Οροφή ή οροφή είναι σωστή

Γιατί Ορθογραφία, κανόνας.

Πώς γράφετε τη λέξη στέγες με ένα μαλακό σημάδι ή όχι;

Πώς να γράψετε τη λέξη: "στέγες" ή "οροφή";

Πώς να γράψετε τη λέξη: "στέγες" ή "οροφή";

Ποιο τμήμα της ομιλίας είναι η λέξη στέγες;

Παράδειγμα της φράσης με τις λέξεις στέγες;

Πώς να φτιάξετε μια λέξη σύμφωνα με τη σύνθεση των οροφών;

Morpheme ανάλυση των λέξεων στέγες;

Η λέξη "στέγες" αναφέρεται στο πρότυπο του ουσιαστικού "στέγη". Δηλαδή, δεν είναι ένας συνδυασμός επιστολών που εφευρέθηκε από τον συγγραφέα, αλλά μια μορφή της γενικής περίπτωσης μιας λέξης στον πληθυντικό ("όχι τι;" - "όχι στέγες").

Παρά το γεγονός ότι αυτή η φόρμα μοιάζει με ένα ρήμα με ένα μαλακό σημάδι στο τέλος (όπως "ακούει", "ύπνος" ή "κραυγή"), δεν ισχύει για αυτούς.

Τα ουσιαστικά της πρώτης απόκλισης με βάση για το σφυρί δεν μπορούν να αποκτηθούν στο γενικό "β" στο τέλος. Αυτό είναι αδιανόητο γραμματικά. Η απουσία ενός μαλακού σήματος τις διακρίνει από τις παραπάνω μορφές ρήματος.

Παρόμοια παραδείγματα:

 • "Κουάκερ" - "Χωρίς κουάκερ".
 • "Μπολ" - "Δεν μπολ".
 • "Giantess" - "Δεν Giantess".
 • "Κηδεμόνας -" Κανένας φύλακας ".

Λόγω του προσανατολισμού προς τις λέξεις μιας ρίζας "για κάλυψη" και "καλυμμένη", όταν αναλύεται η σύνθεση της λέξης "οροφή", το επίθεμα "-Sh-" διακρίνεται συχνά. Για να συμφωνήσετε με αυτό ή όχι είναι η δουλειά κάθε καθηγητή. Αλλά ένα morpheme parse μπορεί να μοιάζει με αυτό:

Όταν βάζουμε μια λέξη στη μορφή που αναλύουμε, το γράμμα "-A" απλώς πέφτει, το τέλος έχει τη μορφή μηδέν.

Είναι αδύνατο να γράψετε "στέγη" (με ένα μαλακό σημάδι), αφού δεν υπάρχουν ρήματα "να καλύψουν" ή "να καλύψουν".

Προσφορά:

 • "Από πολλές στέγες που δεν είχαν ακόμη αποψυχθεί, καθαρά παγωμένα, μακριές κροκάλες έπεφταν κάτω".

Καλησπέρα Η λέξη "στέγες" και ζητά να γράψετε στο τέλος ενός μαλακού σημείου, αλλά μην το κάνετε, γιατί θα είναι λάθος. Η λέξη "στέγες" είναι ένα πληθυντικό ουσιαστικό στην γενική περίπτωση, η οποία είναι γραμμένη χωρίς ένα μαλακό σημάδι.

Ανάλυση μιας λέξης σύμφωνα με τη σύνθεσή της: "kry-sh": "root-suffix".

Είδα ότι υπάρχουν πολλές ασυνήθιστες στέγες.

Ο Brooks ρέει από τις στέγες.

Η λέξη Roofs είναι ο πληθυντικός της οροφής του ουσιαστικού στην γενική περίπτωση. Μπορεί να υπάρχει ένα μαλακό σημάδι σε αυτή τη λέξη; Φυσικά όχι, επειδή ο κανόνας λέει ότι το μαλακό σημάδι μετά από sizzling σε ουσιαστικά τοποθετείται μόνο στα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης. Αλλά η λέξη Roof, αν και θηλυκή, ανήκει στην πρώτη κλίση, και επομένως είναι γραμμένη χωρίς ένα μαλακό σημάδι.

Σε αυτή τη μορφή, πρέπει να σημειώσουμε το μηδενικό τέλος, διότι σε άλλες μορφές υπάρχει ένα τέλος: Οροφή-Οροφή-Οροφή, και ούτω καθεξής.

Εκτός από το μηδενικό τέλος, υπάρχει μόνο Root-Root, η οποία μπορεί να αποδειχθεί με λέξεις με μία ρίζα: Cap, Cap, Roof.

Ωστόσο, το σουυσικό σου είναι συχνά διακριτό στη λέξη και στη συνέχεια οι λέξεις με την ίδια ρίζα θα είναι Cover, Cover, Roof, Roof. Στη συνέχεια, η ανάλυση μορφοθέματος θα είναι πιο δύσκολη:

kry-sh_ (root-suffix-μηδέν τέλος). Η βάση σε κάθε περίπτωση παραμένει στέγες-.

