Εγκατάσταση συστήματος ανάρτησης

Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης του συστήματος δοκών, για να βαδίζουμε με ασφάλεια πάνω στο πάτωμα - βάζουμε ένα τραχύ δάπεδο από οποιαδήποτε σανίδες στις μήτρες.

Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Η ευθυγράμμιση των προεξέχοντων τμημάτων των πινάκων.

Δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα προεξέχοντα άκρα των πινάκων ως υποστηρίγματα για τα πόδια δοκών, είναι απαραίτητο να καταστήσουμε αυτά τα άκρα πανομοιότυπα σε μήκος. Μετρήστε το μήκος των προεξέχοντων άκρων. Η μικρότερη τιμή θα είναι το μέγεθος της προεξοχής.

Αναβάλλουμε αυτήν την τιμή στις ακραίες καταγραφές και οδηγούμε στα σημάδια των νυχιών (όχι στο τέλος). Συνδέουμε το καλώδιο στα νύχια και το τεντώσουμε. Κάνουμε σημάδια στα υπόλοιπα άκρα, τότε κόβουμε την περίσσεια στα σημάδια. Αυτοί οι κατασκευαστές λειτουργιών ονομάζονται "ευθυγραμμίζονται με ένα καλώδιο".

Για την απλούστευση της περαιτέρω εγκατάστασης και ευθυγράμμισης των δοκών, είναι απαραίτητο η κορυφή των άκρων όλων των στρώσεων να βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Η ευθυγράμμιση πραγματοποιείται με κλιμάκωση των επιπέδων των μητρών που βρίσκονται πάνω από τα άλλα. Αν το άκρο ενός στρώματος είναι χαμηλότερο από τα άλλα, τότε σε αυτό το άκρο καρφώνουμε μια πλάκα με το κατάλληλο πάχος. Στην εικόνα "Στερέωση του πυθμένα του δοχείου", που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, μπορείτε να δείτε ότι το άκρο του ποδιού δοκού τοποθετείται στην πλάκα ισοπέδωσης.

Το τεντωμένο καλώδιο χρησιμεύει επίσης ως κατευθυντήρια γραμμή για την οριζόντια τοποθέτηση.

Πώς να ευθυγραμμίσετε το κλουβί στην οροφή

Χρειάζεται να ευθυγραμμιστώ το κιβώτιο για το επίπεδο στέγης

Χρειάζεται να ευθυγραμμιστώ το επίπεδο κλουβιού για την οροφή της οροφής;

Κατά την τοποθέτηση του υλικού κατασκευής σκεπής στην κορυφή της λάμας, ο σύνδεσμος πρέπει να πέσει όσο το δυνατόν πιο με ακρίβεια στο κέντρο της ίδιας της πλάκας. Εάν δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το επίπεδο, δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη υψηλής ακρίβειας εγκατάστασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ξυλεία.

Κιβώτιο από τη ράβδο κάτω από το μεταλλικό κεραμίδι

Κιβώτιο από σχιστόλιθο

Εάν ο συνδετήρας (καρφί, βίδα, βίδα) πλησιάσει στην άκρη και όχι στο κέντρο, είναι δυνατή η κοπή ξύλου. Επιπλέον, η θέση του συνδετήρα πολύ κοντά στην άκρη του ξύλου αποδυναμώνει τη σύνδεση. Εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε προκαταρκτική διάτρηση.

Η ισοπέδωση θα βελτιώσει την ποιότητα της εγκατάστασης, θα απλοποιήσει τη διαδικασία εύρεσης του κέντρου κάτω από το υλικό κατασκευής στέγης, θα παρέχει ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ των σειρών. Ο χρόνος που δαπανάται για την ευθυγράμμιση, κατά τη διάρκεια των εργασιών στέγης θα εξοφληθεί όμορφα.

Διάστρεμμα ανύψωσης ανάλογα με το βήμα της σκάλας

Διάγραμμα της διάταξης του πλέγματος κάτω από την οροφή σχιστόλιθου

Για την ποιοτική εγκατάσταση θα χρειαστεί ένα μακρύ επίπεδο φυσαλίδων. Η ευθυγράμμιση κάθε σειράς είναι προαιρετική. Αρκεί να καθορίσουμε με ακρίβεια το πρώτο. Το υπόλοιπο του "κτυπήματος" από την πρώτη ταινία με περιοδικό έλεγχο.

Η τοποθέτηση σε επίπεδο έχει νόημα μόνο για κομμένα και λείο ξυλεία. Σε περίπτωση χρήσης μιας ευρείας μη προσαρμοσμένης σανίδας, η ευθυγράμμιση χάνει τη σημασία της.

Ένα παράδειγμα χρήσης πλατύ μη προσαρμοσμένου σκάφους

Η συσκευή και το μέγεθος του κλουβιού κάτω από το μέταλλο

Το κιβώτιο κάτω από το μεταλλικό πλακίδιο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο σκελετό της στέγης. Αν όμως η ξυλεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαρρύθμιση της δομής, τότε πρέπει να ρυθμιστεί με ακρίβεια το βήμα της πλάκας κάτω από το μεταλλικό πλακίδιο. Ταυτόχρονα, πρέπει να παρατηρείται η κάθετοτητα της διάταξης των υλικών όσον αφορά τα πόδια των δοκών · η στερέωση πραγματοποιείται με καρφιά και βίδες με αυτοεπιπεδούμενες βίδες. Η τοποθέτηση του πλέγματος κάτω από το μεταλλικό πλακίδιο είναι απαραίτητη για την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου, παρέχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργικότητα της λειτουργίας της οροφής.

Κανόνες για τη διάταξη των κιβωτίων για μεταλλικές στέγες

Για να κλουβί κάτω από το μεταλλικό κεραμίδι για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις, θα πρέπει να ξέρετε:

 1. Υπάρχει αραιή και συμπαγής κατασκευή. Το τελευταίο είναι κατασκευασμένο από υλικά φύλλου (κόντρα πλακέ, OSB). Η σανίδα τοποθετείται με απόσταση / διάκενο αντιστάθμισης 10 mm για τις θερμοκρασιακές επεκτάσεις του υλικού και τα φύλλα είναι τοποθετημένα σε άκρα.
 2. Όλες οι διεργασίες γίνονται καλύτερα κατά τη διάρκεια του ξηρού χρόνου της ημέρας για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ύγρανσης του υλικού.
 3. Η καλύτερη επιλογή είναι να εγκαταστήσετε ένα περίβλημα σπάνιου τύπου, το βήμα επιλέγεται ανάλογα με το βήμα του προφίλ. Για παράδειγμα, το Cascade metal, για το οποίο ο βήμα είναι 350 mm.
 4. Τα πριόνια επιλέγονται χωρίς σημάδια στρέβλωσης, ελαττώματα, αντιμετωπίζονται με επιβραδυντικά φλόγας και συνθέσεις βιολογικής προστασίας.
 5. Το βήμα της επένδυσης για το μεταλλικό κεραμίδι έχει μια διαφορά: είναι ελάχιστη στα σημεία κορυφογραμμής των πλαγιών και των προεξοχών. Η τεχνολογία της απεικόνισης του υλικού πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω, έτσι ώστε οι προεξοχές των στεφανών να είναι εξοπλισμένες πρώτα.
 6. Κατά μήκος η προεξοχή προεξοχή γεμιστό πίνακες 10-15 mm μεγαλύτερη από τις άλλες - αντισταθμίζει τη διαφορά επιπέδου στα συνδετήρων σημεία κεραμίδι στα άκρα και στο μέσον του κύματος.
 7. Η ξυλεία Windwood δεν μπορεί να είναι κάτω από το σημείο του φύλλου στέγης. Σε αυτή τη ράβδο τοποθετείται το επίπεδο ενός στοιχείου ράχης.
 8. Η γωνία κλίσης της οροφής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 14 °.
 9. Στην κοιλάδα, στα παράθυρα των κλινοσκεπασμάτων, στον εξαερισμό, στα καταστήματα καπνού, διευθετείται ένα επιπλέον κλουβί.
 10. Οι γάντζοι και οι βραχίονες για τη στερέωση του συστήματος αποχέτευσης τοποθετούνται πριν από την τοποθέτηση των υδρορροών.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το κιβώτιο στην οροφή εξυπηρετεί όχι μόνο ως σκελετό για την τοποθέτηση υλικού στέγης, αλλά παρέχει επίσης ένα κενό εξαερισμού για να αποτρέψει το σχηματισμό συμπυκνωμάτων. Επομένως, δεν συνιστάται ιδιαίτερα η αποθήκευση υλικών ή η παραβίαση της τεχνολογίας της εργασίας.

Πώς να υπολογίσετε το κιβώτιο κάτω από το μέταλλο

Αρχικά, μετρούνται οι κλίσεις: ύψος, μήκος, πρόσθετα θέματα, μέγεθος των μετωπικών πλακών. Τώρα εξετάστε ένα παράδειγμα υπολογισμού των κιβωτίων στην οροφή των 100 m2, όπου χρησιμοποιούνται σανίδες 25x150x4000 mm:

 1. συνολική επιφάνεια του πίνακα: 0,15 * 4 = 0,6 m2.
 2. η απαιτούμενη ποσότητα υλικού: 100 / 0.6 = 167 τεμάχια.
 3. ο όγκος της σανίδας σε κύβους είναι 0.015 m3, ο όγκος του συνολικού υλικού είναι 1.5 m3.

Αποδεικνύεται ότι η συσκευή του καπακιού κάτω από τη στέγαση στερεών μετάλλων θα απαιτήσει 1,5 m3 σανίδων, ενώ η αραιά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χάσμα μεταξύ των σανίδων. Για παράδειγμα, για την ίδια επιφάνεια στέγης και το μήκος των πλαγιών 6 m, πλάτος 9 m με βήμα 300 mm, εξετάζουμε:

 1. σε μία ράμπα χρειάζεστε 20 τεμ. πίνακες (6 / 0.3);
 2. υλικό pogonazh σε μία κλίση 180 m (20 * 9), δύο 360 m,
 3. με μήκος σανίδων 4 m, ο αριθμός είναι 90 μονάδες. (360/4).
 4. ο όγκος του αναλώσιμου ξυλείας (90 * 0,025) είναι 2,25 m3.

Είναι σημαντικό! Το βήμα της πλάκας για την τοποθέτηση μεταλλικών πλακιδίων εξαρτάται από το βήμα του προφίλ και είναι 300-450 mm.

Κανόνες κατασκευής και οδηγίες βήμα προς βήμα

Η ανάγκη συμμόρφωσης με τις παραμέτρους του υλικού είναι μια εγγύηση ότι η οροφή θα λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Για το σύστημα των κεραμιδιών λαμβάνεται ξυλεία: 50x200, 50x150, 50x100, 100x200, 100x150.
 • Το πάχος της σανίδας για τα κιβώτια και η στερέωση της ράχης των 25 mm.
 • Σκαλοπάτι βαθμού 600-900 mm.
 • Η πρώτη σανίδα είναι 10-15 mm παχύτερη από άλλες.
 • Η ένωση των δοκών είναι σκάκι.
 • Η ανεμογεννήτρια εγκαθίσταται πάνω από τα κιβώτια.
 • Η τελική δύναμη είναι να αντέχει το βάρος ενός ατόμου.

Και τώρα βήμα προς βήμα οδηγίες για τη δημιουργία κιβωτίων για τη στέγη του μετάλλου:

 1. Η πρώτη σανίδα είναι τοποθετημένη στην κάτω πλευρά της πλαγιάς, τοποθετημένη οριζόντια στο πλαίσιο και καρφωμένη στο κάθετο αντιολισθητικό κάλυμμα ή στα δοκάρια με τα νύχια. Κάθε σημείο διεπαφής με την επιφάνεια πρέπει να στερεωθεί με δύο ή περισσότερα καρφιά. Η απόσταση μεταξύ των κιβωτίων των ράβδων παίρνει λίγο ήδη το προφίλ του μεταλλικού κεραμιδιού, στη συνέχεια, για να κανονίσει τις σωστές προεξοχές.
 2. Η δεύτερη σειρά είναι καρφωμένη, όπως και η πρώτη.
 3. Οι παρακάτω σειρές καθορίζουν και στερεώνουν σύμφωνα με το βήμα κατά μήκος του προφίλ του υλικού κατασκευής στέγης. Είναι βολικό να χρησιμοποιείτε μια μετρημένη μπάρα.
 4. Εσωτερικές γωνίες της οροφής, όπου σχηματίζεται η κοιλάδα, οι σανίδες θα πρέπει να κοπούν υπό γωνία για να εξασφαλιστεί η πυκνότητα της άρθρωσης.
 5. Είναι προτιμότερο να γίνει η τελευταία σειρά του ραγισμένου κλουβιού στην περιοχή της κορυφογραμμής μεγαλύτερου μεγέθους, για την οποία χρησιμοποιείται ένας πλατύτερος πίνακας ή αρκετές ράβδοι. Τα συμπαγή δάπεδα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο κάμψης στις άκρες των φύλλων.
 6. Μετά το πλαίσιο κάτω από τη μεταλλική Cascade (όπου το στάδιο 350 mm), ή οποιαδήποτε άλλη τελειωμένο, ξυλεία θα πρέπει να κοπεί ακμές, ευθυγραμμίζοντας το επιθυμητό μήκος.

