ύψος της κλίσης. Το σημείο της κλίσης πρέπει να αντιστοιχεί στην κλίση της γραμμής που πρόκειται να καθοριστεί, δηλαδή ένα από τα άμεσα σημάδια της κλίσης πρέπει να είναι οριζόντια και το άλλο να έχει κλίση προς την ίδια κατεύθυνση με την καθορισμένη γραμμή της κλίσης. Η γωνία κλίσης της γραμμής σήμανσης είναι περίπου 30 °.

  Τι είναι κωνικό; Ο τύπος για τον υπολογισμό της κλίσης. Σφραγίδα κούφισης στα σχέδια.

  Κοντό Κωνικό είναι η αναλογία της διάμετρος της βάσης του κώνου στο ύψος. Η κωνικότητα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο K = D / h, όπου D είναι η διάμετρος της βάσης του κώνου, h είναι το ύψος. Εάν ο κώνος είναι περικομμένος, τότε η κωνικότητα υπολογίζεται ως ο λόγος της διαφοράς στη διάμετρο μεταξύ του κόλουρου κώνου και του ύψους του. Στην περίπτωση ενός κόλουρου κώνου, ο τύπος κωνικότητας θα είναι: K = (D-d) / h.

  Σφραγίδα κούφισης στα σχέδια. Το σχήμα και το μέγεθος του κώνου προσδιορίζεται με την εφαρμογή τριών από τα μεγέθη που αναφέρονται: 1) τη διάμετρο της μεγάλης βάσης D, 2) τη διάμετρο της μικρής βάσης d, 3) σε δεδομένη διατομή Ds, που έχει μια δεδομένη αξονική θέση Ls. 4) το μήκος του κώνου L, 5) τη γωνία του κώνου α. 6) κωνικό με. Επίσης στο σχέδιο επιτρέπεται να υποδειχθούν πρόσθετες διαστάσεις ως αναφορά.

  Οι διαστάσεις τυποποιημένων κώνων δεν χρειάζεται να αναγράφονται στο σχέδιο. Αρκετά στο σχέδιο για να δώσετε το σύμβολο της κλίσης του σχετικού προτύπου.

  Η κλίση, όπως και η κλίση, μπορεί να προσδιοριστεί σε μοίρες, κλάσματα (απλά, ως αναλογία δύο αριθμών ή δεκαδικό), ως ποσοστό.
  Για παράδειγμα, η κωνικότητα 1: 5 μπορεί επίσης να συμβολίζεται ως αναλογία 1: 5, 11 ° 25'16 ", δεκαδικό κλάσμα 0,2 και ποσοστό 20.
  Για τους κώνους που χρησιμοποιούνται στη μηχανολογία, το OCT / BKC 7652 καθιερώνει μια σειρά από κανονικές τάσεις. Κανονική κλίση - 1: 3. 1: 5. 1: 8; 1:10; 1:15; 1:20; 1:30; 1:50; 1: 100; 1: 200. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί - 30, 45, 60, 75, 90 και 120 °.

  Πώς να υπολογίσετε την κλίση της οροφής - σημαντικά χαρακτηριστικά

  Προκειμένου η οροφή ενός κτιρίου να εκτελέσει πλήρως όλες τις λειτουργίες που του έχουν ανατεθεί, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένες παράμετροι κατά τη δημιουργία του. Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της οροφής είναι η κλίση της, η οποία εξασφαλίζει την απομάκρυνση των βροχοπτώσεων από την επιφάνεια της και επηρεάζει την ικανότητα αντοχής σε εξωτερικά φορτία. Πώς να υπολογίσετε την κλίση της οροφής, και θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.

  Προσδιορισμός της κλίσης της οροφής - τι καθορίζει

  Για να γίνει σωστός υπολογισμός της κλίσης της στέγης, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι οι εξής:

  1. Ανεμιστήρες. Ο άνεμος κυματίζει πολύ έντονα στις πλαγιές Για να μπορεί η οροφή να αντισταθεί κανονικά στα αποτελέσματά της, πρέπει να επιλέξετε τη σωστή γωνία. Εάν οι γωνίες είναι πολύ μεγάλες, το φορτίο πάνω τους θα είναι υψηλό, αλλά μια υπερβολική μείωση της γωνίας μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη - μια ήπια ριπή ανέμου μπορεί να αποκόψει απλά την επίπεδη οροφή.
  2. Χιόνι και βροχή φορτία. Όλα είναι αρκετά απλά με χιόνι - αυξάνοντας τη γωνία κλίσης απλοποιεί την κάθοδο της από την επιφάνεια της οροφής. Όταν η οροφή έχει κλίση μεγαλύτερη από 45 μοίρες, το χιόνι σχεδόν δεν θα παραμείνει επάνω σε αυτό. Με βροχοπτώσεις η ίδια κατάσταση - εάν η γωνία κλίσης της οροφής είναι πολύ χαμηλή, το νερό μπορεί να ρέει στις αρθρώσεις ή ακόμα και να παραμείνει στάσιμο στην επιφάνεια της στέγης.

  Με βάση αυτούς τους παράγοντες, μπορείτε να υπολογίσετε τη γωνία κλίσης των πλαγιών. Επιπλέον, πριν υπολογίσετε τη γωνία μιας οροφής διπλής κλίσης, πρέπει να δώσετε προσοχή στους συνιστώμενους δείκτες: για περιοχές με ισχυρούς ανέμους, θα έχει κλίση 15-20 μοίρες και σε άλλες περιπτώσεις η βέλτιστη κλίση είναι 35-40 μοίρες. Φυσικά, πρέπει να καταλάβετε ότι η στέγη σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται ξεχωριστά και είναι απλά ανεπιθύμητη η επιλογή μέσων όρων.

  Μέθοδος υπολογισμού

  Κατά το σχεδιασμό της οροφής, είναι επιτακτική η πραγματοποίηση ορισμένων υπολογισμών, μεταξύ των οποίων πρέπει πάντα να υπάρχει υπολογισμός της γωνίας κλίσης των ράμπων. Αυτή η παράμετρος επηρεάζει άμεσα τη δομή της στέγης: όταν αυξάνεται η κλίση, το φορτίο χιονιού μειώνεται, αλλά η επίδραση του ανέμου αυξάνεται, επομένως το σύστημα στέγης πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Για τη διευθέτηση των πλαγιών από μεγάλη γωνία απαιτούνται επίσης περισσότερα υλικά, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά το κόστος κατασκευής.

  Προτού να γνωρίζετε τον βαθμό κλίσης της οροφής, πρέπει να υπολογίσετε το φορτίο λειτουργίας στην οροφή, το οποίο απαιτεί δύο παραμέτρους:

  • Η συνολική μάζα της δομής της οροφής.
  • Τα κορυφαία επίπεδα χιονοπτώσεων, τυπικά της περιοχής στην οποία πραγματοποιείται η κατασκευή.

  Ο απλοποιημένος αλγόριθμος υπολογισμού μειώνεται στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Πρώτα πρέπει να προσδιορίσετε το βάρος ενός τετραγωνικού μέτρου της πίτας στέγης.
  • Η προκύπτουσα τιμή πολλαπλασιάζεται με το συνολικό εμβαδόν της οροφής.
  • Η μάζα της οροφής πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή 1,1.

  Παράδειγμα υπολογισμού της κλίσης της οροφής σε μοίρες

  Για να κατανοήσετε τον τρόπο υπολογισμού της γωνίας της οροφής, αξίζει να εξετάσετε τη διαδικασία υπολογισμού χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για παράδειγμα, θα ληφθούν τα ακόλουθα στοιχεία: το πάτωμα είναι πάχους 2,5 cm, ένα τετραγωνικό μέτρο στέγης ζυγίζει 15 kg, χρησιμοποιείται μονωτικό υλικό πάχους 10 cm ως μονωτικό υλικό, ένα τετραγωνικό μέτρο του οποίου έχει βάρος 10 kg και ονδουλίνη 3 kg για την επικάλυψη ανά τετραγωνικό μέτρο.

  Ο υπολογισμός της κλίσης της οροφής πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται παραπάνω. Η υποκατάσταση των διαθέσιμων δεδομένων οδηγεί στην ακόλουθη έκφραση: (15 + 10 + 3) х1,1 = 30,8 kg / τ.μ. Η προκύπτουσα τιμή είναι αρκετά αποδεκτή - το μέσο φορτίο στην οροφή οικιστικών κτιρίων είναι λίγο μικρότερο από 50 kg / sq. M. Επιπλέον, ο τύπος έχει συντελεστή 1,1, ο οποίος ελαφρώς αυξάνει το πραγματικό βάρος της δομής της οροφής και σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε αργότερα την επικάλυψη της στέγης με ένα βαρύτερο.