Από στέγες ή οροφή

ROOF, krish, -i, w. Άνω, καλύπτοντας μέρος του κτιρίου. Σχιστόλιθος, σίδερο, κεραμίδι. Υπάρχει α. Πάνω από το κεφάλι του. (Μια λέξη είναι όπου πρέπει να ζήσουμε, να μιλήσουμε). Κάτω από την ίδια στέγη με s.o. (ανακατασκευάστηκε στο ίδιο σπίτι με s.o.). Συγκομιδή κάτω από την οροφή (αποθηκεύεται). Γ. Ειρήνη (συντομογραφία για τα Pamirs).
• Πάνω από την οροφή (μιλάει αστεία) για το τι υπερβαίνει το s.n. ευκαιρίες που είναι υπερβολικά επαχθείς.
Η οροφή έφυγε από τον οποίο (διάχυση. Σίδερο.) Ξεκίνησε να κινείται (σε ​​3 ψηφία.), Όχι αρκετά φυσιολογικό, αλλά και εξαιρετικά κουρασμένο, μπερδεμένο.
Κάτω από την οροφή του, με νόημα. πρόθεση με το γένος p. χρησιμοποιώντας υποστήριξη, καθώς και κρύβεται πίσω από τον κ.

ROOF 1) α) Το ανώτερο τμήμα της δομής, που την καλύπτει και χρησιμεύει ως προστασία από τα φαινόμενα της ατμόσφαιρας. β) μιλήστε Κάλυψη του smth. γ) def. μιλήστε Μια κάλυψη που προσφέρει μια ειρηνική ύπαρξη για smb. 2) Σπίτι, κατοικία. 3) μιλήστε Η συλλογή των βιογραφικών δεδομένων, οι περιστάσεις της ζωής ενός φανταστικού ή πραγματικού προσώπου, κάτω από το όνομα του οποίου θίγονται. οδηγεί δραστηριότητες (συνήθως πληροφορίες).

Οροφή της οροφής, καλά. 1. Το πάνω μέρος του κτιρίου, η δομή που χρησιμεύει ως κάλυμμα του και την προστατεύει από τα επιβλαβή ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Σιδερένια στέγη. Αυθεντική οροφή. Η οροφή της οροφής. Κάλυμμα στέγης (κατασκευή στέγης). 2. Ελαστικό, κάλυμμα, κορυφή του st. (spec.) Η σέλα αποτελείται από μια στέγη, το ποτνίκ και ούτω καθεξής.

οροφή, ανώτερο κέλυφος κτιρίου. Αποτελείται από το υποστηρικτικό τμήμα (στέγες, δοκοί, πίνακες κλπ.) Και στέγες. Οι στέγες είναι σοφίτες και besherdachny.

Είναι ενδιαφέρον. Λέξεις που περιέχουν (συλλαβή 4 γράμματα). σκάλες

Ετικέτες σελίδας. c apt c rt ορθογραφία οροφής c ορθογραφία c c οροφή c jjjuhfabz rhsif rfs gbitncz ckjdj rhsif gt htr c ορθογραφία γ στέγη

Πώς λέτε "στέγες" ή "στέγες";

Η λέξη "στέγες" αναφέρεται στο πρότυπο του ουσιαστικού "στέγη". Δηλαδή, δεν είναι ένας συνδυασμός επιστολών που εφευρέθηκε από τον συγγραφέα, αλλά μια μορφή της γενικής περίπτωσης μιας λέξης στον πληθυντικό ("όχι τι;" - "όχι στέγες").

Παρά το γεγονός ότι αυτή η φόρμα μοιάζει με ένα ρήμα με ένα μαλακό σημάδι στο τέλος (όπως "ακούει", "ύπνος" ή "κραυγή"), δεν ισχύει για αυτούς.

Τα ουσιαστικά της πρώτης απόκλισης με βάση για το σφυρί δεν μπορούν να αποκτηθούν στο γενικό "β" στο τέλος. Αυτό είναι αδιανόητο γραμματικά. Η απουσία ενός μαλακού σήματος τις διακρίνει από τις παραπάνω μορφές ρήματος.

 • "Κουάκερ" - "Χωρίς κουάκερ".
 • "Μπολ" - "Δεν μπολ".
 • "Giantess" - "Δεν Giantess".
 • "Κηδεμόνας -" Κανένας φύλακας ".

Λόγω του προσανατολισμού προς τις λέξεις μιας ρίζας "για κάλυψη" και "καλυμμένη", όταν αναλύεται η σύνθεση της λέξης "οροφή", το επίθεμα "-Sh-" διακρίνεται συχνά. Για να συμφωνήσετε με αυτό ή όχι είναι η δουλειά κάθε καθηγητή. Αλλά ένα morpheme parse μπορεί να μοιάζει με αυτό:

Όταν βάζουμε μια λέξη στη μορφή που αναλύουμε, το γράμμα "-A" απλώς πέφτει, το τέλος έχει τη μορφή μηδέν.

Είναι αδύνατο να γράψετε "στέγη" (με ένα μαλακό σημάδι), αφού δεν υπάρχουν ρήματα "να καλύψουν" ή "να καλύψουν".

 • "Από πολλές στέγες που δεν είχαν ακόμη αποψυχθεί, καθαρά παγωμένα, μακριές κροκάλες έπεφταν κάτω".