Συμβουλή! Τα νύχια χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ξυλείας, η οποία είναι 2 φορές μεγαλύτερη από το πάχος της σανίδας και η διάμετρος της δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm. Είναι απαραίτητο κάθε δύο σειρές για να ελέγξετε την καμπυλότητα της εγκατάστασης του ξυλείας, ο υπολογισμός πραγματοποιείται από πάνω προς τα κάτω, η οποία βοηθά να ελέγχει το μήκος του κεραμιδιού.

Οι οδηγίες για τη ρύθμιση του πλαισίου "σκελετού" μπορούν να συμπληρωθούν με συστάσεις για την επιλογή των υλικών:

 • Η σανίδα 25x100 χρησιμοποιείται για ελαφριά κατασκευή απλού τύπου.
 • Το τσιμεντοσανίδα 32x100 χρειάζεται εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε κεραμίδια αυξημένου πάχους γαλβανισμένων φύλλων, καθώς και σε στέγες πολύπλοκων κατασκευών.
 • Οι διαστάσεις του ξύλου 50x50 mm ορίζουν, εάν είναι απαραίτητο, το ύψος του αυλακιού περισσότερο από 0,9 μ.

Ποια ακριβώς είναι η επιλογή του βήματος του καπακιού για να καρφώσετε τα φύλλα του μετάλλου στην οροφή είναι εύκολο να υπολογιστεί, καθώς και να εξοπλίσει τη δομή με τα δικά σας χέρια.

Είναι σημαντικό! Ο υπολογισμός του διαστήματος μεταξύ των ράβδων γίνεται με μέτρηση της απόστασης από το υψηλότερο σημείο του πρώτου κύματος στο κατώτερο μέρος της θέσης. Για ποιο λόγο πρέπει να βάλετε το επίπεδο 1,5 και να μετρήσετε. Συνεπώς, η προκύπτουσα απόσταση και το βήμα θα εκτελούνται. Οι τυπικές παράμετροι του εγκάρσιου κύματος θεωρούνται διαβαθμίσεις 30-45 cm και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία επιλέγεται το βέλτιστο βήμα.

Πώς να ευθυγραμμίσετε τη στέγασή της

Καλή μέρα! Ενδιαφέρεστε για το κατά πόσο είναι δυνατό να φτάσετε στο ισόγειο της παλιάς κατοικίας (περίπου 50 χρόνια); Συνημίζω μια φωτογραφία του σπιτιού, ζωγραφισμένη με κάποια βαφή, με την πρώτη ματιά δεν είναι σκουριασμένη, αλλά έχουν συγκεντρωθεί για να ελέγξουν πότε γίνεται λίγο πιο ζεστό. Στο σπίτι, οι οροφές είναι ραμμένες και φαίνονται ακόμη, φαίνεται ότι το δάπεδο πάνω από το σαλόνι είναι ομοιόμορφο. Κάτω από τη στέγη του δωματίου δεν είναι οικιστική και δεν χρησιμοποιείται. Οι Rafters φαίνονται πολύ αξιοπρεπείς, μόνο κοντά στην καμινάδα έγιναν μαύροι, αλλά ξηροί - υποθέτω, από τη θερμοκρασία. Δηλαδή συγχέεται ότι τα άκρα της στέγης είναι κομμένα, έτσι να το πω.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση και ξεχωριστό - για ένα πολύ χρήσιμο site!


Τσουγκράνα

Γεια σου, Will από το Μινσκ!

Σε παλαιά σπίτια από καιρό και μερικούς άλλους λόγους, η κορυφογραμμή μπορεί να κρεμάσει σε μέρη. Συμβαίνει ότι αυτό δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τη δομική αντοχή της οροφής, αλλά δεν είναι όλοι οι ιδιοκτήτες σαν αυτή η μη αντιπροσωπευτική άποψη.

Για να διορθωθεί η κατάσταση που χρησιμοποιήθηκε αρκετές επιλογές. Η πιο καρδινάλιος και δεν σκοτώθηκε είναι η πλήρης αποσυναρμολόγηση της οροφής. Στη συνέχεια, η ευθυγράμμιση όλων των τρίγωνων δοκών σε ένα καλώδιο που απλώνεται ανάμεσα σε δύο ακραίες ραβδώσεις αετώματος, που βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Για να γίνει αυτό, δεν είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογηθούν παλαιά δοκάρια, μερικές φορές αρκεί να εγκατασταθεί ένα νέο στοιχείο κορυφογραμμής στο παλιό (αν υπάρχει) ή ένα έμπλαστρο πρόσθετου αριθμού σανίδων. Μετά από μια τέτοια συναρμολόγηση ελέγχονται σύμφωνα με τον κανόνα ή σε μια μακρά και επίπεδη σανίδα - είτε έχουν αφαιρεθεί όλες οι "κοιλότητες" και "διαφάνειες" κάτω από το υλικό στέγης.

Εάν ναι, καλύψτε ξανά τη στέγη. Φυσικά, αυτή είναι η πιο δαπανηρή επιλογή. Και συχνά χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν σημαντικές τρύπες και τρύπες στην οροφή. Όταν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει για το δάπεδο της νέας οροφής. Ναι, και η αποσυναρμολόγηση των παλαιών φύλλων στέγης συνδέεται με μια μακρά αναστάτωση για τον καθαρισμό τους, και μπορεί να βρέχει αυτή τη στιγμή.

/ Εδώ, για παράδειγμα, στο παρελθόν το 2014, ένας γνωστός ζητούσε να καλύψει τις παλαιές στέγες από σίδερο στεγών απευθείας πάνω του με προφίλ χρωματισμένο. Προσθέσαμε μια κρανιακή ράβδο με διατομή 50/50 από την κορυφογραμμή μέχρι τις μαρκίζες. Γεμιστές σανίδες κλουβιών. Όλα έγιναν έτσι ώστε να μην υπάρχουν καμπυλωτά τμήματα. Καλύπτεται με νέο σίδηρο. Ένας φίλος ήταν ευχαριστημένος. Και τώρα η στέγη φαίνεται "φοβερή", αλλά δεν ήταν καθόλου καλύτερη από τη φωτογραφία σας /

Μια άλλη επιλογή είναι επίσης ευθεία κατά μήκος της κορυφογραμμής, δύο ή περισσότερες άκρες σανίδες είναι γεμισμένες πάνω από την υπάρχουσα παλιά οροφή. Ένα από τα οποία βρίσκεται σε μία ράμπα, και το δεύτερο - από την άλλη. Επίσης, ευθυγραμμίζονται αυστηρά στη δαντέλα. Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε κάτω από τις θέσεις που κρέμονται κάτω από αυτές, τις σανίδες κοπής διαφορετικού πάχους. Όλα αυτά είναι καλά στερεωμένα στη στέγη με βίδες.

Στη συνέχεια, παίρνουν στοιχεία κορυφογραμμής επαρκούς πλάτους, τους επιβάλλουν στην κορυφή και χρησιμοποιούν βίδες στεγών για να τους συνδέσουν σε όλη την οροφή. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος των στοιχείων, τόσο το καλύτερο. Επειδή τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα σπάνια υπερβαίνουν τα 200-250 χιλιοστά ανά πλευρά (δηλαδή, το συνολικό πλάτος τους σε εκτεταμένη μορφή είναι 400-500 χιλιοστά), γίνονται σύμφωνα με την παραγγελία. Αλλά κοστίζουν "σαν γέφυρα από χυτοσίδηρο" και γι 'αυτό προτιμούμε να αγοράζουμε ένα κανονικό φύλλο (βαμμένο ή απλά γαλβανισμένο) που μετρά 1 * 2 μέτρα, στη δεύτερη περίπτωση 1,25 * 2,5 μέτρα. Σημειώστε το, κόψτε και λυγίστε στο μηχάνημα. Δεν υπάρχει μηχανή; Μπορεί να λυγίσει σε μεταλλική γωνία με σφυρί. Όλη αυτή η ευχαρίστηση κοστίζει 4 φορές φθηνότερα. Όπως λένε, αισθανθείτε τη διαφορά.

Μετά από όλους αυτούς τους χειρισμούς και την εγκατάσταση της οροφής φαίνεται πολύ καλύτερα, τουλάχιστον από απόσταση και αν δεν κοιτάξετε ιδιαίτερα προσεκτικά. Επειδή κατά μήκος των πλαγιών δεν έπεφταν οι χώροι χαλάρωσης.

Λοιπόν, η πιο πρόσφατη επιλογή είναι όταν στη σοφίτα, σε μέρη όπου η οροφή πέφτει, είναι αυστηρά κάτω από την κορυφογραμμή ότι τα ράφια είναι εγκατεστημένα, υποστηριζόμενα από αυτά στις βάσεις καλαμιών και η κορυφογραμμή είναι εκτεθειμένη. Για ποιο σκοπό, είτε χτυπήσουν σφήνες κάτω από τις βάσεις των ράφια, είτε χρησιμοποιήστε αντισταθμιστές βιδών για τα fallouts (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε είτε στην ιστοσελίδα μου στην κατάλληλη ενότητα, είτε στο Internet). Εξίσου αποτελεσματική είναι η χρήση βυσμάτων. Δεν θα ζωγραφίσω, όπως γίνεται, είναι εύκολο να μαντέψουμε.

Άλλα θέματα στέγης:

Το σχέδιο της οροφής της παλιάς σλαβικής καλύβας

Στείλτε ένα ερώτημα σε Semenych (συγγραφέας των υλικών)

Ο ιστότοπός μας ενημερώνεται τακτικά με ενδιαφέροντα και μοναδικά υλικά και άρθρα σχετικά με το θέμα του ξυλείας, των δομικών υλικών και της εργασίας, παρέχει τη γνώμη του συγγραφέα και τη γνώση ενός πραγματικού shabashnik με εμπειρία άνω των 15 ετών. Υπάρχει ένα τμήμα - αστείες ιστορίες shabashniki. Εάν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αυτό, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της ιστοσελίδας μας. Η μη μεταφορά της διεύθυνσής σας σε τρίτους είναι εγγυημένη.

Πώς να φτιάξετε δοκοί οπλισμού - επιλογές για την ενίσχυση του συστήματος δοκών

Θα χρειαστεί να ενισχυθεί το σύστημα χλοοτάπητα αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποδείχθηκε ότι δεν είναι σε θέση να αντέξει το απαιτούμενο φορτίο και αρχίζει να παραμορφώνεται. Παρακάτω περιγράφουμε λεπτομερώς πώς να ενισχύσουμε το σύστημα δοκών από μέσα για να εξαλείψουμε όλα τα σφάλματα που έγιναν κατά τους υπολογισμούς πριν από την εγκατάσταση.

Ενίσχυση των ποδιών των ποδιών

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα στέγης του σπιτιού, το γκαράζ, το μπάνιο και άλλα κτίρια θα πρέπει να ελέγχονται εγκαίρως για τυχόν ζημιές και παραμορφώσεις. Η έγκαιρη ενίσχυση των δοκών θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανής καταστροφής της στέγης και του τεράστιου κόστους επισκευών. Εάν η οροφή του γκαράζ έχει υποστεί ζημιά, το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί βλάβη. Μπορούν να απαιτηθούν ενισχυτικά δοκάρια για ένα σύστημα δοκών οποιουδήποτε είδους. Για να το κάνετε αυτό, συχνά ρυθμίζετε τα δοκάρια - "ενισχύσεις", στηρίγματα ή επένδυση διπλής όψεως.