  Πώς να γνωρίζετε τη γωνία της οροφής

  Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της κλίσης των πλαγιών στέγης και του φορτίου χιονιού. Εάν η γωνία κλίσης της οροφής είναι μικρότερη από 25 μοίρες, τότε ο συντελεστής φορτίου χιονιού είναι 1 και σε γωνίες που κυμαίνονται από 25 έως 60 μοίρες, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται στο 1,25. Μια οροφή με μεγάλη γωνία κλίσης δεν υπόκειται καθόλου σε φορτία χιονιού, επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς.

  Για να καθορίσετε τη γωνία κλίσης της οροφής, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα του Bradis και μια απλή μέθοδο: το ύψος της δομής της οροφής διαιρείται με το μήκος του τεντωμάτων χωρισμένο σε δύο, μετά από το οποίο παραμένει η γωνία τραπέζης που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα.

  Το ύψος της οροφής στην κορυφογραμμή καθορίζεται ως εξής:

  • Το πρώτο βήμα είναι να υπολογιστεί το πλάτος του ανοίγματος.
  • Η προκύπτουσα τιμή διαιρείται με 2.
  • Το αποτέλεσμα του προηγούμενου υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή που αντιστοιχεί σε μια ορισμένη γωνία κλίσης.

  Για παράδειγμα, η εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου υπολογισμού είναι η εξής: με πλάτος κτιρίου 8 μέτρων και κλίση στέγης 25 βαθμών, ο εκτιμώμενος συντελεστής είναι 0,47. Ως αποτέλεσμα της υποκατάστασης των τιμών, λαμβάνεται μια έκφραση της ακόλουθης μορφής: 4x0,47 = 1,88 m. Η προκύπτουσα τιμή είναι το ύψος της οροφής, που αντιστοιχεί στα διαθέσιμα αρχικά δεδομένα.

  Η επιλογή της στέγης, ανάλογα με την κλίση της οροφής

  Τα υλικά στέγης υπάρχουν στην αγορά σε μεγάλη ποικιλία, επομένως δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην επιλογή της σωστής επιλογής. Τα καλύμματα στέγης διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες εφαρμογής και όλες οι παράμετροί τους πρέπει να μελετηθούν πριν μετρηθεί η γωνία της οροφής - μόνο στην περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή η δημιουργία αξιόπιστου και αποδοτικού σχεδιασμού.

  Επιλέγοντας το υλικό για την οροφή, αξίζει να απορρίπτεται από τις ακόλουθες συστάσεις:

  1. Εάν η γωνία κλίσης είναι μεταξύ 2,5 και 10 μοιρών, τότε τα πέτρινα ψίχουλα ή τα χαλίκια είναι τα καλύτερα. Στην πρώτη περίπτωση, το ανώτερο στρώμα της επίστρωσης έχει πάχος 3-5 mm, και στη δεύτερη - 10-15 mm.
  2. Όταν γέρνετε περισσότερο από 10 μοίρες, τα χονδρόκοκκα ή ελασματοποιημένα υλικά, συμπληρωμένα με στεγανωτική ασφάλτου, θα είναι η καλύτερη επιλογή.
  3. Για την τοποθέτηση των κεκλιμένων οροφών με γωνία κλίσης όχι μεγαλύτερη από 20 μοίρες χρησιμοποιείται συνήθως τσιμέντο από προφίλ ή φύλλο αμιάντου. Όλες οι αρθρώσεις και οι αρμοί μεταξύ των υλικών στέγης πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με στεγανωτικό.
  4. Εάν η γωνία κλίσης της οροφής είναι στην περιοχή των 20-60 βαθμών, τότε καλύπτεται συνήθως με μεταλλικά φύλλα. Οι αρμοί των υλικών σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σφραγιστούν χωρίς να αποτύχουν.

  Συμπέρασμα

  Γνωρίζοντας πώς μπορείτε να βρείτε τη γωνία κλίσης της στέγης σε μοίρες θα απλοποιήσετε σημαντικά τη διαδικασία του σχεδιασμού της και θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τον πιο αξιόπιστο σχεδιασμό που μπορεί να προστατεύσει καλά το κουτί του κτιρίου από τις βροχοπτώσεις, τον άνεμο και το κρύο.