ο συγγραφέας ερωτήσεων επέλεξε αυτήν την απάντηση ως το καλύτερο

καλύψτε το:

Δείτε ποια είναι η "στέγη" σε άλλα λεξικά:

Ειρήνη και ησυχία (Θεός), αλλά η χάρη του Θεού - Ειρήνη και καλό (ειρήνη), αλλά η χάρη του Θεού (Inosk.) Σχετικά με μια ήσυχη ζωή, έτσι ώστε να μην διεγείρουν ανθρώπινο φθόνο. Τετ Εδώ είναι ειρήνη και ησυχία, αλλά η χάρη του Θεού. Kak για το σπίτι, ζούμε για τον κυβερνήτη Alyabyev. Ostrovskіy. Κ. Ζ. Minin. 1, 1. Wed. Και ο καιρός είναι για...... Μεγάλο επεξηγηματικό-φρασεολογικό λεξικό του Michelson (αρχική ορθογραφία)

την ειρήνη και την ησυχία, αλλά τη χάρη του Θεού - (inosk.) για μια ήσυχη ζωή, έτσι ώστε να μην διεγείρουν το φθόνο των ανθρώπων Wed. Εδώ η ειρήνη και η ησυχία, αλλά η χάρη του Θεού. Ως πίσω από τον τοίχο, ζούμε πίσω από τον κυβερνήτη Alyabyev. Ostrovsky. Κ.Ζ. Μινίν 1, 1. Wed. Και ο καιρός έχει εγκατασταθεί. τι μια σύγχυση ήταν χθες, ένας Θεός...... Μεγάλο επεξηγηματικό φρασεολογικό λεξικό του Michelson

Ειρήνη και ησυχία, ειρήνη και χάρη του Θεού. - Ειρήνη και ηρεμία, ειρήνη και χάρη του Θεού. Δείτε την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ... VI. Dal. Παροιμίες του ρωσικού λαού

η ήσυχη και η οροφή - ουσιαστικό αριθμός συνωνύμων: 13 • γαλήνη (23) • καλοήθης αέρας (12) • ειρήνη... Λεξικό συνωνύμων

Tish ναι στέγη - Narodn. Όπως η ειρήνη και η ησυχία. SRNG 15, 354... Ένα μεγάλο λεξικό ρωσικών ρητρών

σιωπή - Ήσυχη, ήρεμη, σιωπή, σιωπή, γιορτή, αρμονία, αρμονία, ηρεμία, ηρεμία. Υπήρχε μια βαθιά (θανάσιμη) σιωπή, επικράτησε μια νεκρή (σοβαρή) σιωπή. Ειρήνη και ησυχία και καλή χάρη. Prot. σιωπή, ξεκούραση. Λεξικό της ρωσικής...... Λεξικό των συνωνύμων

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΛΥΨΗ, κάλυμμα, κάλυμμα, κάλυμμα, κάλυμμα, κάλυμμα. | βάλτε ένα πράγμα επίπεδο σε άλλο? | κρύψει, θάψει, κρύβει, κρύβει. Καλύψτε το σπίτι, τη στέγη, κανονίστε, κάντε obvershku? που έβαλε δοκάρια, να βάλει και να ενισχύσει μια στέγη. Αγρότες...... Dahl Dictionary

γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, ησυχία, γαλήνη, γαλήνη, ευγένεια,

ειρήνη - 1) Ειρήνη? εκεχειρία κλείνω mi. Prot. η διαμάχη. Βλέπε φιλία, συμφωνία, ηρεμία, σιωπή 2) Φως, σύμπαν, σύμπαν, γη, γη κόσμο. υποκείμενο, ηλίανθος, ουρανός? την κοιλάδα (= κοιλάδα) της γης, το κύμα θλίψης και κλάματος. Τι υπάρχει στον κόσμο... Λεξικό συνωνύμων

την οροφή

ήσυχο και καλό και χάρη..

Το λεξικό των ρωσικών συνωνύμων και παρόμοιων εκφράσεων.- Pod. ed. Ν. Αμπράμοβα, Μ.: Ρωσικά λεξικά, 1999.

Δείτε τι είναι "krysh" σε άλλα λεξικά:

Ειρήνη και ησυχία (Θεός), αλλά η χάρη του Θεού - Ειρήνη και καλό (ειρήνη), αλλά η χάρη του Θεού (Inosk.) Σχετικά με μια ήσυχη ζωή, έτσι ώστε να μην διεγείρουν ανθρώπινο φθόνο. Τετ Εδώ είναι ειρήνη και ησυχία, αλλά η χάρη του Θεού. Kak για το σπίτι, ζούμε για τον κυβερνήτη Alyabyev. Ostrovskіy. Κ. Ζ. Minin. 1, 1. Wed. Και ο καιρός είναι για...... Μεγάλο επεξηγηματικό-φρασεολογικό λεξικό του Michelson (αρχική ορθογραφία)

την ειρήνη και την ησυχία, αλλά τη χάρη του Θεού - (inosk.) για μια ήσυχη ζωή, έτσι ώστε να μην διεγείρουν το φθόνο των ανθρώπων Wed. Εδώ η ειρήνη και η ησυχία, αλλά η χάρη του Θεού. Ως πίσω από τον τοίχο, ζούμε πίσω από τον κυβερνήτη Alyabyev. Ostrovsky. Κ.Ζ. Μινίν 1, 1. Wed. Και ο καιρός έχει εγκατασταθεί. τι μια σύγχυση ήταν χθες, ένας Θεός...... Μεγάλο επεξηγηματικό φρασεολογικό λεξικό του Michelson