Αν η επιλογή των δοκών έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά αντοχής, τότε οι προσπάθειές τους για εκτροπή θα αντιστοιχούν πάντα στους απαραίτητους δείκτες, οι οποίοι ρυθμίζονται από τα αντίστοιχα SNiP "Loads and Impacts". Αποδεικνύεται ότι θα χρειαστεί να αυξήσουμε την εγκάρσια διατομή των σκαλοπατιών. Για την ενίσχυση των λεπτών δοκών χρησιμοποιήστε ξύλινες ενισχύσεις. Συνδέονται με την κάτω ζώνη της δοκού στο διάστημα μεταξύ της δοκού και του μωρού. Στον ρόλο των συνδετήρων στην περίπτωση αυτή είναι οι οδοντωτές πλάκες ή οι περιλαίμιες με βίδες.

Πώς να ενισχύσει σωστά και αξιόπιστα - τους κανόνες για την ενίσχυση της δομής οροφής

Ιδιαίτερα προσεκτικά είναι απαραίτητο να πλησιάσουμε την ενίσχυση του στοιχείου του ρουλεμάν ενός συνεχούς ποδιού στη βάση. Αυτό οφείλεται στο ότι σε ένα τέτοιο σημείο δεν πρέπει να υπάρχει κάμψη, πράγμα που σημαίνει ότι η διατομή του δοχείου αυξάνεται με τη βοήθεια επενδύσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στις δύο πλευρές του. Οι διαστάσεις της επένδυσης καθορίζονται με βάση τις παραμέτρους σχεδιασμού του τμήματος με την περιοριστική ροπή κάμψης. Η στερέωση των σανίδων επένδυσης πραγματοποιείται με τη βοήθεια βιδωτών σφιγκτήρων ή καρφιών.

Η επικάλυψη μπορεί να χρησιμεύσει ως εγκατεστημένος βραχίονας, εάν αυξήσετε το μήκος του και το φέρετε πέρα ​​από το περιθώριο του εδράνου στο στύλο. Σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο θα δώσει πρόσθετη ακαμψία στο εύρος, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να αυξήσει τις δυνατότητες υποστήριξης αυτού του κόμβου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη βελτίωση της απόδοσης της οροφής, επειδή γίνονται πιο απότομες κλίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το παλιό πλαίσιο δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, αλλά να συναρμολογήσει ένα νέο σύστημα δοκών και να τα συνδέσει μεταξύ τους. Αυτή η ενίσχυση των δομών δοκών θα καταστήσει την οροφή πιο άκαμπτη, ωστόσο, ο χώρος κάτω από την οροφή, που χρησιμεύει ως σοφίτα ή μη οικιστική σοφίτα, δεν αυξάνεται. Είναι δυνατή η σύνδεση των στοιχείων της δομής μεταξύ τους με τη βοήθεια της σύνδεσης των σκαλοπατιών και στις δύο πλευρές, σταθερά σταυρωτά.

Εργαστείτε για την ενίσχυση του συστήματος δοκών

Οι δοκοί Mauerlat και τα πόδια του καλαμιού στο κάτω μέρος τους καταστρέφονται συχνότερα. Αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς στεγανοποίησης του mauerlat στον τοίχο από τούβλα λόγω της διαρροής της βροχόπτωσης και του νερού τήξης μέσω της στέγης ή λόγω της αρχικής εγκατάστασης ανεπαρκώς αποξηραμένης ξυλείας. Επιπλέον, η εισροή υγρασίας σε ξύλινες κατασκευές μπορεί να συμβεί λόγω απόφραξης των αεραγωγών εξαερισμού ή παραβίασης της ακεραιότητας της μεμβράνης φραγμού ατμών.

Είναι δυνατή η ενίσχυση των δοκών οροφής στο κάτω τμήμα τους με τη βοήθεια βοηθητικών στηριγμάτων. Αυτά τα στοιχεία είναι στερεωμένα στην κάτω άκρη του σκέλους δοκού με έμφαση σε ένα επιπλέον πάτωμα ή mauerlat. Για να δώσετε στη γεωργική μονάδα την πρόσθετη σταθερότητα, μπορείτε, αν πιέσετε ελαφρά τα κάτω άκρα των στηριγμάτων. Αν εστιάσετε το στήριγμα στο βοηθητικό εγκατεστημένο επίπεδο, μπορείτε να εξαλείψετε τις δυνάμεις κάμψης μεταξύ της πλάκας ισχύος και των εξαρτημάτων κάτω από τη δύναμη.

Επισκευάστε το κατεστραμμένο σύστημα δοκών

Για την επισκευή των ξύλινων ποδιών ή μιας ράβδου τροφοδοσίας, χρησιμοποιούνται συχνά επένδυσεις. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν έχουν υποστεί ζημιά τα μεμονωμένα δοκάρια. Διορθώνουν τα στοιχεία αυτά με καρφιά ή μπουλόνια, στηρίζοντας το κάτω μέρος πάνω στο mauerlat και στερεώνοντάς το με πλέξιμο σύρμα.

Όταν αποφασίζεται πώς να ενισχυθεί το σύστημα αντηρίδων παρουσία πολλαπλών βλαβών, συνήθως χρησιμοποιούνται προθέσεις ραβδώσεων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα παραμορφωμένα και αλλοιωμένα ξύλινα στοιχεία. Πρώτα απ 'όλα, το στέγαστρο στερεώνεται με προσωρινά στηρίγματα, μετά το οποίο αποσυναρμολογείται ένα κομμάτι στέγης και αφαιρείται η ζημιωμένη περιοχή. Στη θέση του επισυνάπτεται ένα παρόμοιο στοιχείο - η "πρόθεση", φτιαγμένη από φρέσκο ​​ξύλο. Για την αξιοπιστία, πρέπει να βασίζεται στο maral.

Αν είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν μεμονωμένα τμήματα της πλάκας ισχύος, τα έργα εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά:

 • πριν την ενίσχυση της οροφής του σπιτιού, τοποθετούνται προσωρινά στηρίγματα στήριξης κάτω από το πλαίσιο οροφής.
 • στη συνέχεια αποσυναρμολογήστε το κατεστραμμένο κομμάτι της δέσμης Mauerlat.
 • να προετοιμάσει μια δέσμη του κατάλληλου μεγέθους (περίπου 1 μέτρο) και να την τοποθετήσει στα καρφιά που βρίσκονται στον τοίχο τοιχοποιίας.
 • τότε ένα κομμάτι ξύλου του ιδίου μεγέθους είναι τοποθετημένο στις δοκούς τοίχου ή οροφής.
 • στο τέλος του σκελετού που στερεώνεται επιπρόσθετα με δύο δοκούς, οι οποίες βασίζονται στη νέα δοκό.

Συστάσεις για την ενίσχυση συστημάτων ζεύξης από το εσωτερικό

Το ζήτημα του τρόπου ενίσχυσης των δοκών δημιουργείται σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν τα ελαττώματα στις ξύλινες κατασκευές που έχουν προκύψει από φυσική φθορά ή απώλεια ακαμψίας του ξύλινου πλαισίου και βλάβη των επιμέρους στοιχείων του. Κατά κανόνα, πρώτα απ 'όλα οι παραμορφώσεις εκτίθενται στα πόδια του υφαδιού, τα οποία αρχίζουν να υφαίνονται. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί αν κατά την κατασκευή ενός σπιτιού ή ενός γκαράζ, η εγκατάσταση δοκών δεν εκτελέστηκε από όλους τους κανόνες.

Ο τόπος σύνδεσης των δοκών με μια ακτίνα οροφής κορυφογραμμής είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Εάν εντοπιστούν οι παραμικρές αποκλίσεις, τα δοκάρια της οροφής πρέπει να ενισχυθούν σε αυτό το σημείο το συντομότερο δυνατό. Μερικές φορές, προκειμένου να προσελκύσουν δοκούς στη δοκό ή σε κάθε άλλο, χρησιμοποιείται ένας γρύλος. Μετά από αυτό, ο σύνδεσμος θα πρέπει να ενισχυθεί με μια διάτρητη μεταλλική ταινία ή μια ξύλινη επένδυση πάχους 2 cm ή περισσότερο. Τοποθετήστε μια τέτοια επένδυση κάτω από την κορυφογραμμή.

Στο επόμενο στάδιο, προχωρούν στην ισοπέδωση των δοκών. Για να το κάνετε αυτό, εφαρμόστε τον υδραυλικό κύλινδρο. Πριν από την ενίσχυση των δοκών και την ευθυγράμμισή τους, τα τριγωνικά ξύλινα στηρίγματα είναι προσαρτημένα σε αυτά από μέσα με βίδες. Μετά την τοποθέτησή τους, μπορείτε να ισιώσετε το σκέλος δοκού με έναν υδραυλικό κύλινδρο και να τοποθετήσετε ένα στέλεχος που θα προστατεύει το πλαίσιο οροφής από εξωτερικά φορτία στο μέλλον.

Πριν ενισχύσετε την οροφή του σπιτιού κατασκευάζοντας επιπλέον ράβδους, θα πρέπει να αγοράσετε το υλικό με το απαραίτητο πλάτος (θα πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν ελαφρά την διατομή των δοκών) και το μήκος. Κατ 'αρχάς, η προετοιμασμένη ξυλεία είναι τοποθετημένη πάνω στο βούρκο στις βίδες. Μετά από αυτό, διαπερνάται μια σειρά οπών μέσω της ξυλείας και της δοκού, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να μπορούν να στερεωθούν με καρφιά.

Οι οπές διάτρησης πρέπει να είναι χαραγμένες σε απόσταση 30-50 cm σε σχήμα σκακιέρας. Έτσι επιτυγχάνεται η ενίσχυση της δυνάμεως κάμψεως του πλαισίου. Η διατομή των οπών και των στηριγμάτων στήριξης πρέπει να συμμορφώνεται. Οι κοχλιωτοί κοχλίες σπειρώνονται στις προετοιμασμένες τρύπες, τοποθετούνται ροδέλες και σφίγγονται τα αυτοκατευθυνόμενα παξιμάδια. Θα παρέχουν υψηλής ποιότητας τοποθέτηση και λειτουργία της οροφής χωρίς να χρειάζεται να σφίξετε τους συνδετήρες. Είναι απαραίτητο να σφίξετε το περικόχλιο έως ότου εμφανιστεί μια χαρακτηριστική τραγανή ξύλο.

Εγκατάσταση των δοκών: οι λεπτομέρειες του πριονίσματος και οι κανόνες για την εγκατάσταση του συστήματος δοκών

Το κατώφλι πλαισίου ρυθμίζει τις γεωμετρικές και επιχειρησιακές παραμέτρους της κεκλιμένης οροφής. Λόγω παραβιάσεων στην τεχνολογία εγκατάστασης, λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή των στοιχείων της, εμφανίζονται στρεβλώσεις συστήματος, παραδοσιακές διαρροές και κενά στην επικάλυψη, που απειλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Προκειμένου να δημιουργήσετε μια αξιόπιστη και σταθερή κατασκευή στέγης, θα πρέπει να γνωρίζετε με σαφήνεια πώς να το πλέξετε και να το εγκαταστήσετε, ακολουθώντας την προσαρμογή στα στοιχεία στήριξης.

Περιεχόμενο

Ταξινόμηση των σκαλοπατιών

Ράφτες ή πόδια ποδιών είναι ξύλινα ή μεταλλικά δοκάρια που τοποθετούνται στο κουτί του σπιτιού υπό δεδομένη γωνία. Καθορίζουν τη διαμόρφωση της δομής της οροφής, την παίρνουν πάνω τους και στέκονται σταθερά αντισταθμίζοντας το άθροισμα μόνιμων και προσωρινών φορτίων που επενεργούν στο άνω κέλυφος του κτιρίου.

Η εποικοδομητική απλότητα των σκαλοπατιών είναι εξαιρετικά παραπλανητική. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι αρκετά πολύπλοκα στοιχεία που απαιτούν προσεκτική σήμανση και καθαρή κοπή. Οι ασυμφωνίες στις αρθρώσεις των σκαλοπατιών με πλάκα ισχύος, μεταξύ τους και με άλλα στοιχεία του συστήματος, οδηγούν σε αλλαγή στο σχήμα των ακτίνων, διαταράσσοντας την ακεραιότητα της επικάλυψης και την καταστροφή των κόμβων.