Ειρήνη και ησυχία, ειρήνη και χάρη του Θεού. - Ειρήνη και ηρεμία, ειρήνη και χάρη του Θεού. Δείτε την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ... VI. Dal. Παροιμίες του ρωσικού λαού

ηρεμία και ηρεμία - n., αριθμός συνωνύμων: 13 • γαλήνη (23) • καλοήθης αέρας (12) • κόσμος... Λεξικό συνωνύμων

την ειρήνη και την καλοσύνη - Βλέπε... Λεξικό των Συνωνύμων

Tish ναι στέγη - Narodn. Όπως η ειρήνη και η ησυχία. SRNG 15, 354... Ένα μεγάλο λεξικό ρωσικών ρητρών

σιωπή - Ήσυχη, ήρεμη, σιωπή, σιωπή, γιορτή, αρμονία, αρμονία, ηρεμία, ηρεμία. Υπήρχε μια βαθιά (θανάσιμη) σιωπή, επικράτησε μια νεκρή (σοβαρή) σιωπή. Ειρήνη και ησυχία και καλή χάρη... PROT. σιωπή, ξεκούραση. Λεξικό της ρωσικής...... Λεξικό των συνωνύμων

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΛΥΨΗ, κάλυμμα, κάλυμμα, κάλυμμα, κάλυμμα, κάλυμμα. | βάλτε ένα πράγμα επίπεδο σε άλλο? | κρύψει, θάψει, κρύβει, κρύβει. Καλύψτε το σπίτι, τη στέγη, κανονίστε, κάντε obvershku? που έβαλε δοκάρια, να βάλει και να ενισχύσει μια στέγη. Αγρότες...... Dahl Dictionary

γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, ειρήνη, γαλήνη, ησυχία, γαλήνη, γαλήνη, ευγένεια,

ειρήνη - 1) Ειρήνη? εκεχειρία καταλήγουν να μου prot.. η διαμάχη. Βλέπε φιλία, συμφωνία, ηρεμία, σιωπή 2) Φως, σύμπαν, σύμπαν, γη, γη κόσμο. υποκείμενο, ηλίανθος, ουρανός? την κοιλάδα (= κοιλάδα) της γης, το κύμα θλίψης και κλάματος. Τι υπάρχει στον κόσμο... Λεξικό συνωνύμων

Πώς γράφετε τη λέξη "στέγη";

Στέγη

⇒ Φωνήεντα στη λέξη:

τα φωνήεντα επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα

τα φωνήεντα είναι: s, και

συνολικά φωνήεντα: 2 (δύο)

το έντονο φωνητικό σημειώνεται με το " σήμα

το άγχος εμπίπτει στο γράμμα: s

τα αστραφτά φωνήεντα υπογραμμίζονται με την υπογράμμιση "

τα αστραφτερά φωνήεντα είναι: α

συνολικός αριθμός μη φωνηέντων: 1 (ένα)

⇒ Συμφωνητικά με μια λέξη:

τα σύμβολα επισημαίνονται με πράσινο χρώμα

τα συμφώνια είναι: k, p, w

συνολικός αριθμός συμφωνημάτων: 3 (τρία)

τα δηλωμένα συμφώνια επισημαίνονται με μία μόνο υπογράμμιση "

τα δηλωμένα συμφώνια είναι: σελ

Σύνολο φωνημένων συφωνιών: 1 (ένα)

οι κωφοί σύμφωνοι επισημαίνονται με διπλή υπογράμμιση "

κωφούς συγγενείς είναι: k, w

συνολικός αριθμός κωφών συμφωνιών: 2 (δύο)

⇒ Αριθμός γραμμάτων και συλλαβών:

φωνήεντα: 2 (δύο)

Συμφωνητικά: 3 (τρία)

συνολικά γράμματα: 5 (πέντε)

Σύνολο συλλαβών: 2 (δύο)

Στέγη - τι σημαίνει η λέξη, η ερμηνεία και η σημασία της
ορισμός και νόημα, εξήγηση του νόημα και τι σημαίνει η λέξη
Οροφή, s, θηλυκό Άνω, που καλύπτει μέρος της τέχνης.

Τύποι στέγης

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πόσο καιρό θα λειτουργήσει το κεραμικό πλακίδιο;

Σε ένα κεραμικό πλακίδιο μάλλον μεγάλη διάρκεια ζωής. Και η καλύτερη απόδειξη είναι ότι τα παλιά κεραμίδια χρησιμοποιούνται συχνά για την αποκατάσταση των κτιρίων. Επιπλέον, τα αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν επίσης τη μεγάλη διάρκεια ζωής αυτού του υλικού στέγης. Η ηλικία ορισμένων δειγμάτων, για παράδειγμα, είναι πάνω από 5 χιλιάδες χρόνια.

Τι να κάνετε αν ραγισμένο σχιστόλιθο;

Ένα τέτοιο πρόβλημα επιλύεται καλύτερα αντικαθιστώντας ένα φύλλο σχιστόλιθου, αλλά από μόνο του είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Η πιο γρήγορη και ευκολότερη λύση είναι η τοποθέτηση της πλάκας στο σημείο που έχει υποστεί βλάβη ή στη σφράγιση. Αν η σχισμή μπορεί να δει τρύπες από τα καρφιά, μπορούν επίσης να σφραγιστούν. ως επιλογή, μπορείτε να κολλήσετε ένα κομμάτι υλικού στέγης χρησιμοποιώντας έναν φακό.

Ποιο είναι το φορτίο στην οροφή;

Το φορτίο στην οροφή μπορεί να κυμαίνεται από 70 kg έως 200 kg ανά 1 m² οριζόντιας προβολής. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό, η οροφή - ανεξάρτητα από το πόσο ζυγίζει - πρέπει επίσης να αντέχει τα λεγόμενα προσωρινά φορτία, τα οποία περιλαμβάνουν επισκευές, στρώμα χιονιού το χειμώνα και τον καθαρισμό του (χιονιού).

Πώς να σφραγίσει τις τρύπες στο προφίλ των βιδών;

Η απλούστερη λύση είναι να βιδώνετε νέες βίδες σε αυτά τα σημεία. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για έναν ή άλλο λόγο, οι οπές μπορούν να σφραγιστούν χρησιμοποιώντας πολυουρεθάνη ή ακρυλικό σφραγιστικό.

Μία μαλακή οροφή έχει ελαττώματα;

Η μαλακή οροφή έχει τα μειονεκτήματά της και σημαντικά. Έτσι, δεν είναι πάντα δυνατό να σφραγιστεί τελείως το στρώμα φραγμού υδρατμών, επειδή ο υδρατμός, που εισέρχεται στο στρώμα του μονωτικού υλικού, συσσωρεύεται εκεί (τελικά, λόγω του πυκνού στεγανοποιητικού χαλιού, η υγρασία δεν εξατμίζεται). Με τον καιρό, η υγρασία που συσσωρεύεται στη μόνωση αρχίζει να ρέει προς τα κάτω και εμφανίζονται υγρές κηλίδες στην οροφή. Επιπλέον, η υγρασία σε θερμοκρασίες ψύξης παγώνει, ο όγκος της αυξάνεται, και η στεγανοποίηση, ως αποτέλεσμα, βγαίνει από τη βάση. Ακόμα και κατά τη λειτουργία, η στεγάνωση υπόκειται σε μηχανικές / κλιματικές επιδράσεις, γι 'αυτό και εμφανίζονται ρωγμές σε αυτό. Μέσω αυτών των ρωγμών το νερό εισέρχεται στο σπίτι και μερικές φορές είναι αρκετά δύσκολο να εντοπιστεί και να εξαλειφθεί η αιτία τέτοιων διαρροών.

Κρεμαστά δοκάρια - τι είναι;

Το κρέμασμα αποκαλούσε εκείνα τα δοκάρια, τα οποία βασίζονται μόνο σε δύο εξωτερικούς τοίχους. Πρόκειται για ένα είδος οροφής που είναι συνδεδεμένο με το σοφίτα. Εάν το άνοιγμα στα κρεμαστά δοκάρια υπερβαίνει το σημάδι των 6 μέτρων, τότε μεταξύ των άνω άκρων των σκαλοπατιών είναι συνδεδεμένη μια κάθετη κρεμαστή ράβδος. Εάν το άνοιγμα κυμαίνεται από 6 έως 12 μέτρα, η κατασκευή των δοκών συμπληρώνεται από δοκούς, γεγονός που μειώνει το μήκος των σκαλοπατιών.

Πώς να φροντίσετε ένα μεταλλικό κεραμίδι;

Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστες συνθήκες για τη χρήση μεταλλικών πλακιδίων, είναι απαραίτητο να ελέγχετε περιοδικά τη στέγη. Για να διατηρηθεί η επίστρωση του πολυμερούς καθαρή, υπάρχει συχνά αρκετό νερό για βροχή, αλλά εδώ τα πεσμένα φύλλα και άλλα μολυσματικά δεν πλένονται σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε την επιφάνεια τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα αποστράγγισης.

Χρησιμοποιήστε νερό και μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τις σκοτεινές επιφάνειες. Είναι δυνατόν να καθαρίσετε την οροφή με ένα ρεύμα νερού (η πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 bar) και για να αφαιρέσετε τις επίμονες ακαθαρσίες, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που προορίζονται για έγχρωμες πολυμερείς επικαλύψεις. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες για το απορρυπαντικό, για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για μια τέτοια επιφάνεια. Εάν δεν έχει αφαιρεθεί η μόλυνση, μπορείτε να προσπαθήσετε να τα αφαιρέσετε με ένα πανί που έχει υγρανθεί με αλκοόλ. Η οροφή πρέπει να πλυθεί, μετακινώντας από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε το απορρυπαντικό να ξεπλυθεί εντελώς. Στη συνέχεια τα συστήματα επιφάνειας και αποστράγγισης πλένονται με νερό.

Όσο για το χιόνι, συνήθως είναι τυλιγμένο από την οροφή, και αυτό που παραμένει είναι αρκετά συνεπές με τη φέρουσα ικανότητα της δομής.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να θερμάνετε την οροφή;

Είναι σημαντικό το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την μόνωση της στέγης να έχει καλή θερμική μόνωση και ήταν:

 • ασφαλείς (δηλαδή, δεν είχαν στη σύνθεση επιβλαβών ουσιών) ·
 • αποτελεσματικό (το μονωμένο υλικό πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης) ·
 • (οι αρχικές ιδιότητες του μονωτή δεν πρέπει να χαθούν καθ 'όλη τη διάρκεια της δομής).