Από την άλλη πλευρά, η κατάλληλη τοποθέτηση των σκαλοπατιών μπορεί να διορθώσει κάποια λάθη στην ανέγερση του κουτιού στο σπίτι και να μην επιδεινώσει την κατάσταση με μια σαφή επανάληψη και αυξημένες διαφορές στο ύψος των τοίχων. Ωστόσο, σε τέτοιες καταστάσεις, τα στοιχεία του πλαισίου γίνονται μεμονωμένα και σχολαστικά προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα απευθείας στην εγκατάσταση.

Ωστόσο, προτού καταλάβετε τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης, θα πρέπει να μάθετε ποιες είναι οι διαρθρωτικές διαφορές τους, σύμφωνα με τις οποίες τα πόδια των δοκών χωρίζονται σε δύο ομάδες:

 • Κρέμεται. Τύπος δοκάρι, που δεν έχει το πάνω στήριγμα. Στην κορυφή της στέγης, τα πόδια του φράγματος τελειώνουν στα άκρα μεταξύ τους. Έτσι ώστε κάτω από το βάρος των εξαρτημάτων της πίτας στέγης και του χιονιού, μια τέτοια κατασκευή δεν σκάσει το ξύλο Mauerlat, τα κρεμαστά δοκάρια συνδέονται με μια οριζόντια σύσφιξη.
 • Απόκρυψη. Μια ποικιλία ποδιών, που στοιβάζονται σε δύο υποστηρίγματα διαφορετικού ύψους. Στην κορυφή, συνήθως στηρίζονται στη δοκό της κορυφογραμμής που είναι τοποθετημένη στο σταυρό στα δοκάρια, λιγότερο συχνά στηρίζονται στα άκρα των άκρων ο ένας του άλλου. Το κατώτατο σημείο στηρίζεται στην ξυλεία ή στηρίζεται επάνω της.

Από ποια ομάδα ανήκουν τα πόδια των δοκών, εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας εφαρμογής και εγκατάστασης τους. Η κρεμαστή ποικιλία συλλέγεται στο έδαφος και φτιάχνεται με τη μορφή ενός είδους αγροκτήματος τριγώνων που ανεβαίνει στην οροφή και τοποθετείται σε ένα πλήρως προετοιμασμένο για εγκατάσταση.

Επιπλέον, η κατασκευή του σκελετού ανάρτησης στην τεχνολογία αιώρησης είναι η ασφάλεια της εργασίας και η δυνατότητα να εκτελούνται όσο το δυνατόν ακριβέστερα οι κόμβοι. Αν η κατασκευή της στέγης χρησιμοποιεί την απλούστερη έκδοση μιας κρέμας με ένα ρουφηξιά στο κάτω μέρος, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συσκευή Mauerlat, στην περιοχή της οποίας είναι αρκετά στενό σανίδωμα ισοπέδωσης.

Τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας κρέμονται με οφέλη. Για παράδειγμα, ένα αγρόκτημα που συναρμολογείται στο έδαφος είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταφερθεί στον τόπο εγκατάστασης απ 'ό, τι οι σανίδες και η ξυλεία για ραβδώσεις naslon. Υπάρχουν περιορισμοί στις επικαλυπτόμενες εκτάσεις: το όριο είναι 14 μέτρα, πέρα ​​από το οποίο είναι παράλογο να εγκατασταθούν ξύλινες δοκοί που είναι επιρρεπείς σε χαλάρωση χωρίς ενδιάμεσα στηρίγματα.

Τα σκέλη δοκών της ομάδας νάιλον τόσο από πάνω όσο και από κάτω στηρίζονται σε ανεξάρτητες δομές. Η κορυφή τους τοποθετείται πάνω στην κατασκευή των δοκών, η οποία είναι τοποθετημένη στις δοκούς οροφής ή στο πάτωμα, αντικαθιστώντας την πλάκα ισχύος στον εσωτερικό τοίχο. Ο πυθμένας είναι είτε εγκατεστημένος στο mauerlat, είτε στηρίζεται σε αυτό, έχοντας πιάσει το δόντι με ένα μπαρ ή μια ράβδο στήριξης ραμμένη αντί για ένα δόντι.

Το πλεονέκτημα των ναυτικών συστημάτων αναγνωρίζει σωστά τη δυνατότητα αλληλεπικάλυψης σχεδόν οποιουδήποτε διαστήματος οποιασδήποτε διαστάσεως. Μόλις αυξηθεί ο χώρος που επικαλύπτεται, η κατασκευή γίνεται πιο περίπλοκη: συμπληρώνεται με τιράντες για ζευγάρι με ράφια, πρόσθετες διαδρομές μαζί με lezhin, αγώνες.

Η κατασκευή του ναυτικού συναρμολογείται και εγκαθίσταται περισσότερο από τότε δεν είναι κατασκευασμένο από αγροκτήματα, αλλά από μεμονωμένα στοιχεία. Ωστόσο, αυτό το σχήμα έχει περισσότερες ευκαιρίες για τη διόρθωση των ελαττωμάτων του κουτιού ή του σπιτιού που έχει εγκατασταθεί άνισα. Δεδομένου ότι οι δοκοί τύπου νάϋλον στοιβάζονται μεμονωμένα, είναι δυνατόν να αλλάξουν ελαφρώς η θέση και οι διαστάσεις του κόμβου για να σχηματιστεί τελικά ένα τέλεια ευθυγραμμισμένο επίπεδο σκέιτ.

Ιδιαιτερότητα του μεταποιητικού σκελετού

Είναι ξεκάθαρο ότι για την ανέγερση ενός συστήματος συστοιχιών απαιτείται ξυλεία - ένα μακροχρόνιο προϊόν των επιχειρήσεων επεξεργασίας ξυλείας με σαφείς γεωμετρικές παράμετροι. Θα χρειαστείτε ένα διοικητικό συμβούλιο ή ένα μπαρ, στο οποίο, φυσικά, δεν υπάρχουν αποστάσεις διακοπής και αποκοπές για εγκατάσταση.

Γιατί χρειαζόμαστε κοτσίδα και κοπή; Το γεγονός είναι ότι όταν τοποθετείται στην άκρη των σανίδων και των σανίδων πολύ μικρό αποτύπωμα. Έρχονται σε επαφή μόνο με μια λεπτή γραμμή με το mauerlat, λόγω του οποίου, με το παραμικρό φορτίο από πάνω, μπορούν να "μετακινηθούν" από την κατεχόμενη θέση τους και να σύρουν ολόκληρη τη δομή μαζί τους.

Προκειμένου να αυξηθεί η περιοχή στήριξης στη διασταύρωση του δοχείου και του mauerlat, ή της και της πρόσθετης διαδρομής, στη δοκό ή στην πλάκα επιλέξτε μια γωνιακή κοπή, κόψτε ένα δόντι ή ράψτε μια ράβδο στήριξης. Εάν η κορυφή της δοκού συζευγνύεται με ένα αντίστοιχο κάτοπτρο, τότε ένας αξιόπιστος αναστολέας θα απαιτεί εκκενώσεις, το επίπεδο του οποίου πρέπει να είναι καθαρά κάθετο στον ορίζοντα.

Ο βασικός κανόνας στην κατασκευή πλαισίων δοκών είναι ότι οι πλατφόρμες που επιλέγονται για ξυλεία πρέπει να είναι αυστηρά οριζόντια και κάθετα. Στην παραμικρή διαταραχή της οριζόντιας θέσης με την κατακόρυφοτητα, χάνεται σταθερότητα, οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού μετατοπίζονται με το δικό τους βάρος και υπό τη δράση φορτίου μέχρι την πλήρη καταστροφή του συστήματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κόμβοι των συστημάτων οροφής έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τη δυνατότητα ελαφράς μετατόπισης και περιστροφής όταν υπερβαίνει το φορτίο. Αυτές οι κινήσεις είναι απαραίτητες ώστε η δομή να είναι ελαφρώς καμπυλωμένη, να μετακινείται ελαφρά, αλλά να μην καταρρέει και να διατηρεί σταθερότητα.

Αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να είναι γνωστές και ο πλοίαρχος, ο οποίος αποφάσισε να κάνει την κατασκευή και την εγκατάσταση δοκών με τα δικά του χέρια, και ο ιδιοκτήτης της υπό κατασκευή κατοικίας, ο οποίος δεν θέλει να πληρώσει για τις κακής ποιότητας εργατικές προσπάθειες της κατασκευαστικής ομάδας. Ας εξετάσουμε τις κοινές επιλογές προκειμένου να διευκρινίσουμε την ουσία της διαδικασίας.

Κατασκευή πλαισίου στέγης με τεχνολογία αιώρησης

Εξετάστε ένα παράδειγμα της κατασκευής του συστήματος ανάρτησης πάνω από την ξύλινη καμπίνα του λουτρού. Το άνοιγμα μεταξύ των τοίχων είναι μικρό, είναι ευκολότερο και πιο λογικό να το μπλοκάρει με μια κρεμαστή κατασκευή, η εγκατάσταση της οποίας θα πραγματοποιηθεί στις επικαλύψεις των δοκών οροφής - μήτρων.

Βάση ξύλου - μια παραλλαγή σχεδόν ιδανική για την εγκατάσταση κρεμαστών συστημάτων, όπως Είναι ευκολότερο να το κόβουμε στον ορίζοντα, εξαλείφοντας την ανάγκη τοποθέτησης της δοκού στην περίπτωση παραβίασης της γεωμετρίας του ποδιού. Δεν υπάρχει ανάγκη για συσκευή πλάκας ισχύος. Ωστόσο, η ρουφηξιά θα πρέπει να μετακινηθεί προς τα πάνω προκειμένου να παρακάμψει την άνω κορώνα του κορμού και να σχηματίσει ένα χρήσιμο σοφίτα.

Πριν από την τοποθέτηση των δοκών γίνεται μια σταδιακή προετοιμασία του σπιτιού. Και στις δύο πλευρές του ποδιού ευθυγραμμίζουμε τα περάσματα σύμφωνα με το κορδόνι που συνδέεται με τα καρφιά που σφυρηλατούνται σε δύο ακραίες δοκούς. Πάνω από τις επικαλύψεις, ξυρίζουμε την πλάκα έτσι ώστε η ακμή της κάθε ακτίνας να τελειώνει με μία επίπεδη οριζόντια πλατφόρμα.

Δημιουργημένο μετά την αποκοπή της άνω κυρτότητας του κορμού, η πλάκα στα άκρα των δοκών ισοπεδώνεται στον ορίζοντα κατά επίπεδο. Εφαρμόζουμε ταυτόχρονα το καθορισμένο εργαλείο ελέγχου σε τρεις ή περισσότερες δοκούς. Εάν το επίπεδο δεν είναι αρκετό για να εκτελέσετε μια τέτοια δοκιμή, χρησιμοποιήστε αντί γι 'αυτό ένα μεγάλο σιδηρόδρομο ή σκάφος.

Αφού κόψουμε όλη την περίσσεια, επισημαίνουμε τις φωλιές κάτω από το δόντι των δοκών. Για να γίνει αυτό, επαναχρησιμοποιήστε τα νύχια και τη δαντέλα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι δυνατό να τραβηχτεί η θέση δειγματοληψίας φωλιάς σε perepuskas τόσο πριν από την κατασκευή των κρεμασμένων δοκών, όσο και μετά. Ωστόσο, είναι πολύ πιο βολικό να φτιάξετε τη φωλιά πριν κάνετε το δοκίμιο. Θα βοηθήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσπαθήσουμε.

Για να διευκολυνθεί η ίδια η δουλειά, είναι σκόπιμο να βρεθεί το κέντρο της κοπής από την πλευρά της μελλοντικής λαβίδας. Σε αυτά τα σημεία, συνιστάται να καρφώσετε στη σιδηροτροχιά ελέγχου, μία από τις άκρες της οποίας θα υποδεικνύει τον άξονα συμμετρίας. Μπορείτε να κάνετε χωρίς τις σιδηροτροχιές, εάν έχετε ήδη κάποια εμπειρία στην κατασκευή στέγης.