Ποια είναι η ανάγκη για οροφή φραγμού ατμών;

Η κύρια λειτουργία του φράγματος ατμού είναι να αποτρέψει την εμφάνιση ενός "σημείου δρόσου" μέσα στο κτίριο. Ποιος δεν γνωρίζει, με τον όρο "σημείο δρόσου" εννοούμε τη θερμοκρασία στην οποία το επίπεδο υγρασίας του αέρα είναι πάνω από 100%, με αποτέλεσμα η υπερβολική υγρασία να μετατραπεί σε δροσιά (συμπύκνωση) και να παγώσει. Επιπλέον, προκαλεί μούχλα και μούχλα, τόσο μέσα στο κέικ στέγης όσο και στο ίδιο το κτίριο.

Ταράτσα - τι είναι;

Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθούν όλα τα πλεονεκτήματα της σκεπασμένης οροφής. Το καλοκαίρι είναι δροσερό κάτω από αυτό, και το χειμώνα είναι ζεστό, το ίδιο το κτίριο "αναπνέει" και γενικά ζει μια ήσυχη ήρεμη ζωή. Ακόμη και οι ήχοι της βροχής παρουσία μιας τέτοιας στέγης "σβήνουν", χαρακτηρίζεται από αντοχή στους ανέμους και άλλες ατμοσφαιρικές επιρροές. Εκτός από όλα αυτά, η σκεπαστή οροφή μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά χρήματα για την ίδρυση και την επικάλυψη, καθώς δεν θα χρειαστεί να βασίζονται σε βαριά φορτία.

1 - άχυρο (καλάμι), 2 - πλέγμα, 3 - κεραμίδια, 4 - μπροστινό καλάμι, 5 - σιδηροτροχιά, 6 - σύρμα σύρματος, 11 - πλάκα σύσφιξης, 12 - ενισχυτικό, 13 - φράγμα υδρατμών, 14 - λίστα OSB

Η ανυψωμένη οροφή μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή οποιουδήποτε σχεδίου, δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το σχήμα σε αυτή την περίπτωση. Τέλος, η ζωή μιας τέτοιας στέγης φτάνει τα 50 χρόνια. Σχετικά με την πρωτοτυπία του σχεδιασμού γενικά δεν αξίζει να μιλάμε!

Μόνωση κεκλιμένων οροφών. Πώς και πόσο λάθος

Η θερμομόνωση των "κρύων στεγών" (σοφίτες μη οικιστικών χώρων) πραγματοποιείται με τη μόνωση σοφίτας. Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη προστασία του σοφίτα από τη διείσδυση ατμών θερμού αέρα από το καθιστικό, πρέπει να τοποθετηθεί ένα φράγμα υδρατμών στην "θερμή" πλευρά της μόνωσης.


Σχήμα 1 Σχέδιο μόνωσης, φράγμα υδρατμών και αερισμός του μη οικιστικού χώρου.

Κατά την κατασκευή μιας σοφίτας (σοφίτα), όλες οι οριζόντιες, κατακόρυφες και κεκλιμένες επιφάνειες του δωματίου θερμαίνονται (Εικ. 2). Οι πλάκες μόνωσης πρέπει να τοποθετούνται στη βάση στενά μεταξύ τους και να έχουν το ίδιο πάχος σε κάθε στρώση. Κατά την τοποθέτηση της μόνωσης σε διάφορα στρώματα, οι ραφές των πλακών πρέπει να είναι διατεταγμένες σε razbezbeku (το πάνω στρώμα πρέπει να επικαλύπτει τις αρθρώσεις του κάτω στρώματος). Για την προστασία του στρώματος μόνωσης και της βάσης οροφής από την υγρασία διεισδυτικό από τον χώρο των ατμών με τις εσωτερικές πλευρές της μεμβράνης φράγμα υδρατμών μόνωση στοίβα «Alyubar» μεμβράνη σφραγίσεως επικαλύπτει ειδική κολλητική ταινία.


Εικ.2 Σχέδιο μόνωσης, φράγμα ατμών και εξαερισμός οικιστικής σοφίτας.

Το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης εξαρτάται από την κλιματική περιοχή της κατασκευής, το επιλεγμένο υλικό και προσδιορίζεται με θερμικό υπολογισμό.

Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να καλύπτει όλο το διαθέσιμο χώρο (σχήμα 3).


Εικ. 3 Η μόνωση είναι σωστά τοποθετημένη

Στο μονωτικό στρώμα δεν πρέπει να παραμείνει μια κοιλότητα ή κοιλότητα για τη διέλευση του αέρα. Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα στην τοποθέτηση της μόνωσης είναι τα παρακάτω (βλ. Σχήμα 4).


Εικ.4 Τυπικά σφάλματα κατά την τοποθέτηση της μόνωσης

α) ανεπαρκές πάχος της μόνωσης,
β) το πάχος του μονωτικού υλικού δεν έχει επιλεγεί σωστά,
γ) το πλάτος της μόνωσης είναι εσφαλμένα επιλεγμένο.
δ) μη σωστά επιλεγμένο πλάτος μόνωσης.