Στη συνέχεια, προχωρήστε στην κατασκευή των ζευγαριών πρότυπων:

 • Δύο ιντσών σανίδες 10-15 cm μακρύτερες από το προβαλλόμενο μήκος δοκών, ράβετε στην κορυφή με ένα καρφί ή ένα μπουλόνι ώστε να μπορούν να γυρίσουν αυτό το σημείο σύνδεσης.
 • Στην σιδηροτροχιά που είναι εγκατεστημένη στο κέντρο του μελλοντικού τετράγωνου, σημειώνεται το ύψος σχεδίασης του συστήματος δοκών. Ένα άλλο σημάδι τοποθετείται πάνω από αυτό - αυτό είναι το ύψος του δοντιού, πιο συγκεκριμένα, το μήκος της κάθετης, που εκκρεμεί από τη βάση του δοντιού στην κορυφή του.
 • Οι ραφές σε ένα σημείο του πίνακα εκθέτουν τις ακραίες παρακάμψεις έτσι ώστε η γωνία κάθε πίνακα να στηρίζεται στη μελλοντική φωλιά κάτω από το δόντι.
 • Συνδυάστε το σημείο σύνδεσης των σανίδων με το ανώτερο σημάδι στη σιδηροτροχιά, το οποίο καθορίζει το μήκος της δοκού με το δόντι.
 • Από την κάτω γωνία και των δύο δοκών, αναβάλλουμε το ύψος του δοντιού, επιστρέφουμε με το κενό πρότυπο στο έδαφος και κόβουμε το δόντι με σήμανση.
 • Επαναφέρουμε το κενό πρότυπο στη θέση του, το τοποθετούμε και τοποθετούμε τα δόντια στις υποδοχές που προορίζονται γι 'αυτό. Μπορεί να συμβεί ότι μετά την εγκατάσταση η κορυφή του τεμαχίου δεν συμπίπτει με τις οδηγίες της σιδηροτροχιάς. Στη συνέχεια, πρέπει να τραβήξετε το καρφί και να προσαρμόσετε τη θέση της κορυφής, σημειώνοντας αναγκαστικά το νέο σημείο.
 • Μετά την τοποθέτηση των κορυφών, αντλούμε και από τις δύο σανίδες μια κατακόρυφη γραμμή της επερχόμενης άρθρωσης τους, μετράμε το μέγεθος του μπουλονιού και επισημαίνουμε στο κόψιμο της σανίδας το σχήμα της επένδυσης για την άνω άρθρωση των δοκών.

Εάν όλα είναι καλά και δεν απαιτούνται προσαρμογές, το πρότυπο είναι έτοιμο. Επιστρέφουμε μαζί του στο έδαφος. Αποσυναρμολογούμε το τεμάχιο εργασίας και φτιάχνουμε φρέζα κατά μήκος των σηματοδοτημένων γραμμών. Τα τμήματα που προκύπτουν από την τοποθέτηση και την τοποθέτηση θα χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για την παραγωγή στην πράξη γραμμών οροφής στην απαιτούμενη ποσότητα.

Κρεμαστά αγροκτήματα θα συγκεντρωθούν στο έδαφος. Η τοποθέτησή τους, καθώς και η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιούνται από τουλάχιστον δύο άτομα. Ένας πλοίαρχος απλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το έργο. Ο εκτελεστής στην κορυφή θα ρυθμίσει τη δοκοί, και η δεύτερη θα αλλάξει τη θέση της σύμφωνα με τις οδηγίες της γραμμής. Η θέση κάθε ισοπεδωμένου και σταθερού συνδέσμου θα πρέπει να σταθεροποιηθεί με προσωρινές δοκούς.

Για να αυξήσετε τη σταθερότητα του συστήματος, θα εγκαταστήσουμε ράφια κάτω από τα δοκάρια:

 • Ας σημειώσουμε τους πίνακες για τον τόπο τοποθέτησης πρόσθετων στηριγμάτων με αποδεδειγμένο τρόπο: χτυπήσουμε το νύχι από τις αντίθετες πλευρές και τραβήξουμε το καλώδιο.
 • Θα κάνουμε κοίλες φωλιές σε κούτσουρα σύμφωνα με τη σήμανση.
 • Παράδειγμα μπάρμπεκιου στον τόπο εγκατάστασης. Παρατηρούμε σε αυτό μια γραμμή που έχει πλυθεί σε σχέση με το ύψος της ακίδας.
 • Ας φτιάξουμε ένα ράφι και δύο μαξιλαράκια για τη στερέωση του σε ένα δοκάρι.
 • Θα τοποθετήσουμε το στήριγμα και θα σταθεροποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο τη θέση του οροφώρου στην άλλη πλευρά. Σύμφωνα με το εξακριβωμένο σχέδιο, συνεχίζουμε να δουλεύουμε μέχρι να εξοπλίσουμε κάθε σκελετό με πρόσθετη υποστήριξη.

Για να εξασφαλιστεί η ακαμψία του συστήματος κρέμονται, οι κορώνες συνδέονται με αλεξίπτωτα - σανίδες, πόλους ή σχάρες, που καρφώνονται από το εσωτερικό της δομής. Από την εξωτερική πλευρά του πλαισίου δοκού, η ακαμψία θα αυξηθεί λόγω της κατασκευής της πλάκας.

Στους πίνακες, τα σκέλη των αντηρίδων συνδέονται με καρφιά 200 mm ή με γωνιακούς βραχίονες. Από αυτή την άποψη, οι μεταλλικές γωνίες και οι πλάκες με διατρήσεις για συνδετήρες χάνουν αξιοσημείωτα τις παραδοσιακές μεθόδους. Στα πλάγια των δοκών φέρουμε τα καρφιά, κατασκευασμένα από χαρτόνι, το πλάτος του οποίου είναι το ήμισυ του μεγέθους του υλικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή δοκών.

Το μήκος των κλαδιών θα πρέπει να είναι 70 - 80 cm μεγαλύτερο από το σχεδιαζόμενο πλάτος της προεξοχής. Αυτή η απόσταση είναι απαραίτητη για μια αξιόπιστη σύνδεση με τα ζεύγη τους. Τα φιλέτα μπορούν να κοπούν εκ των προτέρων και μπορείτε επίσης να κόψετε τις στενές σανίδες στα δοκάρια χωρίς προκαταρκτικές περικοπές και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τη γραμμή των στεφάνων. Ωστόσο, η πρώτη επιλογή είναι πιο βολική και οικονομικότερη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, οι φιλέτες πρέπει να είναι εν μέρει θαμμένες στα περάσματα των στρώσεων, για αυτό:

 • Παρατηρούμε, στην πραγματικότητα, το πλάτος του καρφιού στην παράκαμψη.
 • Κάνουμε δύο πριονωτές λεπίδες σύμφωνα με τη σήμανση για τα 2/3 του πάχους του νάρθηκα. Επίσης, είδε το ημερολόγιο μεταξύ της τελευταίας φλέβας. Καταργούμε την εμβάθυνση ενός σμίλου που συνοδεύεται από ένα σφυρί.
 • Τοποθετήστε τα πλέγματα στις διαμορφωμένες αυλακώσεις, ράψτε τα με καρφιά καρφιών μήκους 100 mm.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των κλαδιών στο ακραίο σφυρί στο νύχι. Τεντώστε το καλώδιο ελέγχου και σημειώστε πού πρέπει να αποκοπεί η περίσσεια.

Πάνελ τοίχου στέγης

Κατά την κατασκευή του σκελετού από την τεχνολογία των οδόντων υπάρχουν πολλά κοινά με την εγκατάσταση μιας κρεμαστής δομής. Το εξάρτημα πραγματοποιείται σχεδόν στην ίδια σειρά, οπότε δεν έχει νόημα να περιγράψουμε τις ενέργειες δύο φορές. Η κύρια διαφορά είναι στις μεθόδους σχηματισμού του ανώτερου κόμπου, επειδή οι κορυφές των εφυαλωμένων δοκών έχουν στήριγμα - μια δοκοί κορυφογραμμής.

Αν στην κορυφή τα κεκλιμένα δοκάρια είναι βασικά βασισμένα στη δοκό της κορυφογραμμής, αυτά είναι τοποθετημένα είτε με τροφοδοσία, δηλ. παράλληλα μεταξύ τους ή με μια αυστηρά κάθετη διασταύρωση, παρόμοια με την ένωση των κρεμασμένων ποδιών. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, προσπαθούν να στερεώσουν το πάνω μέρος με μια εγκάρσια ή κατακόρυφη εκτομή με μια στενή σύνδεση με την ράχη ράχης.

Υπάρχουν σχέδια σύμφωνα με τα οποία οι αιωρούμενες ραβδώσεις δεν βασίζονται σε κορυφογραμμή, αλλά σε πλάγια δοκό. Σε τέτοιες καταστάσεις, η κορυφή σχηματίζεται από την αρχή κρέμονται και το σημείο έδρασης επί της δοκού δοκού σχηματίζεται από ένα γωνιακό ποδόγυρο.

Ας εξετάσουμε την πιο δημοφιλής επιλογή στην ιδιωτική κατασκευή της κατασκευής των σκαλοπατιών με το στήριγμα στην κάτω γωνία κοπής και στη δοκό της κορυφογραμμής μέσω της κάθετης εξώπορτας. Λάβετε υπόψη ότι το μέγιστο βάθος κοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του πλάτους της σανίδας.

Επιλογές σήμανση τετράγωνο κατασκευής:

 • Στην πλατεία σημειώνουμε το ύψος της οροφής και το μισό άνοιγμα της κλίμακας. Αυτές οι τιμές αντιπροσωπεύουν την κλίση των πλαγιών και ορίζουν τις κύριες γωνίες. Τα ποσοστά πρέπει να διατηρούνται με ακρίβεια.
 • Αν η περαιτέρω χρήση του τετραγώνου δεν σχεδιάζεται, τότε σημειώστε ότι τα σημεία που εκκρεμούν μπορεί να είναι βιδωτά μπουλόνια ή μικρές βίδες με βίδες, αν προγραμματιστεί, τότε είναι καλύτερο να χρωματίσετε, το οποίο αφαιρείται με διαλύτη.
 • Εφαρμόζουμε ένα τετράγωνο στην επίπεδη σανίδα με την πλευρά στην οποία έχει επισημανθεί το ύψος της οροφής. Σχεδιάζουμε μια γραμμή σύμφωνα με τις ενδείξεις του τετραγώνου - αυτή είναι η γραμμή της άνω κοπής του ξυραφιού - το τμήμα της διασύνδεσής του με την κορυφογραμμή.
 • Κόψτε κατά μήκος της σημαδεμένης γραμμής με ένα πριόνι κυκλοφορίας. Τοποθετούμε το πινάκιο για πριόνισμα επίπεδη, όπως θα έπρεπε να είναι όταν κόβουμε πλάτος. Οι διαμήκεις περικοπές γίνονται με μαχαίρωμα.
 • Από την κορυφή της διαμορφωμένης γωνίας, αναβάλλουμε το μήκος της αποκαλούμενης διαγώνιας. Αυτή είναι η απόσταση από το σημείο της διασύνδεσης με τη δοκό προς την εξωτερική άκρη του mauerlat ή την κορυφή της επένδυσης εάν η κατοικία πλαισίου είναι εξοπλισμένη.
 • Μεταφέρουμε τη γωνία σε αυτό το σημείο. Σχεδιάστε μια γραμμή παράλληλη με την πρώτη.
 • Περνάμε το τετράγωνο, το μετακινούμε κατά μήκος του κενού, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι είναι τα 2/3 της συνολικής απόστασης προς τα αριστερά και 1/3 προς τα δεξιά. Στην εικόνα είναι 8 "και 4".
 • Η γραμμή ενός μικρότερου τμήματος είναι ακριβώς αυτό που θα μας δώσει μια περικοπή.

Στο τέλος σχεδιάζουμε το περίγραμμα της καρφίτσας στην σανίδα, το κόβουμε κατά μήκος των γραμμών και χρησιμοποιούμε τις κορνίζες που φτιάχνουμε με τα χέρια μας για να κόψουμε τα υπόλοιπα στοιχεία στέγης.

Είναι δυνατή η εφαρμογή της περιγραφείσας μεθόδου χωρίς τετράγωνο κατασκευής και σήμα παραμέτρου στέγης πάνω σε αυτήν. Αρκεί να αναπαριστούμε τη διαδικασία για να αναβάλλουμε τις απαραίτητες αποστάσεις με ένα συνηθισμένο εργαλείο σχεδίασης. Ωστόσο, χωρίς εμπειρία, μπορείτε να μπερδεύεστε στους υπολογισμούς γωνιών και τμημάτων.