ZANOZA - ξυλεία, φράκτες από ξύλο, περιβλήματα αίθριο, ξύλινα περβάζια παραθύρων, οικοδομικά πλαίσια, γωνίες, δοκάρια, επένδυση, απομίμηση δοκάρια, δάπεδα, καυσόξυλα, έπιπλα από ξύλο, τουαλέτες για τις κατοικίες, η τιμή στο Κίεβο.
© 2018 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Πώς να - οροφή ή οροφή

Η οροφή είναι μια τόσο γνωστή και φαινομενικά κατανοητή λέξη για όλους, ωστόσο, έχει τη δική της ατομική σημασία για κάθε άτομο. Για κάποιους, αυτό συνδέεται με την άνεση, τη ζεστασιά και τη φροντίδα του στο σπίτι των γονιών, για άλλη στέγη, είναι η προσωποποίηση της ανεξαρτησίας, ένα σύμβολο της δικής του ζεστή φωλιά, όπου είναι δυνατό να βρει την ειρήνη και την ηρεμία με την οικογένειά του, όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν με χαρά, και κανείς δεν θα παρεμβαίνει στην τη ζωή σας.

Για μερικούς, η στέγη είναι μόνο μια ευκαιρία να σταματήσει προσωρινά, για να πάρει μια μικρή ανάσα και στη συνέχεια, με νέες δυνάμεις, να συνεχίσει το αιώνιο ταξίδι τους μέσα από τον κόσμο, αναζητώντας ασυνήθιστους χώρους και νέες εκπληκτικές περιπέτειες. Φυσικά, η έννοια της οροφής μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά, αλλά, φυσικά, για όλους, η οροφή προκαλείται κυρίως από την προσωποποίηση της προστασίας, της ήσυχης οικογενειακής ευτυχίας και της θέρμανσης του σπιτιού σε οποιαδήποτε κακοκαιρία.

Στέγη ή οροφή;

Έτσι, από την υλιστική άποψη, είναι η στέγη; Οι γλωσσολόγοι διαφέρουν στην ακριβή ερμηνεία της λέξης. Μερικοί άνθρωποι το εξισώνουν με την έννοια της ρωσικής λέξης "στέγη", ωστόσο, μια πιο ακριβής άποψη είναι ότι η στέγη δεν είναι παρά η εξωτερική στέγη διαφόρων ειδών πλακιδίων, πλαστικών, μετάλλων ή άλλων υλικών. Ο κύριος σκοπός οποιασδήποτε στέγης είναι να προστατεύσει τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται κάτω από αυτό από κάθε είδους δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως ο άνεμος, οι διάφοροι τύποι βροχοπτώσεων, το κρύο ή, αντιθέτως, ο καυτός ήλιος. Επιπλέον, η οροφή επιτελεί μια θερμομονωτική λειτουργία, η οποία είναι τόσο απαραίτητη στο κλίμα μας, χάρη στην οποία, στους κρύους χειμώνες, το δωμάτιο διατηρείται ζεστό, και σε μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα - σκιά και δροσιά.

Οι μέθοδοι κατασκευής και τοποθέτησης της οροφής, όπως τα ίδια τα υλικά στεγών, έχουν βελτιωθεί για πολλούς αιώνες. Η ανάγκη στέγης εμφανίστηκε από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να σκέφτεται για την οικοδόμηση στέγης για να στεγάσει από τις δυσμενείς επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου καιρού. Αρχικά, ο άνθρωπος κάλυψε το σπίτι του με υλικά που παρέχονται από τη φύση. Τις περισσότερες φορές ήταν φυτά και φύλλα διαφόρων φυτών και δέντρων · σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιήθηκαν τα δέρματα μεγάλων ζώων, πηλό και πέτρινες πλάκες. Σταδιακά, με την ανάπτυξη του πολιτισμού και την ανακάλυψη νέων τεχνολογιών, εμφανίστηκαν άλλα υλικά, αντίστοιχα, και βελτιώθηκε η οροφή. Ένα τέτοιο βολικό και υψηλής ποιότητας υλικό στέγης εμφανίστηκε σαν κεραμίδι που εξυπηρετούσε ανθρώπους για περισσότερο από έναν αιώνα και εξακολουθεί να είναι ένα πολύ δημοφιλές υλικό σε όλο τον κόσμο.

Δημιουργήθηκαν μαλακές επιχρίσματα για την οροφή, με τις οπλοσταστικές τους ιδιότητες όπως η ευκαμψία και η ελαφρότητα. Οι έρπητες ζωγραφιές και όλα τα είδη συνεχών επικαλύψεων είναι πολύ χρήσιμα αν είναι απαραίτητο να προστατευθούν οι επίπεδες αστικές στέγες που είναι σήμερα διαδεδομένες. Με την έλευση του μετάλλου, άρχισαν επίσης να καλύπτουν την οροφή, εμφανίστηκαν διάφορα μεταλλικά επιχρίσματα. Ακόμα και στην εποχή μας, η αισθητική διπλωμένη στέγη, ή, πολύ φθηνότερα, μέταλλο, αναγνωρισμένη από όλους, ως μια πολύ αξιοπρεπή και υψηλής ποιότητας επίστρωση. Σήμερα, χάρη στην ποικιλία των χρωμάτων, των υλικών και των σχημάτων, η οροφή μπορεί να είναι όχι μόνο αξιόπιστη προστασία, αλλά και υπέροχη διακόσμηση οποιουδήποτε κτιρίου.