Για να βοηθήσει τους αρχάριους κατασκευαστές να αναπτύξουν ένα πρότυπο με επιλογές για το σχηματισμό γωνιακών κομματιών. Θα βοηθήσει στον προσανατολισμό στην κατασκευή των σκαλοπατιών της πιο συνηθισμένης ξυλείας σε αυτήν την περιοχή.

Σε περιπτώσεις τοποθέτησης θραυσμένων ποδιών με εγκοπές στο άνω και κάτω μέρος, πρέπει να θυμόμαστε ότι το βάθος και των δύο εσοχών θα πρέπει να είναι το ίδιο έτσι ώστε η κλίση της στέγης να μην αλλάζει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Συνήθως για τη συσκευή δύο ίσων κομματιών χρησιμοποιήστε μια βοηθητική ράβδο, το πάχος της οποίας δεν είναι περισσότερο από το 1/3 του πάχους της σανίδας.

Συγκομιδή δοκών, στη συνέχεια, να θέσει άκρη στο mauerlat και να τρέξει. Η ράβδος εφαρμόζεται στην πλευρά της περιοχής των κάτω και άνω κόμβων για να οριοθετήσει την κοπή.

Εάν η τομή είναι απαραίτητη μόνο στο κάτω μέρος του δοχείου και η κορυφή θα στηριχτεί με το χείλος, ο πίνακας είναι εγκατεστημένος στο κάτω μέρος του mauerlat και στην κορυφή της διαδρομής και της ράβδου έτσι ώστε η ράμπα να μην αλλάζει την κλίση. Στο κάτω μέρος, μια δεύτερη ράβδος του ίδιου μεγέθους εφαρμόζεται στον μελλοντικό κόμβο και περιγράφεται το περίγραμμα της μελλοντικής περικοπής.

Οι ίδιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό της φρύδας από το δόντι. Η διαφορά είναι μόνο με τη μορφή της φρύδας.

Η τοποθέτηση ραβδώσεων naslon αρχίζει με την εγκατάσταση δύο ακραίων εκμεταλλεύσεων. Τα στοιχεία τοποθετούνται μία προς μία, ελέγχοντας προσεκτικά τη θέση τους χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο επιπέδου. Τις περισσότερες φορές, οι ακραίες εκμεταλλεύσεις είναι κατασκευασμένες από ζευγάρια, επειδή περισσότερο φορτίο κατανέμεται σε αυτά. Είναι σταθεροποιημένα με προσωρινά στηρίγματα, ενώ στη συνέχεια συνδέονται με ένα καλώδιο ή σπάτουλα για να ορίσουν το επίπεδο ράμπας.

Τα συνηθισμένα δοκάρια, που βρίσκονται ανάμεσα στις ακραίες φέρουσες δοκούς, που καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες των κορδονιών. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη θέση των ποδιών σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση.

Βίντεο σχετικά με την εγκατάσταση ποδιών

Εγκατάσταση δοκών με γωνίες στερέωσης:

Πώς να φτιάξετε τα πόδια με φρύδι για προσγείωση σε ένα κινητήρα:

Η συσκευή πλαισίου πλαισίου κάτω από την οροφή του γκαράζ:

Έχουμε οδηγήσει και περιγράψει μόνο ένα μέρος των μεθόδων των πλαισίων truss συσκευών. Στην πραγματικότητα, οι μέθοδοι κατασκευής και εγκατάστασης είναι σημαντικά περισσότερες. Ωστόσο, η ανάλυση των βασικών επιλογών σάς επιτρέπει να κατανοήσετε απόλυτα πώς να κάνετε τα δοκάρια και τα στέγαστρα για την οροφή, πώς να τα αρχειοθετήσετε πριν από την εγκατάσταση.

Οι Ράφτες στριμώχθηκαν. Είναι δυνατή η ευθυγράμμισή τους;

Γιατί κρεμάστε τα δοκάρια

Οι λόγοι για τους οποίους κατά τη λειτουργία (και μερικές φορές και αμέσως μετά την εγκατάσταση) καμπές ραφιών είναι:

- λανθασμένη επιλογή διατομής των σκελετών ανάρτησης και άλλα στοιχεία της οροφής (συνοδούς, δοκοί κ.λπ.) ·

-ασυμβατότητα των κιβωτίων με το τμήμα των δοκών και το επιλεγμένο υλικό στέγης ·

- λάθη που έγιναν κατά την εγκατάσταση του συστήματος δοκών.

Ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι η λανθασμένη επιλογή υλικών στέγης (για παράδειγμα, εγκατάσταση συστήματος οροφής υπό Ondulin ή onduvilla, ακολουθούμενη από την τοποθέτηση φυσικών πλακιδίων). Εντούτοις, κατά κανόνα, το δικό του σύστημα στερέωσης είναι τοποθετημένο για διάφορα υλικά στέγης. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο λόγος είναι μόνο συνέπεια της λανθασμένης επιλογής τμημάτων πριστής ξυλείας που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της οροφής.

Κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν ότι ο δεύτερος λόγος θα προκαλέσει τη συρρίκνωση των δοκών. Ωστόσο, φανταστείτε μια κατάσταση - ως σύνθετο πόδι διασύνδεσης, χρησιμοποιείται μια σανίδα με τομή 50x150 mm και μήκος 10 m, στην οποία το κόντρα πλακέ τοποθετείται ως κιβώτιο. Ταυτόχρονα, τα δοκάρια βασίζονται μόνο σε δύο σημεία. Με τέτοιο μήκος, το βάρος του κλουβιού σίγουρα θα κάμψει το δοκάρι.

Τι είναι γεμάτο με ραβδώσεις εκτροπής

Οι επιδράσεις των δοκών εκτροπής:

- τα υλικά στέγης παραμορφώνονται.

- ρωγμές και ρωγμές σχηματίζονται στην οροφή, η στεγανότητά της θα σπάσει.

- παραμόρφωση άλλων στοιχείων στέγης ·

- την καταστροφή της οροφής και των στοιχείων του συστήματος δοκών.

Το τελευταίο γίνεται ιδιαίτερα πιθανό το χειμώνα, σε περιοχές με μεγάλη ποσότητα βροχοπτώσεων - το φορτίο χιονιού προκαλεί καταστροφή.

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση της στέγης, οδηγεί στο γεγονός ότι η οροφή δεν μπορεί να εκτελέσει πλήρως το έργο της προστασίας του σπιτιού από εξωτερικές αρνητικές συνέπειες και επίσης υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να κάνουν απρογραμμάτιστες επισκευές στην οροφή ή την οροφή.

Πώς να διορθώσετε τα κεκλιμένα δοκάρια

Δυστυχώς όμως είναι αδύνατη η διόρθωση της πραγματικής εκτροπής των δοκών στις οποίες είναι τοποθετημένο το πηχάκι και τα υλικά στέγης.

Στο Διαδίκτυο, μπορείτε συχνά να βρείτε συμβουλές, όπως: "Σηκώστε το βύσμα, βάλτε τα στηρίγματα και θα είστε χαρούμενοι!". Δεν θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές, επειδή το σύστημα truss αποτελείται από ένα ορισμένο αριθμό ποδιών. Το κούνημα ενός από αυτά θα οδηγήσει σε παραμόρφωση της οροφής και των στοιχείων του συστήματος φερμουάρ. Η ανύψωση ενός γρύλου ταυτόχρονα με όλα τα πόδια του ποδιού θα δώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

Υπάρχει διέξοδος από αυτή την κατάσταση; Φυσικά υπάρχει! Ακόμη και δύο:

 1. Επισκευάστε τη στέγη. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αφαιρέσετε τα υλικά κατασκευής σκεπής και τη σπάτουλα από τα δοκάρια, τραβήξτε το κορδόνι και γεμίστε τα επάνω από τα πόδια του σκάφους. Αυτό πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα επίπεδο σε κάθε επισκευασμένη ράμπα. Μετά από αυτό, τα υλικά για το πλέγμα και τα υλικά στεγών τοποθετούνται στα μέρη τους.
 2. Αποσυναρμολόγηση του συστήματος δοκών και τοποθέτηση νέου με τη χρήση πριστής ξυλείας των απαραίτητων τμημάτων και προσέλκυση εξειδικευμένων ειδικών για την εκτέλεση του έργου.

Και οι δύο μέθοδοι δεν είναι φτηνές. Και οι δύο μέθοδοι είναι ελάχιστα εφικτές για όσους οικοδομούν ένα σπίτι με τα χέρια τους - είναι απαραίτητο να προσελκύσουν ειδικούς. Ωστόσο, μόνο αυτές οι μέθοδοι διόρθωσης των ελαττωμάτων εγγυώνται ότι η οροφή σας θα σας προστατεύσει αξιόπιστα από εσάς και το σπίτι σας από τον καιρό.

Πώς να ευθυγραμμίσετε το κλουβί στην οροφή

Τι χρειάζεται η οροφή, τι συμβαίνει, κάτω από το υλικό που κάποιος να επιλέξει

Είναι αδύνατο να εξοπλιστεί το σύστημα στέγης χωρίς τη σπάτουλα, η οποία τοποθετείται πάνω από τα πόδια του σκάφους. Χρησιμεύει ως τόπος άμεσης σύνδεσης της τελικής στέγης.

Ποια είναι η οροφή

Χάρη στην οροφή, το κτίριο δεν παίρνει μόνο διακοσμημένη εμφάνιση: έχει επίσης προστατευτική λειτουργία για να εμποδίζει τη βροχή, το χιόνι, τη θερμότητα και το κρύο από το να φτάσει μέσα στα ανώτατα όρια. Επιπλέον, χάρη στην οροφή, ο αντίκτυπος των λυμάτων στους τοίχους και τις επιφάνειες των σόλων μειώνεται αισθητά, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Τις περισσότερες φορές, στην οροφή ενός κτιρίου υπάρχουν 2 ή 4 ράμπες: η δεύτερη κατασκευή περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για τη διευθέτηση.

Η σύνθεση της συνηθισμένης οροφής περιλαμβάνει:

 • Ράφτες. Οι γωνιακές αρθρώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση αυτών των κατακόρυφων ή οριζόντιων στηριγμάτων, εξοπλισμένων με βίδες και βραχίονες.
 • Mauerlat Αυτή η ράβδος βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Βασίζεται στην επιμέρους βαθμίδα στοιχείων.
 • Πέρκες Το λεγόμενο κατώτερο τμήμα δοκών.
 • Fad. Βρίσκεται στην κορυφή της δομής, στην περιοχή της σκάφης κλεισίματος.
 • Κιβώτιο, contrabreshetka. Βασικά εξαρτήματα για την τοποθέτηση των υλικών στέγης και τη μόνωση.
 • Τα υλικά στεγανοποίησης και θέρμανσης. Με τη βοήθειά τους ζεστά σοφίτες διευθετούνται.
 • Στεγαστικό δάπεδο. Μπορεί να είναι σκληρό ή μαλακό.

Σε γενικές γραμμές, η οροφή χωρίζεται σε κρύο και ζεστό υποείδος. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει την τοποθέτηση θερμικής μόνωσης στον αττικό χώρο: η οροφή δεν είναι μονωμένη σε ένα τέτοιο σχέδιο. Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει τη μόνωση και τη στεγανοποίηση. Βασικά, αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται για την καταχώριση πατωμάτων δαπέδων.

Σκοπός των κιβωτίων στο σύστημα στέγης

Χάρη στο κιβώτιο, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα καθήκοντα:

 1. Υπάρχει αξιόπιστη στερέωση των υλικών στέγης.
 2. Ο χώρος μεταξύ της οροφής και της μόνωσης σε αυτή την περίπτωση είναι καλός αερισμός: αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για γειτονικά τμήματα θερμών και ψυχρών στρωμάτων στέγης.
 3. Είναι βολικό να στερεώσετε ένα στρώμα μόνωσης και στεγανοποίησης στο σκελετό της οροφής.
 4. Το σύστημα δοκίδων προστατεύεται από το υπερβολικό φορτίο σε περιπτώσεις έντονου χιονιού.

Ποια εργαλεία και υλικά θα χρειαστούν

Πριν κάνετε τα κιβώτια στην οροφή, θα πρέπει να προετοιμάσετε τα παρακάτω εργαλεία και υλικά:

 1. Ξύλινη ράβδο πρώτης κατηγορίας μήκους 6 μ., Χωρίς κόμβους και άλλα ελαττώματα. Η ενότητα επιλέγεται ανάλογα με το υλικό τελικής επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί. Κάτω από το μεταλλικό κεραμίδι θα χρειαστούν προϊόντα με διατομή 50x50 mm, η μεταλλική οροφή θα ρυθμιστεί με ράβδο 60x40 mm. Κεραμικό πλακίδιο τοποθετείται σε ξύλο με τετράγωνο τμήμα 75x75.
 2. Πλάκα κοπής 25x100 mm, μήκος 6 μ. Επιτρέπονται εδώ μικρά ελαττώματα με τη μορφή σπάνιων κόμβων. Ορισμένες περιπτώσεις αφορούν την αντικατάσταση σανίδων με πάνελ OSB, κόντρα πλακέ ή παντόφλα.
 3. Αλυσοπρίονο, αλυσοπρίονο.
 4. Αφρός πολυουρεθάνης.
 5. Σφυριά, τρυπάνι με σφύρα.
 6. Βίδες με μεγάλα παξιμάδια. Η στερέωση πραγματοποιείται επίσης με συρραπτικά και καρφιά.
 7. Επίπεδο κατασκευής, ρουλέτα.

Ποικιλίες τοιχοποιίας

Μελετώντας το ερώτημα πώς να κάνετε σωστά τα κλουβιά οροφής, είναι σημαντικό να γνωρίζετε για τα πιο δημοφιλή σχέδια συστημάτων. Η επιλογή μιας κατάλληλης παραλλαγής του πλέγματος εξαρτάται άμεσα από το χρησιμοποιούμενο υλικό στέγης.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι κιβωτίων:

 1. Στερεά. Κατά την τοποθέτηση των ράβδων θεωρείται ότι έχουν διάκενο 10 mm. Ένα συνεχές κιβώτιο συνήθως κατασκευάζεται για μαλακό πλακίδιο, επίστρωση κυλίνδρων, επίπεδη σχιστόλιθο ή μεταλλικό πλακίδιο. Για να δοθεί πρόσθετη αξιοπιστία στην οροφή, εφαρμόζεται μια σταθεροποίηση της δομής πάνω από τις προεξοχές των κώνων, καθώς και στα σημεία διασταύρωσης των ράμπων. Κάνοντας μια επιλογή προς την κατεύθυνση αυτών των κιβωτίων, πρέπει να προετοιμαστείτε για μια σημαντική κατανάλωση υλικού.
 2. Αρκετά. Το χάσμα μεταξύ της ράβδου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φτάσει αρκετά εκατοστά, το οποίο είναι πολύ βολικό για την τοποθέτηση φυσικών πλακιδίων, μεταλλικών φύλλων και σχιστόλιθου.

Τοποθετούμε το κλουβί με τα χέρια μας

Αφού το σύστημα στερέωσης είναι πλήρως εξοπλισμένο, πραγματοποιείται προσεκτική μέτρηση της οροφής. Κάνουν αυτό με τη βοήθεια ενός σχοινιού, το οποίο διευκολύνει τη μέτρηση διαγωνίων. Κατά τη σύγκριση των δύο δεικτών, είναι επιθυμητό να μην διαφέρουν μεταξύ τους κατά περισσότερο από 20 mm. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της ανοχής, οι επόμενες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν ορισμένες δυσκολίες. Στη συνέχεια, για τον φράγμα υδρατμών και τη μόνωση, με τη μορφή ορυκτών μαλλιών ή άλλο κατάλληλο υλικό.

Ανοίγοντας την οροφή με τα χέρια σας πάνω από το προηγουμένως τοποθετημένο φιλμ στεγανοποίησης, κατά την τοποθέτηση που παρατηρείται επικάλυψη των 15 cm. Είναι πιο βολικό να τοποθετήσετε τον καμβά από την κορυφή και προς τα κάτω, λαμβάνοντας την κατεύθυνση του δοκού. Για την τοποθέτηση φιλμ κατάλληλο συρραπτικό για την κατασκευή. Πάνω από τα δοκάρια πραγματοποιείται η συσκευασία των πηνίων, για να δημιουργηθεί μια αντίθετη σχάρα.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τα κενά εξαερισμού που διαχωρίζουν την μεμβράνη και το υλικό στέγης. Με απλά λόγια, είναι σημαντικό να αφήσετε ένα χαλαρό όταν φορτώνετε μια ταινία. Η ίδια μέθοδος είναι ο διαχωρισμός της μεμβράνης και η μόνωση. Για να απλουστευθεί το καθήκον του πώς να γίνει σωστά ένα κιβώτιο στην οροφή, χρησιμοποιείται ένα πρότυπο κλουβί, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί με σαφήνεια τις παραμέτρους του σχεδιασμού.

Εάν η μαλακή οροφή ταιριάζει, τότε η εγκατάσταση των στοιχείων του κάδου γίνεται με τη μέθοδο ευθυγράμμισης και προσάρτησης. Προκειμένου να αποφευχθεί μεταγενέστερη παραμόρφωση, η στερεά δομή πρέπει να στερεωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο καρφιά σε κάθε δοκό.

Πώς να βάλετε κάτω από το έλασης υλικό

Για την τοποθέτηση ελασματοποιημένων καμβάδων, χρειάζεστε μια θήκη στέγης στερεών τύπων κατασκευασμένη από ράβδους και σανίδες πάχους τουλάχιστον 25 mm. Σε αυτή την περίπτωση, το δάπεδο πρέπει να έχει μια πυκνή, χωρίς ρωγμές, τοποθέτηση. Το βήμα της σπάτουλας επιλέγεται τουλάχιστον 15 cm, διαφορετικά το υλικό στεγών θα αρχίσει να παραμορφώνεται. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια τέλεια ομαλότητα της σχάρας, με την υποχρεωτική πνιγμό των κεφαλών των νυχιών και των βιδών στα βάθη του ξύλου.

Πώς να φτιάξετε μια μαλακή οροφή

Η τοποθέτηση ενός μαλακού τύπου οροφής είναι πιο συνηθισμένη, λόγω της μεγάλης δημοτικότητας αυτής της οροφής. Είναι ένα τέτοιο υλικό είναι φθηνό, και είναι πολύ απλό να το τοποθετήσετε. Εδώ πρέπει επίσης να εξοπλίσετε το στερεό τύπου κιβωτίου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με μια ειδική βαθμονομημένη σανίδα. Η διάταξη αυτή έχει δομή δύο στρωμάτων, ενώ σέβεται τη μέγιστη επίπεδη επιφάνεια των αρθρώσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το καλά επενδεδυμένο χαρτόνι και το κόντρα πλακέ, το οποίο υπέστη προκαταρκτικό αντισηπτικό εμποτισμό, αποδείχθηκαν καλά. Για να αποφύγετε τη ζημιά στη μαλακή οροφή στις γωνιακές περιοχές, τα άκρα των σανίδων πρέπει να στρογγυλεύονται.

Κάτω από το κεραμίδι

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κεραμοσκεπείς στέγες έχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά απόδοσης όσον αφορά την ποιότητα και την ανθεκτικότητα. Συνήθως, πρόκειται για κατασκευές μονής στρώσης, οι οποίες αποτελούνται από ράβδους με διατομές τουλάχιστον 6 cm.

Το βήμα τοποθέτησης βασίζεται στις διαστάσεις του κεραμιδιού που χρησιμοποιείται. Κάποιες καταστάσεις συνεπάγονται τη δημιουργία διπλών κιβωτίων, από το ίδιο υλικό. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη τοποθέτηση του κεραμιδιού, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί το πιο ομοιόμορφο επίπεδο της κατασκευής. Αυτό σημαίνει τη χρήση μιας ράβδου με το ίδιο μέγεθος.

Τι διακρίνει το κιβώτιο για σχιστόλιθο και μέταλλο

Για την τοποθέτηση της σανίδας μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα ή δύο στρώματα τοποθέτησης. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει τη χρήση ράβδου με τετραγωνικό τμήμα 50 mm. Το βέλτιστο βήμα στην περίπτωση αυτή είναι 50 cm, με τα στοιχεία να τοποθετούνται σε μια παράλληλη κατεύθυνση προς την κορυφογραμμή. Αν αντί για το συνηθισμένο κυματοειδές σχιστόλιθο χρησιμοποιούσε ένα ενοποιημένο προφίλ, το βήμα μπορεί να αυξηθεί σε 80 cm, με αύξηση της διατομής της δέσμης στα 75 mm. Το κύριο πράγμα είναι να έχουμε τουλάχιστον τρεις διασταυρώσεις κάτω από κάθε σχιστόλιθο.

Πάνω απ 'όλα σε αυτή την κατασκευή, οι μαρκίζες φορτώνονται, επομένως το πάχος τους πρέπει να αυξηθεί. Τα πατίνια και οι προεξοχές είναι διακοσμημένα με συμπαγή δάπεδα. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και της πυκνότητας του φύλλου, οι ομοιόμορφες ράβδοι γίνονται παχύτερες από τις περιττές κατά 30 mm. Στη συνέχεια, πριν από το κλουβί στερεώνεται στην οροφή, όλα τα ξύλινα μέρη της να υποβληθούν σε επεξεργασία με ειδικά τρένα της φωτιάς και αντισηπτική δράση (για περισσότερες λεπτομέρειες: «πώς και τι απόλαυση δοκούς και σανίδωμα - επιλέξτε αντισηπτικό») για το σχεδιασμό διαρκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Για την εφαρμογή τους θα χρειαστείτε ένα πινέλο: ο εμποτισμός πραγματοποιείται σε δύο στρώσεις.

Για να δοκιμάσετε την ποιότητα της πυροσβεστικής ουσίας, αρκεί να σπάσετε ένα μικρό κομμάτι του επεξεργασμένου ξύλου και να προσπαθήσετε να το θέσετε σε φωτιά. Ένα καλά προστατευμένο υλικό θα ανάψει μόνο όταν εκτίθεται σε ανοικτή φλόγα: μόλις απομακρυνθεί, η ουσία αμέσως ξεθωριάζει.

Ο αρμόδιος σχεδιασμός και ο σχεδιασμός της οροφής θα αποτελέσουν εγγύηση τόσο για την αισθητική ομορφιά του σπιτιού όσο και για την προστασία του από όλες τις εξωτερικές επιδράσεις. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί καλή ποιότητα κάθε μεμονωμένου τμήματος της δομής της οροφής. Το κιβώτιο, παρά τη μυστικότητα του, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επομένως, όταν είναι τοποθετημένο, είναι σημαντικό να συμμορφώνονται με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις και πρότυπα για το πώς να φτιάξετε ένα κλουβί στέγης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επιλογή κατάλληλων δομικών υλικών κατάλληλης ποιότητας.

Κιβώτια στέγης: το κάνετε μόνοι σας

Για να οικοδομήσουμε ένα όμορφο, ζεστό σπίτι για μια οικογένεια είναι το όνειρο ενός κατοίκου της πόλης. Έχοντας μελετήσει όλες τις λεπτομέρειες της τέχνης των κατασκευών, μπορείτε να φέρετε την ιδέα στη ζωή. Αλλά, κατά τη διάρκεια της εργασίας θα είναι μια από τις κύριες ερωτήσεις - πώς να φτιάξετε το κλουβί στέγης; Προσέξτε σωστά, επειδή η ποιότητα της στέγης εξαρτάται από την ποιότητα της απόδοσης.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου

Πριν προχωρήσετε στην απαρίθμηση των τύπων σανίδων στην οροφή, καταλάβετε τι είναι ένα καρούλι, για αυτό που χρησιμοποιείται. Το κιβώτιο που χρησιμοποιείται για τη στέγη ιδιωτικών κτιρίων είναι μια κατασκευή κατασκευασμένη από ξύλινες σανίδες και σανίδες. Η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος στέγης είναι απαραίτητη για:

 • κατανέμουν ομοιόμορφα το φορτίο του ατόμου που πηγαίνει στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της συντήρησής του.
 • υψηλής ποιότητας υλικά σταθεροποίησης - στο κιβώτιο χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο συγκολλημένο από μέταλλο ή από ξύλο.
 • να δημιουργηθεί ένας χώρος αερισμού μεταξύ της οροφής και της στεγανοποίησης που προστατεύει το κτίριο από το συμπύκνωμα.
 • έγκαιρη πρόληψη της συσσώρευσης υγρασίας στις περιοχές του ορίου των ζεστών και κρύων στρωμάτων σκεπής.
 • Πλήρης προστασία των δοκών από τις επιπτώσεις της βροχόπτωσης (χιόνι και πάγος).