Μόνωση κεκλιμένων οροφών. Πώς και πόσο λάθος

Η θερμομόνωση των "κρύων στεγών" (σοφίτες μη οικιστικών χώρων) πραγματοποιείται με τη μόνωση σοφίτας. Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη προστασία του σοφίτα από τη διείσδυση ατμών θερμού αέρα από το καθιστικό, πρέπει να τοποθετηθεί ένα φράγμα υδρατμών στην "θερμή" πλευρά της μόνωσης.


Σχήμα 1 Σχέδιο μόνωσης, φράγμα υδρατμών και αερισμός του μη οικιστικού χώρου.

Κατά την κατασκευή μιας σοφίτας (σοφίτα), όλες οι οριζόντιες, κατακόρυφες και κεκλιμένες επιφάνειες του δωματίου θερμαίνονται (Εικ. 2). Οι πλάκες μόνωσης πρέπει να τοποθετούνται στη βάση στενά μεταξύ τους και να έχουν το ίδιο πάχος σε κάθε στρώση. Κατά την τοποθέτηση της μόνωσης σε διάφορα στρώματα, οι ραφές των πλακών πρέπει να είναι διατεταγμένες σε razbezbeku (το πάνω στρώμα πρέπει να επικαλύπτει τις αρθρώσεις του κάτω στρώματος). Για την προστασία του στρώματος μόνωσης και της βάσης οροφής από την υγρασία διεισδυτικό από τον χώρο των ατμών με τις εσωτερικές πλευρές της μεμβράνης φράγμα υδρατμών μόνωση στοίβα «Alyubar» μεμβράνη σφραγίσεως επικαλύπτει ειδική κολλητική ταινία.


Εικ.2 Σχέδιο μόνωσης, φράγμα ατμών και εξαερισμός οικιστικής σοφίτας.

Το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης εξαρτάται από την κλιματική περιοχή της κατασκευής, το επιλεγμένο υλικό και προσδιορίζεται με θερμικό υπολογισμό.

Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να καλύπτει όλο το διαθέσιμο χώρο (σχήμα 3).


Εικ. 3 Η μόνωση είναι σωστά τοποθετημένη

Στο μονωτικό στρώμα δεν πρέπει να παραμείνει μια κοιλότητα ή κοιλότητα για τη διέλευση του αέρα. Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα στην τοποθέτηση της μόνωσης είναι τα παρακάτω (βλ. Σχήμα 4).


Εικ.4 Τυπικά σφάλματα κατά την τοποθέτηση της μόνωσης

α) ανεπαρκές πάχος της μόνωσης,
β) το πάχος του μονωτικού υλικού δεν έχει επιλεγεί σωστά,
γ) το πλάτος της μόνωσης είναι εσφαλμένα επιλεγμένο.
δ) μη σωστά επιλεγμένο πλάτος μόνωσης.

ZANOZA - ξυλεία, φράκτες από ξύλο, περιβλήματα αίθριο, ξύλινα περβάζια παραθύρων, οικοδομικά πλαίσια, γωνίες, δοκάρια, επένδυση, απομίμηση δοκάρια, δάπεδα, καυσόξυλα, έπιπλα από ξύλο, τουαλέτες για τις κατοικίες, η τιμή στο Κίεβο.
© 2018 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Διαφορετικοί τύποι στέγης.


1) Χύστε. Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται σε πρόσθετα κύρια κτίρια στον ιστότοπο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια με ανεπιθύμητη αποστράγγιση.

2) Το φράγμα. Πολύ δημοφιλής στις ιδιωτικές κατασκευές και σε περιπτώσεις όπου το κτίριο είναι δίπλα σε ένα άλλο κτήριο ή είναι κοντά του.

3) Τέσσερις Pitch. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή οποιωνδήποτε κατοικιών που βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από άλλες κατασκευές.

4) Ημίσκληρη. Ονομάζεται επίσης ημι-λαβίδα. Στην πραγματικότητα, είναι μια σχεδόν στέκεται στέγη, δύο απέναντι πλαγιές από τις οποίες δεν προεξέχουν τόσο έντονα όπως και οι άλλες.

5) Multicy. Χρησιμοποιείται σε μη τυπικά κτίρια με συνδυασμένες σοφίτες (2 πλαγιές στη σοφίτα).

6) Σκηνή. Τέτοιες στέγες χρησιμοποιούνται κυρίως σε τετράγωνα ή ορθογώνια σπίτια, έχουν 4 πλαγιές.

7) Πυραμίδα (spitz). Συχνά χρησιμοποιούνται σε κτίρια με περισσότερους από 4 τοίχους περίμετρος.

8) Πολύπλευρη κλίση. Ιδανικό για σοφίτα. Εξοικονόμηση πόρων για την κατασκευή ενός επιπλέον δαπέδου?

9) Θόλος. Μπορεί να χτιστεί σε δομή ή σπίτι με στρογγυλεμένη περίμετρο.

10) Κωνικό. Το όνομα μιλάει από μόνο του: ένα στρογγυλό καπάκι σε ένα στρογγυλό κτίριο.

11) Αψιδωτό. Χρησιμοποιείται κυρίως στις βιομηχανικές κατασκευές.