Ο αριθμός των στρωμάτων που έχει το κιβώτιο εξαρτάται από το ύψος της οροφής. Για μια στέγη υπόστεγο αρκετό οριζόντιο μονοστρωματικό επίχρισμα. Η μέθοδος δύο στρωμάτων περιλαμβάνει την εργασία με τις κατώτερες ράβδους εδράνων, σταθεροποιημένες σε διαστήματα των 50-100 εκ. Ένα στρώμα από κόντρα πλακέ ή ξύλινες σανίδες τοποθετείται στην κορυφή του. Η υποδοχή θα επιτρέψει την εξοικονόμηση υλικού και το επίπεδο με τη βοήθεια των σφαλμάτων της οροφής του συστήματος συστοιχιών.

Τύποι σκελετών στέγης

Το κάλυμμα στέγης χρειάζεται μια αξιόπιστη και ανθεκτική επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί. Ο λανθασμένος αλγόριθμος κατασκευής θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις, έλλειψη προστατευτικών λειτουργιών της κατοικίας κατά την περίοδο κακών καιρικών συνθηκών.

Ανάλογα με τον αριθμό και τη συχνότητα των τοποθετημένων ελασμάτων, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υλικού, τη γωνία κλίσης, το πλαίσιο χωρίζεται στους ακόλουθους τύπους:

 1. Διπλό στρώμα Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η ανάγκη μεγιστοποίησης του σχεδιασμού. Το πρώτο στρώμα τοποθετείται με μεγάλο βήμα, και το δεύτερο - με κανονικό ή χωρίς κενό.
 2. Στερεά. Εκτελείται σε διαστήματα περίπου 1 cm και εμποδίζει την εμφάνιση παραμορφώσεων κατά τη διάρκεια συρρίκνωσης ή διόγκωσης του δέντρου.
 3. Κανονικό, με βήμα 20-40 εκ. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενίσχυση της επίστρωσης μεταλλικών φύλλων.
 4. Αρκετά. Τα διάκενα μεταξύ του σκάφους φτάνουν τα 75 εκ. Χρησιμοποιείται για ελαφρά δάπεδα.

Για να επιλέξετε το σωστό υλικό, για να αγοράσετε ένα εργαλείο, θα χρειαστεί να σχεδιάσετε το κουτάλι και να εκτελέσετε προπαρασκευαστικούς χειρισμούς.

Μεταχειρισμένα υλικά και εργαλεία

Είναι δύσκολο να επιλέξετε το υλικό δαπέδου για να καλύψετε το κτίριο. Σχιστόλιθος, καταστρώματα, κεραμίδια - ποια από αυτές τις θέσεις είναι κατάλληλη για την επικάλυψη; Όλα εξαρτώνται από τις επιθυμίες και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Για να μάθετε πώς να κάνετε σωστά τα κιβώτια, πρέπει να κάνετε υπολογισμούς. Ο βασικός κανόνας κατασκευής είναι ο ακριβής σχεδιασμός του κόστους και των ποσοτήτων των πρώτων υλών. Για τους υπολογισμούς θα χρειαστείτε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • μέγεθος στέγης ·
 • είδος υλικού ·
 • εποικοδομητική στέγη.

Εάν ο αυτοσχεδιασμός μοιάζει με ένα δύσκολο έργο, χρησιμοποιήστε το online πρόγραμμα. Καταχωρίστε το μέγεθος της επικάλυψης, όλες τις γνωστές παραμέτρους των χρησιμοποιούμενων υλικών - το πρόγραμμα θα εκτελέσει αυτόματα τον υπολογισμό.

Αγορά οικοδομικών υλικών για ξύλινα κιβώτια

Χρησιμοποιείτε αποξηραμένο ξύλο χωρίς ορατά ελαττώματα. Η παρουσία κόμβων, ρωγμών μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ακεραιότητας της δομής και της επακόλουθης καταστροφής. Για εργασία χρησιμοποιήστε τα παρακάτω υλικά και εργαλεία:

 • το τμήμα δοκών από ξύλο 50 × 50, 60 × 60, 75 × 75 mm.
 • πλάκες σε τεμάχιο obreshetku με τομή 150 × 20, 150 × 50 mm.
 • συνδετήρες (βίδες, καρφιά) διπλάσιο από το μέγεθος μιας ράβδου.
 • επίπεδο, μολύβι, ταινία για τη σήμανση?
 • κυκλικό πριόνι που χρησιμοποιείται για την κοπή του υλικού κατασκευής σκεπής.
 • σφυρί για καρφιά ή κατσαβίδι, αν χρησιμοποιείτε βίδες.

Το ξύλο πρέπει να επισημαίνεται και να κόβεται σύμφωνα με το σχέδιο. Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρολογία, μπορείτε να το αγοράσετε ή να το νοικιάσετε.

Τεχνολογία εγκατάστασης

Αφού ολοκληρώσετε τους προκαταρκτικούς υπολογισμούς, αφού κάνετε την αγορά των απαραίτητων υλικών και εργαλείων, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση. Για διαφορετικούς τύπους δαπέδων υπάρχουν ξεχωριστές τεχνολογικές αποχρώσεις. Αλλά η γενική σειρά παραγωγής είναι η εξής:

 1. Μετρήστε προσεκτικά την οροφή μετά την εγκατάσταση του πλαισίου οροφής. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε ένα καλώδιο kapron για να ελέγξετε τις διαγωνίες σε όλες τις ράμπες. Οι αποκλίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 mm, επειδή η διαδρομή θα προκαλέσει δυσκολίες στην περαιτέρω τοποθέτηση της οροφής.
 2. Αντιμετωπίστε όλα τα ξύλινα στοιχεία με αντισηπτικά διαλύματα για να αποφύγετε την αποσύνθεση και τη βλάβη των εντόμων.
 3. Τοποθετήστε υλικά στεγάνωσης στα δοκάρια.
 4. Τοποθετήστε τις κάτω πλάκες. Χρησιμοποιήστε γι 'αυτό το σκοπό μια ακτίνα μεγάλου τμήματος.
 5. Συνεχίστε την εργασία, στοιβάζοντας την επιφάνεια με το επιλεγμένο βήμα. Για κάθε τύπο δαπέδου επιλέγεται ξεχωριστά. Ένα σφάλμα που εκτελέστηκε εσφαλμένα μπορεί να εξασθενήσει ολόκληρη τη δομή.
 6. Αν χρειαστεί να κάνετε μόνωση, βάλτε ορυκτοβάμβακα στο πρώτο στρώμα και, μετά από αυτό, μπορεί να κατασκευαστεί ένα δεύτερο στρώμα της σπάτουλας.
 7. Τοποθετήστε τις ακραίες πλάκες δίπλα στο άλλο για να τις χρησιμοποιήσετε για το πατίνι.
 8. Στερεώστε και στις δύο πλευρές και με μια μακρά πτήση κάντε πρόσθετη στερέωση.

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση του πλαισίου για οποιοδήποτε είδος υλικού στέγης. Αλλά υπάρχουν μικρά χαρακτηριστικά.

Διαθέτει κιβώτια προστασίας από την υγρασία

Για να δημιουργηθεί ένα στρώμα στεγανοποίησης, χρησιμοποιούνται φράγματα ατμού ή υδροφορείς. Όταν εργάζεστε μαζί τους, είναι απαραίτητο να αντέξετε μια επικάλυψη στην περιοχή των 10-15 cm. Η στεγανοποίηση είναι τοποθετημένη προς την κατεύθυνση από τις μαρκίζες στα πατίνια, με μια μικρή τάση. Οι αεραγωγοί σχηματίζονται από χαραγμένο υλικό μεμβράνης, το οποίο είναι στερεωμένο με συρραπτικό κατασκευής.

Πώς να κλουβί κάτω από προφίλ;

Το πλέγμα της οροφής για κυματοειδές χαρτόνι διακρίνεται από ορισμένες αποχρώσεις. Το φύλλο προφίλ έχει ένα μεγάλο φορτίο - ένα άτομο μπορεί να περπατήσει πάνω του χωρίς φόβο αποτυχίας. Όταν εργάζεστε με ένα επαγγελματικό φύλλο, εξετάστε διάφορες σημαντικές αποχρώσεις:

 • για την οροφή του κυματοειδούς χαρτονιού απαιτείται να διατηρείται σαφώς το βήμα μεταξύ των σανίδων. Η απόσταση του μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 150 cm, εστιάζοντας στο κύμα του υλικού και τη σήμανση του (τα φύλλα με δείκτη Η θα είναι βέλτιστα για συστήματα στέγης).
 • χρησιμοποιώντας φύλλα με ύψος μικρότερο από 35 χιλιοστά για εργασία, κρατήστε το βήμα στο ελάχιστο. Αυτό θα αυξήσει την αντοχή και την ακαμψία της επικάλυψης.
 • Οι τυποποιημένες παράμετροι των ξύλινων στρωμάτων είναι μικρότερες από το μέγεθος της πλαγιάς, επομένως είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η συναρμογή τους.
 • στα περιγράμματα των αρθρώσεων πρέπει να μετατοπιστεί για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση της δομής?
 • για επαγγελματικά δάπεδα χρησιμοποιούνται ειδικοί συνδετήρες - γαλβανισμένες βίδες αυτοεπιπεδώματος με ροδέλες από καουτσούκ, οι οποίες εμποδίζουν τη θραύση των φύλλων κατά τη διάρκεια της στερέωσης. Η σύνδεση γίνεται με πριτσίνια.

Αν η οροφή μονής κλίσης με μικρή κλίση χτίστηκε από το φύλλο προφίλ, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα συμπαγές πλαίσιο πλάκας 60-70 mm πλάτος. Κεφαλές των νυχιών όσο το δυνατόν περισσότερο νεροχύτη. Το χαρτοκιβώτιο τοποθετείται αυστηρά υπό γωνία 45 μοιρών. Χρησιμοποιήστε μόνο καλά αποξηραμένο ξύλο, έτσι ώστε να μην παραμορφωθεί όταν η πυκνή του διάταξη.

Κιβώτιο για την οροφή σχιστόλιθου - ειδικότητα

Για την πλάκα κάτω από τον σχιστόλιθο, είναι επιθυμητό να αγοράσετε τις ράβδους του αυξημένου τμήματος. Κάτω από κάθε φύλλο, πρέπει να τοποθετήσετε τρεις ράβδους για να κατανείμει ομοιόμορφα το φορτίο. Η στερέωση γίνεται με ειδικά καρφιά σχιστόλιθου στα σημεία επαφής του κύματος με ξύλο. Χρησιμοποιήστε ξυλεία χωρίς παραμόρφωση για να εξασφαλίσετε ένα σφιχτό φύλλο σχιστόλιθου.

Δημιουργία πλαισίου για μέταλλο

Εκτός από τα φύλλα προφίλ, υπάρχει και ένας άλλος τύπος ανθεκτικής και ανθεκτικής επίστρωσης - μέταλλο. Κατά την οικοδόμηση ενός σπιτιού τοποθετείται σε ένα μονοστρωματικό τρόπο. Το κλουβί μπορεί να κατασκευαστεί με γέμισμα ράβδων με τομή μεγαλύτερη από 1 mm στα δοκάρια. Το βήμα κατασκευής εξαρτάται από τις παραμέτρους πλακιδίων. Για ομοιόμορφη τοποθέτηση του πλαισίου οροφής είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Η θέση των σανίδων ελέγχεται κατά επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα της αυτο-κατασκευής

Η στέγη, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας, θα διαρκέσει για πολλά χρόνια, εκτός από το σπίτι σας από την καταστροφή. Αφού μελετήσετε τις συστάσεις σχετικά με το θέμα, μπορείτε προσωπικά να εκτελείτε χρονοβόρες εργασίες. Έχοντας κάνει μια σειρά μετρήσεων με την απαιτούμενη ακρίβεια, ακολουθώντας τις συστάσεις για εγκατάσταση, θα λάβετε μια καλή και σταθερή προστασία από κάθε είδους αντιξοότητες, εξασφαλίζοντας την ειρήνη και την άνεση της ζωής σε μια εξοχική κατοικία.